Air Nozzle Vortec | Vòi phun Vortec | AIR NOZZLES-1200 (Pack of 5) | Vortec chinh hãng tại Viêt nam

Air Nozzle Vortec | Vòi phun Vortec | AIR NOZZLES-1200 (Pack of 5) | Vortec chinh hãng tại Viêt nam

Giá : Liên hệ

Các đầu phun xả Votec được thiết kế riêng làm giảm đáng kể mức tiêu thụ khí nén và tiếng ồn, so với các đầu phun dạng vòi mở. Sử dụng công nghệ khuếch đại Transvector® đã được kiểm chứng, các đầu phun Vortec cuốn theo và tăng tốc không khí xung quanh tự do, dẫn đến lưu lượng khí gấp 25 lần so với thể tích khí nén, cho khả năng xả khí gấp 25 lần với mức sử dụng năng lượng giảm đáng kể và chi phí vận hành thấp hơn . Và trong khi giảm tiêu thụ không khí, đầu phun Vortec cũng giảm độ ồn đến 60%.

Vòi phun Vortec Viet Nam

1201

Nozzle Vortec

Voi phun Vortec chinh hang

1202

High Thrust Nozzle Vortec

Air Nozzle Vortec

1203

Nozzle Vortec Viet nam

Vortec Viet Nam

1204

Nozzle Vortec

Vòi phun Vortec Viet Nam

1205

High Thrust Nozzle

Voi phun Vortec chinh hang

1206

High Thrust Nozzle

Air Nozzle Vortec

1220

Mega Thrust Nozzle

Vortec Viet Nam

1201F-12

Nozzle

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM