Cặp nhiệt điện T4A Gefran | Cảm biến nhiệt độ Gefran T4A | Gefran T4A-1-J-5-AF 050X000X00000XX

Cặp nhiệt điện T4A Gefran | Cảm biến nhiệt độ Gefran T4A | Gefran T4A-1-J-5-AF 050X000X00000XX

Dương Triều Anh – chuyên cung cấp sản phẩm Gefran tại thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm chính như: Cảm biến nhiệt độ Gefran, đầu dò vị trí Gefran, Cảm biến áp suất Gefran, hệ thống kiểm soát áp suất Gefran, cảm biến Gefran, bộ điều khiển Gefran ....

Giá : Liên hệ

Cặp nhiệt điện T4A Gefran dùng để đo nhiệt độ của các bề mặt cố định

  • Giới hạn nhiệt độ: - 40 ... + 250 ° C
  • Dung sai: tiêu chuẩn Norme UNI 7938, IEC 584.2 lớp 2: cho loại J, K: ± 2,5 ° C
  • Cách điện cáp kéo dài: sợi thủy tinh, TEFLON ® có màn chắn
  • Cặp nhiệt độ mắt với cấu hình nhiệt thấp và thời gian phản hồi nhanh, thích hợp cho các phép đo trên bề mặt phẳng
  • Cáp sang tiêu chuẩn DIN
Gefran T4A-1-K-5-AG 100X000X00000XX
Gefran Vietnam distributor TC1M-B-1-K-2-FEA-1 010A000X00050XX
Gefran VietNam AC6-C-1-KCCJD-2 000X150X00300AX
Cam bien Gefran TC1M-A-1-J-5-CD 030X000X00100XX
Gefran TCM-GF-2-J-0-A-0-TD 020X000X00020XX
Gefran Vietnam distributor TR6-B-1-BCCJD-2 000X000X00250XX
Gefran VietNam TR6-B-1-BCCJD-2 000X000X00450XX
Cam bien Gefran TR6-C-2-BCCJD-2 000X050X00150XX
Gefran T4A-1-J-6-AH 020X000X00000XA
Gefran Vietnam distributor GTF-50-480-2-1-0-0 1-HM
Gefran VietNam 556-2-0-2-2
Cam bien Gefran 1250-D-RRR-00050-0-G 
Gefran TC5-B-1-J-5-QIQ-3 060X000X00015XX
Gefran Vietnam distributor TCM-CC-1-J-5-A-0-TA 015X000X00005XX
Gefran VietNam ME3-6-M-P15C-1-0-L 2130X000X00
Cam bien Gefran W32-6-M-P03M-1-4-D 2130X000X00
Gefran MN1-6-M-B35U-1-4-E 2130X000X00
Gefran Vietnam distributor TC1-C-2-J-5-AEC-2 020X000X00060XX
Gefran VietNam T4A-1-J-5-AG 005A000X00000XA
Cam bien Gefran TR6-D-3-BCCID-2 000X000X00050XX
Gefran VietNam TC1M-B-2-J-2-CDB-2 020X000X00300XX
Cam bien Gefran ME2-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00
Gefran MN0-6-M-P10M-1-5-0 2130X000X00
Gefran Vietnam distributor TC5-B-1-J-5-QIB-3 025X000X00015XA
Gefran VietNam TC6M-B-1-JCCID-1 000X000X00320XX
Cam bien Gefran TR6-D-3-BCCID-2 000X000X00050XX
Gefran TR6-B-2-BCAIB-1 000X000X00800XX
Gefran Vietnam distributor TC1-C-1-J-5-AFC-2 040X000X00150XX
Gefran VietNam TR1-B-1-B-5-AHB-2 020X000X00100XA
Cam bien Gefran PM-I-12-F-0050-X 0000X000XX02XXX
Gefran TCI-B-1-K-0-FG 000X000X00900XA
Gefran Vietnam distributor TR6-B-2-BCAJD-1-F 000X000X00300XA
Gefran VietNam TR1-A-2-B-2-AI 005X000X00100XX
Cam bien Gefran TC6-A-1-KCCK 000X000X00220XX
Gefran TR1-A-2-B-5-AJ 020X000X00100XX
Gefran Vietnam distributor MD1-5-H-B07C-1-4-D 2130X000X00
Gefran VietNam MD2-5-H-B07C-1-4-D 2130X000X00
Cam bien Gefran MD3-5-H-B07C-1-0-L 2130X000X00
Gefran TR6-B-2-BCAID-1 000X000X00230XX
Gefran Vietnam distributor TR6-B-2-BCAJD-2 000X000X00250XX
Gefran VietNam PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX03XXX
Cam bien Gefran M32-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00
Gefran M32-6-M-B14C-1-4-D 2130X000X00
Gefran Vietnam distributor TC6-B-1-JCCKD-2 000X000X00350XX
Gefran VietNam TC2-A-1-KCFQ 000X000X00400XX
Cam bien Gefran TR6-B-4-BCCJD-2 000X000X00150XX
Gefran TR1-B-2-B-2-AJC-2 030X000G00150XX
Gefran Vietnam distributor W21-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00
Gefran VietNam TR1M-A-2-B-1-CI 050X000G00150XX
Cam bien Gefran TCM-CC-1-J-0-A-0-TF 030X000X00005XX
Gefran TCM-GF-1-J-5-D-0-SA 010X000X00020XX
Gefran Vietnam distributor TRI-B-1-B-0-CI 000X000X00340XX
Gefran VietNam TR1M-A-2-B-1-CI 060X000G00150XX
Cam bien Gefran TR6-B-2-BCCJD-2 000X000X00250XX
Gefran TR6-B-2-BCCJD-2 000X000X00450XX
Gefran Vietnam distributor TR1-C-2-B-2-AIB-2 010X000X00050XX
Gefran VietNam TC5-V-1-J-5-QJP-3 030X000X00010XX
Cam bien Gefran TRM-GF-2-B-0-D-0-TI 000X000X00015XX
Gefran T4F-1-J-5-AL 020D000X00000XA
Gefran Vietnam distributor TR5-B-2-B-5-QIB-3 030X000X00025XX
Gefran VietNam TR5-B-2-B-5-QJB-3 030X000X00025XX
Cam bien Gefran M22-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00
Gefran TR1-B-2-B-1-AID-2 030X000X00150XX
Gefran Vietnam distributor CM-K30M-FS 2130X000X30
Gefran VietNam TR1-B-2-B-1-AID-2 030X000X00250XX
Cam bien Gefran TCM-CC-1-J-0-A-0-TE 015X000X00010XX
Gefran TR6M-D-2-BCCID-2 000X000X00200XA
Gefran Vietnam distributor TC6-A-3-JCCL 000X000X00490XX
Gefran VietNam TC6-A-3-JCCL 000X000X00370XX
Cam bien Gefran TC1M-B-1-J-5-CEG-1 030X000X00200XA
Gefran TR6-D-2-BCCIB-2 000X000X00200XX
Gefran Vietnam distributor LT-B-0300-P 0000X000E00
Gefran VietNam LT-B-0750-S 0000X000E00
Cam bien Gefran LT-B-0600-S 0000X000E00
Gefran TC6M-B-1-JCCJB-1 000X000X01700XX
Gefran Vietnam distributor TC2-A-1-KCAK 000X000X00500XX
Gefran VietNam TC7M-B-2-J-0-CIB-2 000B000X00300XA
Cam bien Gefran TC1M-B-1-J-6-CEA-1 020X000X00200XX
Gefran TR6-D-1-BCAJD-2 000X000X00180XX
Gefran Vietnam distributor TR1-A-1-B-5-AI 015X000X00100XX
Gefran VietNam TR2-D-2-BCCLD-2 000X000X00300XA
Cam bien Gefran TR1M-B-2-B-5-CEG-2 020X000X00050XX
Gefran TC1M-B-1-J-5-CEG-2 020X000X00050XX
Gefran Vietnam distributor TC5-V-2-J-2-QIB-3 030X000X00015XA
  TC1M-B-1-J-5-CIB-2 100X000X00100XX
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM