WIKA P/N : 1108POT8 - Tự Đống hóa Wika - Công Ty Dương Triều Anh

WIKA P/N : 1108POT8 - Tự Đống hóa Wika - Công Ty Dương Triều Anh

Tự Động hóa Wika : P/N : 1108POT8

Giá : Liên hệ

Tự Động hóa Wika : P/N : 1108POT8

Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5650 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika TR50 Surface RTD 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5625 – 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika SF91 / SV20 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5600 – nhà phân phối Wika
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika IFC, SB-, SC
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5575 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika SW15 và TF58 / 59 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5550 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika SF91 / SV19 - CTC
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5525 – nhà phân phối Wika
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika SF94 WIKA 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5500 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika SF97 / SV21
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A5501 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika SF98 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika R5526 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika A2G-85 – nhà phân phối Wika
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika R5502
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika T32.1S 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika R5503
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika T32.3S 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika S5550 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika 290PSI
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika S5551 – nhà phân phối Wika
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika 360PSI
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika 30PSI 
Wika Viet Nam cảm biến nhiệt độ Wika 160PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 580PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 87PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 725PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 60PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 200PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 145PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 580PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 174PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 725PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 100PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 300PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 725PSI
Wika Viet Nam Wika vietnam 580PSI
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge
Wika Viet Nam Dial Size: 100 mm
Wika Viet Nam Range pressure: -1 ~ 10 kg/cm2
Wika Viet Nam Material: SS 316
Wika Viet Nam Mounting:  Direct mounting bottom connection
Wika Viet Nam Process connection: 1/2’’ NPT
Wika Viet Nam Accuracy: ± 1%
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge
Wika Viet Nam Dial Size: 63 mm
Wika Viet Nam Range pressure: 0~25 kg/cm2
Wika Viet Nam Material: SS 316
Wika Viet Nam Mounting:  Direct mounting bottom connection
Wika Viet Nam Process connection: 1/4’’ NPT
Wika Viet Nam Accuracy: ± 1%
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge
Wika Viet Nam Dial Size: 100 mm
Wika Viet Nam Range pressure: 0~6 kg/cm2
Wika Viet Nam Material: SS 316
Wika Viet Nam Mounting:  Direct mounting bottom connection
Wika Viet Nam Process connection: 1/2’’ NPT
Wika Viet Nam Accuracy: ± 1%
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge with glycerine filled
Wika Viet Nam Dial: 63 mm
Wika Viet Nam Range: 0-6000  PSI
Wika Viet Nam Mounting: bottom
Wika Viet Nam Connection : ¼ NPT
Wika Viet Nam Case Material: SS 304
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge with glycerine filled
Wika Viet Nam Dial: 63 mm
Wika Viet Nam Range: 0-15000 PSI
Wika Viet Nam Mounting: bottom
Wika Viet Nam Connection : 1/4 NPT
Wika Viet Nam Case Material: SS 316
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Dial: 100mm
Wika Viet Nam Connection: ½ NPT
Wika Viet Nam Range: -1-6 bar
Wika Viet Nam Mounting: bottom direct
Wika Viet Nam Weather proof gauge
Wika Viet Nam Case: Brass
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge without Glycerin Filled
Wika Viet Nam Diameter of gauge: 63mm
Wika Viet Nam Range: 0-15000 PSI
Wika Viet Nam Mounting: bottom direct
Wika Viet Nam Pressure connection thread: 1/4" Male NPT
Wika Viet Nam Case material: SS304
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge without Glycerin Filled
Wika Viet Nam Diameter of gauge: 63mm
Wika Viet Nam Type Flush mounted screw fixing
Wika Viet Nam Range: 0-6000 PSI
Wika Viet Nam Pressure connection thread: 1/4" Male NPT
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure Gauge without Glycerin Filled
Wika Viet Nam Diameter of gauge: 63mm
Wika Viet Nam Range: 0-6000 PSI
Wika Viet Nam Mounting: bottom direct
Wika Viet Nam Pressure connection thread: 1/4" Male NPT
Wika Viet Nam Case material: SS304
Wika Viet Nam -9735211
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Wika pressure gauges bourdon tube with glycerin
Wika Viet Nam Model: 233.50
Wika Viet Nam Dial size: 150mm
Wika Viet Nam Range: 0 to 160 bar
Wika Viet Nam Pressure Gauges:
Wika Viet Nam range: 0-160
Wika Viet Nam max pressure: 125 bar
Wika Viet Nam  
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam WIKA Thermocouple Sensor Assembly
Wika Viet Nam Model: TC10
Wika Viet Nam Assembly Description: Industrial Assembly
Wika Viet Nam Model: TW15
Wika Viet Nam Thermowell Style: Tapered
Wika Viet Nam  
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam WIKA RTD Sensor Assembly
Wika Viet Nam Model: TR10
Wika Viet Nam Material: 316/316L SS
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure gauge Model: 232.50 (dry version)
Wika Viet Nam Nominal size: 100mm (4”)
Wika Viet Nam Scale range: -30psi to 30PSI & -760mmHg to
Wika Viet Nam 2.5kg/cm2             {instead of -30”Hg to 15psi}
Wika Viet Nam Connection: ½” "NPTM bottom
Wika Viet Nam Đồng hồ áp xuất ( -30 – 15 PSI )
Wika Viet Nam Connection phi1/4 dial size 100 mm
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Wika Pressure Gauge:
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Dial size: 100 mm
Wika Viet Nam Case: Stainless steel
Wika Viet Nam Measuring material: 316SSL
Wika Viet Nam Connection : ½” NPTM , Bottom Mount (instead of 3/8 NPT)
Wika Viet Nam Range : 0-100 kg/cm2 & Psi
Wika Viet Nam Pressure Gause SUS304 Ø100 PF3/8”, 0 _100 Kg _WIKA
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Wika Pressure Gauge:
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Dial size: 100 mm
Wika Viet Nam Range : 0-160 kg/cm2 & Psi (dual scale)
Wika Viet Nam (instead of 0-150kg/cm2)
Wika Viet Nam Pressure Gause SUS 304 Ø100 PF3/8”, 0 _ 150 Kg _WIKA
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Wika pressure gauge bourdon tube
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Dial Size: 100mm
Wika Viet Nam Range: -1 to 2 bar
Wika Viet Nam Diaphragm Seal- DN : 2 “, Class: 150# RF
Wika Viet Nam Material of wetted parts: SS316L
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Wika pressure gauge bourdon tube
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Dial Size: 100mm (4 “)
Wika Viet Nam Case Material: SS304 With blow-out disk
Wika Viet Nam Range: 0 to 20 bar
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Wika pressure gauge bourdon tube
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Range: 0 to 250 bar
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Temperature Gauge
Wika Viet Nam Model: S5412 {instead of S5301}
Wika Viet Nam Dial size: 100 mm
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Pressure gauge
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Nominal size: 4”
Wika Viet Nam Connection: 1/2"NPT Male, bottom
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Vacuum pressure gauge
Wika Viet Nam Model: 232.50
Wika Viet Nam Nominal size: 4”
Wika Viet Nam Connection: 1/2"NPT Male, bottom
Wika Viet Nam Wika
Wika Viet Nam Temperature transmitter
Wika Viet Nam Analogue temperature transmitter T24
Wika Viet Nam Model: T24.10, head mounting
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM