Bơm màng Wilden - Đại lý phân phối Wilden tại Việt Nam

Bơm màng Wilden - Đại lý phân phối Wilden tại Việt Nam

Bơm màng hoạt động bằng khí nén được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, khai thác hầm mỏ, bơm hút thùng phi, nuôi trồng thủy sản,….

Giá : Liên hệ
Bơm màng Wilden  Wilden H800 - 51 mm (2") Advanced Metal Pump
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Wilden H200 High Pressure 1
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Wilden PX810 - 51 mm (2") Advanced Metal Pump
Bơm màng Wilden  Wilden PX1510 - 76 mm (3") Advanced Metal Pump
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com PX4 Stallion - 38 mm (1 1/2") Solids Handling Pump
http://duongtrieuanh.mov.mn/ PX8 Stallion - 51 mm (2") Solids Handling Pump
Bơm màng Wilden  PX15 Stallion - 76 mm (3") Solids Handling Pump
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com H400 - 38 mm (1 1/2") High Pressure Pump
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : H38 3200D
Bơm màng Wilden  Model : H25 1600S
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com H200 - 25 mm (1") High Pressure Pump
http://duongtrieuanh.mov.mn/ H800 (Formely HP250) - 51 mm (2") High Pressure Pump
Bơm màng Wilden  Saniflo™ VC - 102 mm (4")
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Saniflo™ VC - 152 mm (6")

 

 

Model: T810-Metal pump . Wilden T810 – 51 mm (2″) Advanced Metal Pump
Lưu lượng cực đại 628 LPM (166 GPM)

Áp suất cực đại = 8.6 BAR (125 PSI)

Khoang chất lỏng (Buồng chất lỏng và các đường ống)

Vật liệu, trọng lượng: Aluminum 40 kg (89 lbs),

Ductile Iron 60.3 kg (133 lbs)

Khả năng hút cực đại: 7.6 m

Kích thước hạt rắn lớn nhất qua bơm: 51 mm (2″)

Màng bơm: Vật liệu, giới hạn nhiệt độ: Buna-N® -12.2 (+10) to +65.6 (+150) °C (F°), neoprene-17.8 (+0) to +93.3 (+200) °C (F°)

Bơm màng Wilden pump – Series PV800 – 51mm (2″)
 Lưu lượng cực đại: 702 LPM (186GPM)

Áp suất cực đại: 8,6 BAR (125PSI)

Khả năng hút cực đại: 6,2 m Dry (20,4’)

Kích thước hạt rắn lớn nhất qua bơm: 1,59 mm (1/16”)

Ngoài ra còn rất nhiều các loại model khác của bơm màng Wilden.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của công ty chúng tôi theo số điện thoại: 0913 743 269

Hoặc địa chỉ mail: bomnhapkhau.eu@gmail.com

Hiển thị một kết quả duy nhất

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM