Jacobs Vehicle Systems Product, Van biến thiên Jacobs Vehicle Systems , Phanh Bleeder Jacobs Vehicle Systems . Phanh xả Jacobs Vehicle Systems...

Jacobs Vehicle Systems Product, Van biến thiên Jacobs Vehicle Systems , Phanh Bleeder Jacobs Vehicle Systems . Phanh xả Jacobs Vehicle Systems...

Jacobs Vehicle Systems Product
Compression Release Engine Brake
High Power Density
Cylinder Deactivation
2 Step Variable Valve Actuation
Active Decompression Technology
Variable Valve Actuation
Bleeder Brake
Exhaust Brake
 
Phanh động cơ phát hành nén
Mật độ năng lượng cao
Hủy kích hoạt xi lanh
Hoạt động của van biến thiên 2 bước
Công nghệ giải nén tích cực
Van biến thiên
Phanh Bleeder
Phanh xả
Giá : Liên hệ
Jacobs Vehicle Systems Product
Compression Release Engine Brake
High Power Density
Cylinder Deactivation
2 Step Variable Valve Actuation
Active Decompression Technology
Variable Valve Actuation
Bleeder Brake
Exhaust Brake
 
Phanh động cơ phát hành nén
Mật độ năng lượng cao
Hủy kích hoạt xi lanh
Hoạt động của van biến thiên 2 bước
Công nghệ giải nén tích cực
Van biến thiên
Phanh Bleeder
Phanh xả
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM