Xoay vòng (Sản phẩm THK) Vòng lăn chéo (Sản phẩm THK) Thiết bị truyền động điện (Sản phẩm THK) Cam Follower (Sản phẩm THK) Xoay vòng (Sản phẩm THK)

Xoay vòng (Sản phẩm THK) Vòng lăn chéo (Sản phẩm THK) Thiết bị truyền động điện (Sản phẩm THK) Cam Follower (Sản phẩm THK) Xoay vòng (Sản phẩm THK)

Roller Follower (THK Product )
Spherical Plain Bearing (THK Product )
Link Ball (THK Product )
Rod End (THK Product )
Actuator  (THK Product )
Lubrication accessories (THK Product )
Giá : Liên hệ
Hướng dẫn LM (Hướng dẫn chuyển động tuyến tính) (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Hướng dẫn LM (Hướng dẫn chuyển động tuyến tính) (Sản phẩm THK)
Vít bi (sản phẩm THK)
Feed Vít - Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Vít bi (sản phẩm THK)
Bóng Spline (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Bóng Spline (Sản phẩm THK)
Thiết bị truyền động hướng dẫn LM (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Thiết bị truyền động hướng dẫn LM (Sản phẩm THK)
Vòng lăn chéo (Sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Vòng lăn chéo (Sản phẩm THK)
Thiết bị truyền động điện (Sản phẩm THK)
Cam Follower (Sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Cam Follower (Sản phẩm THK)
Con lăn theo dõi (Sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Con lăn theo dõi (Sản phẩm THK)
Bushing tuyến tính (sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Bushing tuyến tính (sản phẩm THK)
LM Stroke (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
LM Stroke (Sản phẩm THK)
Gói Slide (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Gói Slide (Sản phẩm THK)
Đường ray trượt (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Đường ray trượt (Sản phẩm THK)
Hướng dẫn lăn chéo (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Hướng dẫn lăn chéo (Sản phẩm THK)
Bàn lăn chéo (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Bàn lăn chéo (Sản phẩm THK)
Trượt bóng tuyến tính (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Trượt bóng tuyến tính (Sản phẩm THK)
Con lăn LM (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Con lăn LM (Sản phẩm THK)
Con lăn phẳng (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Con lăn phẳng (Sản phẩm THK)
Vít Nut (Sản phẩm THK)
Feed Vít - Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Vít Nut (Sản phẩm THK)
Feed Vít - Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Thay đổi Nut (sản phẩm THK)
Spline Nut (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Spline Nut (Sản phẩm THK)
Gói tuyến tính chính xác (Sản phẩm THK)
Hệ thống chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Gói tuyến tính chính xác (Sản phẩm THK)
Liên kết bóng (Sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Liên kết bóng (Sản phẩm THK)
Thanh kết thúc (Sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Thanh kết thúc (Sản phẩm THK)
Vòng bi trơn hình cầu (Sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Vòng bi trơn hình cầu (Sản phẩm THK)
Phụ kiện bôi trơn (Sản phẩm THK)
Bảng / Mô-đun cách ly THK (Sản phẩm THK)
Cách ly địa chấn (Sản phẩm THK)
Chuyển động tuyến tính (Sản phẩm THK)
Trục vít thức ăn (Sản phẩm THK)
Vít bi (sản phẩm THK)
Vít Nut (Sản phẩm THK)
Thay đổi Nut (sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Vòng lăn tiếp xúc góc đôi (Sản phẩm THK)
Vòng lăn chéo (Sản phẩm THK)
Cam Follower (Sản phẩm THK)
Con lăn theo dõi (Sản phẩm THK)
Vòng bi trơn hình cầu (Sản phẩm THK)
Liên kết bóng (Sản phẩm THK)
Thanh kết thúc (Sản phẩm THK)
Thiết bị truyền động (Sản phẩm THK)
Phụ kiện bôi trơn (Sản phẩm THK)
LM Guide (Linear Motion Guide) (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
LM Guide (Linear Motion Guide) (THK Product )
Ball Screw (THK Product )
Feed Screw - Linear Motion System (THK Product )
Ball Screw (THK Product )
Ball Spline (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Ball Spline (THK Product )
LM Guide Actuator (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
LM Guide Actuator (THK Product )
Cross Roller Ring (THK Product )
Rotation (THK Product )
Cross Roller Ring (THK Product )
Electric Actuator (THK Product )
Cam Follower (THK Product )
Rotation (THK Product )
Cam Follower (THK Product )
Roller Follower (THK Product )
Rotation (THK Product )
Roller Follower (THK Product )
Linear Bushing (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Linear Bushing (THK Product )
LM Stroke (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
LM Stroke (THK Product )
Slide Pack (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Slide Pack (THK Product )
Slide Rail (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Slide Rail (THK Product )
Cross Roller Guide (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Cross Roller Guide (THK Product )
Cross Roller Table (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Cross Roller Table (THK Product )
Linear Ball Slide (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Linear Ball Slide (THK Product )
LM Roller (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
LM Roller (THK Product )
Flat Roller (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Flat Roller (THK Product )
Screw Nut (THK Product )
Feed Screw - Linear Motion System (THK Product )
Screw Nut (THK Product )
Feed Screw - Linear Motion System  (THK Product )
Change Nut (THK Product )
Spline Nut (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Spline Nut (THK Product )
Precision Linear Pack (THK Product )
Linear Motion System (THK Product )
Precision Linear Pack (THK Product )
Link Ball (THK Product )
Rotation (THK Product )
Link Ball (THK Product )
Rod End (THK Product )
Rotation (THK Product )
Rod End (THK Product )
Spherical Plain Bearing (THK Product )
Rotation (THK Product )
Spherical Plain Bearing (THK Product )
Lubrication accessories (THK Product )
THK Isolation Table/Module (THK Product )
Seismic Isolation (THK Product )
Linear Motion (THK Product )
LM Guide LM Guide Actuator LM Actuator (THK Product )
Feed Screw (THK Product )
Ball Screw (THK Product )
Screw Nut (THK Product )
Change Nut  (THK Product )
Rotation (THK Product )
Double-Row Angular Contact Roller Rings (THK Product )
Cross Roller Ring (THK Product )
Cam Follower (THK Product )
Roller Follower (THK Product )
Spherical Plain Bearing (THK Product )
Link Ball (THK Product )
Rod End (THK Product )
Actuator  (THK Product )
Lubrication accessories (THK Product )

 

Vòng bi , bạc đạn THK
Vòng bi trượt THK HSR-A Series
Vòng bi trượt THK HSR-B Series
Vòng bi trượt THK HSR-R Series
Vòng bi trượt THK HSR-YR Series
Vòng bi trượt THK HSR-LA Series
Vòng bi trượt THK HSR-LB Series
Vòng bi trượt THK HSR-LR Series
Vòng bi trượt THK HSR-CA Series
Vòng bi trượt THK HSR-CB Series
Vòng bi trượt THK HSR-HA Series
Vòng bi trượt THK HSR-HB Series
Vòng bi trượt THK HSR-100 Series
Vòng bi trượt THK HSR-120 Series
Vòng bi trượt THK HSR-150 Series
Vòng bi trượt THK HSR-HR Series
MODEL BẠC ĐẠN TRƯỢT THK
 
SC 6UU
SC 8UU
SC 10UU
SC 12UU
SC 13UU
SC 16UU
SC 20UU
SC 25UU
SC 30UU
SC 35UU
SC 40UU
SC 50UU
SL 6UU
SL 8UU
SL 10UU
SL 12UU
SL 13UU
SL 16UU
SL 20UU
SL 25UU
SL 30UU
SH 3UU
SH 4UU
SH 5UU
SH 6UU
SH 8UU
SH 10UU
SH 12UU
SH 13UU
SH 20UU
SH 3LUU
SH 4LUU
SH 5LUU
SH 6LUU
SH 8LUU
SH 10LUU
SH 12LUU
SH 13LUU
SH 16LUU
SH 20LUU 
MODEL VÒNG BI TRƯỢT THK
 
LMK 6
LMK 8S
LMK 8
LMK 10
LMK 12
LMK 13
LMK 16
LMK 20
LMK 25
LMK 30
LMK 35
LMK 40
LMK 50
LMK 60
LMK 6M
LMK 8SM
LMK 8M
LMK 10M
LMK 12M
LMK 13M
LMK 16M
LMK 20M
LMK 25M
LMK 30M
LMK 6L
LMK 8L
LMK 10L
LMK 12L
LMK 13L
LMK 16L
LMK 20L
LMK 25L
LMK 30L
LMK 35L
LMK 40L
LMK 50L
LMK 6ML
LMK 8ML
LMK 10ML
LMK 12ML
LMK 13ML
LMK 16ML
LMK 20ML
LMK 25ML
LMK 30ML
LMF
LMF-M
LMF-L
LMF-ML
LMF 6
LMF 8S
LMF 8
LMF 10
LMF 12
LMF 13
LMF 16
LMF 20
LMF 25
LMF 30
LMF 35
LMF 40
LMF 50
LMF 60
LMF 6M
LMF 8SM
LMF 8M
LMF 10M
LMF 12M
LMF 13M
LMF 16M
LMF 20M
LMF 25M
LMF 30M
LMF 6L
LMF 8L
LMF 10L
LMF 12L
LMF 13L
LMF 16L
LMF 20L
LMF 25L
LMF 30L
LMF 35L
LMF 40L
LMF 50L
LMF 60L
LMF 6ML
LMF 8ML
LMF 10ML
LMF 12ML
LMF 13ML
LMF 16ML
LMF 20ML
LMF 25ML
LMF 30ML
Model:
NAST 6
NAST 8
NAST 10
NAST 12
NAST 15
NAST 17
NAST 20
NAST 25
NAST 30
NAST 35
NAST 40
NAST 45
NAST 50
Roller Follower Model NAST-R
Model:
NAST 6R
NAST 8R
NAST 10R
NAST 12R
NAST 15R
NAST 17R
NAST 20R
NAST 25R
NAST 30R
NAST 35R
NAST 40R
NAST 45R
NAST 50R
Roller Follower Model NAST-ZZ
Model:
NAST 6ZZ
NAST 8ZZ
NAST 10ZZ
NAST 12ZZ
NAST 15ZZ
NAST 17ZZ
NAST 20ZZ
NAST 25ZZ
NAST 30ZZ
NAST 35ZZ
NAST 40ZZ
NAST 45ZZ
NAST 50ZZ
Roller Follower Model NAST-ZZR
Model:
NAST 6ZZR
NAST 8ZZR
NAST 10ZZR
NAST 12ZZR
NAST 15ZZR
NAST 17ZZR
NAST 20ZZR
NAST 25ZZR
NAST 30ZZR
NAST 35ZZR
NAST 40ZZR
NAST 45ZZR
NAST 50ZZR
Model:
RNAST 5
RNAST 6
RNAST 8
RNAST 10
RNAST 12
RNAST 15
RNAST 17
RNAST 20
RNAST 25
RNAST 30
RNAST 35
RNAST 40
RNAST 45
RNAST 50
 
Bạc trượt RNAST-R series
Model:
RNAST 5R
RNAST 6R
RNAST 8R
RNAST 10R
RNAST 12R
RNAST 15R
RNAST 17R
RNAST 20R
RNAST 25R
RNAST 30R
RNAST 35R
RNAST 40R
RNAST 45R
RNAST 50R
Model:
NART 5R
NART 6R
NART 8R
NART 10R
NART 12R
NART 15R
NART 17R
NART 20R
NART 25R
NART 30R
NART 35R
NART 40R
NART 45R
NART 50R
Bạc trượt bi NART-VR series
Model:
NART 5VR
NART 6VR
NART 8VR
NART 10VR
NART 12VR
NART 15VR
NART 17VR
NART 20VR
NART 25VR
NART 30VR
NART 35VR
NART 40VR
NART 45VR
NART 50VR
Model:
ST 6
ST 8
ST 10
ST 12
ST 16
ST 20
ST 25
ST 30
ST 35
ST 40
ST 45
ST 50
ST 55
ST 60
ST 70
ST 80
ST 90
ST 100
Vòng bi trượt ST-B series
Model:
ST 8B
ST 10B
ST 12B
ST 16B
ST 20B
ST 25B
ST 30B
ST 35B
ST 40B
ST 45B
ST 50B
ST 55B
ST 60B
ST 70B
ST 80B
ST 90B
ST 100B
 
Vòng bi trượt STUU series
Model:
ST 8UU
ST 10UU
ST 12UU
ST 16UU
ST 20UU
ST 25UU
ST 30UU
ST 35UU
ST 40UU
ST 45UU
ST 50UU
ST 55UU
ST 60UU
ST 70UU
ST 80UU
ST 90UU
ST 100UU
ST 20UUB
ST 25UUB
ST 30UUB
ST 35UUB
ST 40UUB
ST 45UUB
ST 50UUB
ST 55UUB
ST 60UUB
ST 70UUB
ST 80UUB
ST 90UUB
ST 100UUB
 
Vòng bi trượt STI series
Model:
LM 3
LM 4
LM 5
LM 6
LM 8S
LM 8
LM 10
LM 12
LM 13
LM 16
LM 20
LM 25
LM 30
LM 35
LM 40
LM 50
LM 60
Vòng bi LM-AJ series
Model:
LM 6-AJ
LM 8S-AJ
LM 8-AJ
LM 10-AJ
LM 12-AJ
LM 13-AJ
LM 16-AJ
LM 20-AJ
LM 25-AJ
LM 30-AJ
LM 35-AJ
LM 40-AJ
LM 50-AJ
LM 60-AJ
Vòng bi LM-OP series
Model:
LM 12-OP
LM 13-OP
LM 16-OP
LM 20-OP
LM 25-OP
LM 30-OP
LM 35-OP
LM 40-OP
LM 50-OP
LM 60-OP
Vòng bi LM-GA series
Model:
LM 6GA
LM 8SGA
LM 8GA
LM 10GA
LM 12GA
LM 13GA
LM 16GA
LM 20GA
LM 25GA
LM 30GA
LM 35GA
LM 38GA
LM 40GA
LM 50GA
LM 60GA
LM 80GA
LM 100GA
LM 120A
LM 12GA-AJ
LM 13GA-AJ
LM 16GA-AJ
LM 20GA-AJ
LM 25GA-AJ
LM 30GA-AJ
LM 35GA-AJ
LM 38GA-AJ
LM 40GA-AJ
LM 50GA-AJ
LM 60GA-AJ
LM 80GA-AJ
LM 100GA-AJ
LM 120A-AJ
LM 12GA-OP
LM 13GA-OP
LM 16GA-OP
HBN 3210-5
HBN 3610-5
HBN 3612-5
HBN 4010-7.5
HBN 4012-7.5
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 3610-5
HBN 3612-5
HBN 4010-7.5
HBN 4012-7.5
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 3612-5
HBN 4010-7.5
HBN 4012-7.5
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 4010-7.5
HBN 4012-7.5
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 4012-7.5
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
Model:
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
SDA 1510-2.8
SDA 1520-3.6
SDA 1530-3.6
SDA 1610-2.8
SDA 1616-2.8
SDA 2020-2.8
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
SDA 1510-2.8
SDA 1520-3.6
SDA 1530-3.6
SDA 1610-2.8
SDA 1616-2.8
SDA 2020-2.8
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 1530-3.6
SDA 1610-2.8
SDA 1616-2.8
SDA 2020-2.8
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 1610-2.8
SDA 1616-2.8
SDA 2020-2.8
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 1616-2.8
SDA 2020-2.8
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2020-2.8
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2030-1.8
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2040-1.8
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2060-1.6
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2520-2.8
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2525-2.8
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2530-1.8
SDA 2550-1.8
Model:
SDA 2550-1.8
Related items 
Model:
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM