Xi lanh thủy lực Yuken | Hydraulic Cylinders Yuken | Yuken chính hãng tại Việt Nam | Xi lanh Yuken Việt Nam

Xi lanh thủy lực Yuken | Hydraulic Cylinders Yuken | Yuken chính hãng tại Việt Nam | Xi lanh Yuken Việt Nam

DTA JSC - Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của hãng Yuken tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm của hãng yuken: Van Yuken, Bơm pitons Yuken, Servo Valves Yuken, Van Servo Yuken, Xi lanh thủy lực Yuken, Hydraulic Cylinders Yuken, Cảm biến vị trí thủy lực Yuken ...

Giá : Liên hệ

Chúng tôi cung cấp xi lanh thủy lực tiêu chuẩn trong một loạt các mô hình khác nhau, từ 3,5 MPa đến 21 MPa để đáp ứng nhiều ứng dụng, cũng như các mô hình kết hợp công tắc tiệm cận. Loại nhỏ gọn có kích thước bên ngoài nhỏ hơn CJT210 thông thường, vì vậy hệ thống có thể được làm nhỏ gọn hơn.

Một số model thông dụng của hãng Yuken:

Xi lanh Yuken chính hãng F-CJT35-LB32S100B-ABD-K-30
Xi lanh Yuken F-CJT35-LB32S100B-BBBD-K-30
Xi lanh Yuken giá rẻ F-CJT35-CA0S100R-CCB-H-30
Yuken Việt Nam CJT35
Xi lanh Yuken chính hãng CJT210-LA80B300B-ABD-10
Xi lanh Yuken CJT210-SD100B100B-ABD-F-10
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT210-SD140B325B-ABD-10 
Yuken Việt Nam CJT210-SD80B200B-10
Xi lanh Yuken chính hãng CJT35-CB63S300N-BND-KM-20
Xi lanh Yuken CJT140-CA125B2370B-ABD-M (CB3-44068B)
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-CB40C100B-ABD-20
Yuken Việt Nam CJT140-CB50C100B-ABD-2
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-CB63C700B-CBA-M-2052-978 ,
Xi lanh Yuken CJT140-CB80B260B-ABC-K-11,
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-CB80B345B-ABC-K-11,
Yuken Việt Nam CJT140-CB80B360B-ABC-K-11,
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-FA160C700B-ABD-11,
Xi lanh Yuken CJT140-FA180B700B-ABD-11,
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT10-FC32B65B-ABD-20,
Yuken Việt Nam CJT140-FE50B300B-ABD-FK-20,
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-FY100B100N-AND-20,
Xi lanh Yuken CJT140-FY100B70B-ABD-20,
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-FY160B300B-ABD-EK-20,
Yuken Việt Nam CJT140-FY160B700B-ABD-20,
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-FY160C700B-ABD-20
Xi lanh Yuken CJT140-FY40B75B-ABD-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-FY63B145B-ABD-EK-20
Yuken Việt Nam CJT140-FY80B155B-BCD-EK-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-LA80B1200B-ABD-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT140-LA80B250B-ABD-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-LB50B115B-ABD-EK-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT140-LB50B300B-ABD-FK-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-LB50B500B-ABD-FK-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT140L-CB80B320B-DCC-EKMXB2-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140L-FY32B650B-ACC-EKMXB5-20
Yuken Việt Nam CJT140-SD200B1200B-ABD-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-SD63C280B-ABD-20
Xi lanh Yuken CJT140-TC125C490B-ABD-11
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-TC125C490B-ABD-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT140-TC140C490B-ABD-11
Xi lanh Yuken chính hãng CJT140-TC140C490B-ABD-20
Xi lanh Yuken CJT140-TC180B670B-ABD-K-11
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT140-TC180B750B-ABD-K-11
Yuken Việt Nam CJT140-TC80C150H-ABD-L-2056-1758
Hydraulic Cylinders Yuken  CJT210-CA100B1500B-ABD-20
Xi lanh Yuken CJT210-CA160B100B-ABD-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT210-CA40B350H-ABD-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT210-CA50B150B-ABD-F-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT210-CA50B200B-ABD-F-20
Xi lanh Yuken CJT210-CA50B200N-AND-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT210-CA50B250N-AND-20
Yuken Việt Nam CJT210-CA50B350B-ABD-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT210-CA63B150B-ABD-F-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT210-CA63B200B-ABD-F-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT210-CA80B1000B-10
Yuken Việt Nam CJT210CL-FA40B200B-ABD-KX13-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT210-FA50B600B-ABD-20
Xi lanh Yuken CJT210-FB80B1400B-ABD-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT210-A80B1200B-ABD-10
Yuken Việt Nam CJT210-LA80B300B-ABD-10
Xi lanh Yuken chính hãng CJT210-SD100B100B-ABD-F-10
Xi lanh Yuken CJT210-SD140B325B-ABD-10
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT210-SD80B200B-10
Yuken Việt Nam CJT35-CB63S300N-BND-KM-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT70L-FA40C120B-ABD-X12-20
Xi lanh Yuken CJT70L-FA40C130B-ABD-X12-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT70L-FA40C160B-ABD-X12-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT70L-FA40C200B-ABD-X12-20
Xi lanh Yuken chính hãng  CJT70L-FA40C265B-ABD-X12-20
Xi lanh Yuken CJT70L-FA50C150B-ABD-X12-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT70L-FA50C285B-ABD-X12-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT70L-FB50C140N-AND-EKY12-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT70L-FC63B100B-ABD-KX12-20
Hydraulic Cylinders Yuken CJT70-SD-100B-500B-ABD-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT70-SD100C80B-ABD-20
Yuken Việt Nam CJT70-SD40B200B-ABD-20
Xi lanh Yuken chính hãng CJT70-SD40B350B-ABD-20
Xi lanh Yuken CJT70-SD63B185N-ANC-EKHM-20
Xi lanh Yuken giá rẻ CJT70-SD80B125N-ANC-EKHM-20
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM