Cầu chì ETI 1A 002610000 - Cau chi Eti002610000 - CH8x32 gG 1A / 400V |Nhà cung cấp cầu chì ETI chính hãng

Cầu chì ETI 1A 002610000 - Cau chi Eti002610000 - CH8x32 gG 1A / 400V |Nhà cung cấp cầu chì ETI chính hãng

DTA JSC chuyên cung cấp các loại cầu chỉ ETI 002610000 CH8x32 gG 1A / 400V
ETI Code: 002610000
Description: CH8x32 gG 1A/400V

Giá : Liên hệ

Thông số kỹ thuật cơ bản của cầu chì ETI 

002610000 CH8x32 gG 1A / 400V
ETI Code: 002610000
Description: CH8x32 gG 1A/400V
Class name: Fuse link
Type: CH
Size: CH8
Rated current (A): 1
Rated AC voltage (V): 400
Characteristics: gG
Breaking capacity AC (kA): 50
Application: For cable protection
Dimensions: 8X31
Standards: IEC 60269-1, IEC 60269-2

Một số model của cầu chì ETI:

Cầu chì ETI chính hãng 002211001  D01 gG 2A/400V gG
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002211002 D01 gG 4A / 400V
Eti Polam Fuse VietNam 002211005 D01 gG 16A / 400V
Eti Polam Fuse 002211004 D01 gG 10A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002212001 D02 gG 20A / 400V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002212006 D02 gG 32A / 400V
Eti Polam Fuse VietNam 002212005 D02 gG 63A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002213002 D03 gG 100A / 400V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002311104 DI DZ 10A / 500V
Eti Polam Fuse VietNam 002311401 DI gG 2A / 500V
Eti Polam Fuse 002311405 DI gG 16A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 002311407 DI gG 25A / 500V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002312102 DII DZ / gF 4A / 500V
Eti Polam Fuse VietNam 002313101 DIII DZ / gF 35A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 002313102 DIII DZ / gF 50A / 500V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002313404 DIII gG 32A / 500V
Eti Polam Fuse VietNam 002313402 DIII gG 50A / 500V
Eti Polam Fuse 002313501 DIII gG 2A / 690V
Cầu chì ETI chính hãng 002313403 DIII gG 63A / 500V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002313503 DIII gG 6A / 690V
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM