Balluff BES IKU-015-23-G-S4 | Cảm Biến Balluff BES02TH | Balluff sensor BES02WW

Balluff BES IKU-015-23-G-S4 | Cảm Biến Balluff BES02TH | Balluff sensor BES02WW

Inductive Sensors
BES IKU-015-23-G-S4
Order Code: BES02TH
 

Giá : Liên hệ

Thông số cơ bản của cảm biến Balluff:

Kích thước: 150 x 35 x 35mm
Cài đặt: không tuôn ra
Phạm vi: 30 mm
Chuyển đổi đầu ra: PNP thường mở (NO)
Chuyển đổi thường xuyên 50Hz
Vật liệu: Nhựa
Gồm Đầu nối, M12x1-Male, 4 chân
Điện áp hoạt động Ub: 10 ... 30VDC
Nhiệt độ môi trường xung quanh: -25 ... 70°C

Model khác của dòng cảm biến Balluff:

Cam bien Balluff BES02RN BES IKJ-S-050-P-2-S-S4-C
Cam bien Balluff chinh hang BES02RP BES IKK-050.38-G-S4
Balluff Viet Nam BES02RU BES IKN-070T.38-G-S4
Cam bien Balluff BES02RW BES IKN-K-070-P-1-S
Balluff Viet Nam BES02T0 BES IKN-S5-070-W-4-S
Cam bien Balluff BES02T2 BES IKO-K-100-P-1-S
Cam bien Balluff chinh hang BES02T4 BES IKO-S5-100-W-4-O
Balluff Viet Nam BES02T5 BES IKO-S5-100-W-4-S
Cam bien Balluff BES02T9 BES IKU-010.23-G-S4
Balluff Viet Nam BES02TA BES IKU-010.23-G-S49-SA1
Cam bien Balluff BES02TC BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
Cam bien Balluff chinh hang BES02TE BES IKU-011.23-G-S4-SA2
Balluff Viet Nam BES02TF BES IKU-011T.28-G-S4
Cam bien Balluff BES02TH BES IKU-015-23-G-S4
Balluff Viet Nam BES02TK BES IKU-015.23-G-S4-SA1
Cam bien Balluff BES02TL BES IKU-021.28-G-S4
Cam bien Balluff chinh hang BES02TN BES IKU-031.28-S4
Balluff Viet Nam BES02TP BES IKU-051.23-G-S4
Cam bien Balluff BES02TR BES IKU-215.38-G-S4
Balluff Viet Nam BES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4
Cam bien Balluff BES02TW BES IKV-025.23-G-Z-S4
Cam bien Balluff chinh hang BES02TY BES IKV-045.23-G-Z-S4
Balluff Viet Nam BES02U5 BES IKV-K-045-NS-1-Y
Cam bien Balluff BES02U7 BES IKV-K-045-PS-1-Y
Balluff Viet Nam BES02UA BES IKV-S4-015-PS-1-Y
Cam bien Balluff BES02UE BES IKV-S4-025-NS-1-Y-TD
Cam bien Balluff chinh hang BES02UH BES IKV-S4-045-PS-1-Y
Balluff Viet Nam BES02UN BES IKZ-475.38-G-S4
Cam bien Balluff BES02W0 BES M08MG1-NSC60F-S04G
Balluff Viet Nam BES02W5 BES M08MH-PSC40B-BP00,2-GS04-507
Cam bien Balluff BES02W6 BES M08MH-PSC40B-S49G-507
Cam bien Balluff chinh hang BES02W7 BES M08MH1-NSC30B-S04G
Balluff Viet Nam BES02W9 BES M08MH1-PSC30B-S04G
Cam bien Balluff BES02WC BES M12EF1-NSC10F-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02WE BES M12EF1-PSC10F-S04G-S
Cam bien Balluff BES02WF BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11
Cam bien Balluff chinh hang BES02WH BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11
Balluff Viet Nam BES02WJ BES M12MC1-NSC10F-S04G
Cam bien Balluff BES02WK BES M12MC1-PSC10F-S04G
Balluff Viet Nam BES02WL BES M12MD1-NSC60B-S04G
Cam bien Balluff BES02WM BES M12MD1-PSC60B-S04G
Cam bien Balluff chinh hang BES02WN BES M12MF1-NSC10F-S04G
Balluff Viet Nam BES02WP BES M12MF1-POC10F-S04G
Cam bien Balluff BES02WR BES M12MF1-PSC10F-S04G
Balluff Viet Nam BES02WU BES M12MG1-NOC60B-S04G
Cam bien Balluff BES02WW BES M12MG1-NSC60B-S04G
Cam bien Balluff chinh hang BES02WY BES M12MG1-POC60B-S04G
Balluff Viet Nam BES02WZ BES M12MG1-PSC60B-S04G
Cam bien Balluff BES02Y0 BES M18EF1-NSC20F-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02Y1 BES M18EF1-PSC20F-S04G-S
Cam bien Balluff BES02Y2 BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11
Cam bien Balluff chinh hang BES02Y3 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11
Balluff Viet Nam BES02Y7 BES M18ME1-PSC20F-S04G
Cam bien Balluff BES02Y9 BES M18MG1-PSC12B-S04G
Balluff Viet Nam BES02YC BES M30EE1-PSC40F-S04G-S
Cam bien Balluff BES02YF BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11
Cam bien Balluff chinh hang BES02YH BES M30MG1-NSC40F-S04G
Balluff Viet Nam BES02YJ BES M30MG1-PSC40F-S04G
Cam bien Balluff BES02YL BES M30MI1-POC22B-S04G
Balluff Viet Nam BES02YM BES M30MI1-PSC22B-S04G
Cam bien Balluff BES02YR BES M08EG-PSC15A-S49G-W
Cam bien Balluff chinh hang BES02YT BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
Balluff Viet Nam BES02YU BES M12MD1-NSC80E-S04G
Cam bien Balluff BES02YY BES M08EG1-NSC15S-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02YZ BES M08EG1-PSC15S-S04G-S
Cam bien Balluff BES02Z0 BES M12EG1-NSC20S-S04G-S
Cam bien Balluff chinh hang BES02Z1 BES M12EG1-POC20S-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02Z2 BES M12EG1-PSC20N-S04G-S
Cam bien Balluff BES02Z3 BES M12EG1-PSC20S-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02Z5 BES M12EN1-USU20S-S21G-S
Cam bien Balluff BES02Z6 BES M18EG1-NSC50S-S04G-S
Cam bien Balluff chinh hang BES02Z7 BES M18EG1-POC50S-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02Z8 BES M18EG1-PSC50N-S04G-S
Cam bien Balluff BES02Z9 BES M18EG1-PSC50S-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02ZC BES M18EP1-USU50S-S21G-S
Cam bien Balluff BES02ZE BES M18MN-USU80B-S21G
Cam bien Balluff chinh hang BES02ZH BES M30EG1-PSC80N-S04G-S
Balluff Viet Nam BES02ZJ BES M30EG1-PSC80S-S04G-S
Cam bien Balluff BES02ZR BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX
Balluff Viet Nam BES02ZT BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX
Cam bien Balluff BES02ZU BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX
Cam bien Balluff chinh hang BES02ZW BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX
Balluff Viet Nam BES02ZY BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX
Cam bien Balluff BES02ZZ BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX
Balluff Viet Nam BES0300 BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX
Cam bien Balluff BES0304 BES Q40KFU-PAC40E-S04G-012
Cam bien Balluff chinh hang BES0305 BES Q40KFU-PSC20A-S04G-012
Balluff Viet Nam BES0306 BES Q40KFU-PSC20B-S04G-012
Cam bien Balluff BES0307 BES Q40KFU-PSC35E-S04G-012
Balluff Viet Nam BES0308 BES Q40KFU-PSC40F-S04G-012
Cam bien Balluff BES030A BES Q80KA-GSH50B-S04Q
Cam bien Balluff chinh hang BES030C BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U
Balluff Viet Nam BES030E BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006
Cam bien Balluff BES030F BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006
Balluff Viet Nam BES030K BES 516-325-E5-Y-S4
Cam bien Balluff BES030L BES 516-326-G-E5-Y-S4
Cam bien Balluff chinh hang BES030P BES 516-326-G-E4-Y-03
Balluff Viet Nam BES030R BES 516-326-G-E5-Y-S49
Cam bien Balluff BES030T BES 516-326-G-E4-Y-PU-05
Balluff Viet Nam BES030U BES 516-326-G-E4-Y-05
Cam bien Balluff BES030W BES 516-325-E5-Y-S49
Cam bien Balluff chinh hang BES030Y BES 516-357-E4-Y-03
Balluff Viet Nam BES0314 BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04-107
Cam bien Balluff BES0315 BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49
Balluff Viet Nam BES0316 BES 516-418-E5-L-S27
Cam bien Balluff BES0317 BES 516-420-E5-L-S27
Cam bien Balluff chinh hang BES0318 BES 516-449-S27-L
Balluff Viet Nam BES031C BDS 21MR03-NT-PU-03-SA2
Cam bien Balluff BES031E BDS 21MR03-NT-PU-05-SA5
Balluff Viet Nam BES031F BDS 21MR05-NT-PU-03-SA2
Cam bien Balluff BES031H BDS 21MR05-NT-PU-03-SA4
Cam bien Balluff chinh hang BES031J BDS 21MR05-NT-PU-05-SA2
Balluff Viet Nam BES031L BDS 21MR08-NT-PU-03-SA2
Cam bien Balluff BES031N BES 516-527-S4-H
Balluff Viet Nam BES0324 BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101
Cam bien Balluff BES0325 BES M08MG-USC20B-BV00.32.-512
Cam bien Balluff chinh hang BES0326 BES M12MG-GSC30B-BP00,3-GS04-101
Balluff Viet Nam BES0328 BES M18MF-GSC70B-S04G
Cam bien Balluff BES032C BES R01ZC-USC50B-BP00.2-GS04
Balluff Viet Nam BES032H BES 516-100-S32
Cam bien Balluff BES032J BES 516-100-S33
Cam bien Balluff chinh hang BES032M BES 516-113-SA3-S4-C
Balluff Viet Nam BES032N BES 516-114-SA6-05
Cam bien Balluff BES032P BES 516-133-SA2-02
Balluff Viet Nam BES032R BES 516-133-SA3-C-PU-04
Cam bien Balluff BES032T BES 516-133-SA3-C-S4-02
Cam bien Balluff chinh hang BES032U BES 516-146-EO-X-PU-F017
Balluff Viet Nam BES0330 BES 516-209-SA1-S21-E
Cam bien Balluff BES0331 BES 516-209-SA2-S21-E
Balluff Viet Nam BES0333 BES 516-213-E5-E-S21-C037
Cam bien Balluff BES0338 BES 516-300-S173-02,5
Cam bien Balluff chinh hang BES0339 BES 516-300-S176-03,5
Balluff Viet Nam BES033E BES 516-300-S223
Cam bien Balluff BES033H BES 516-300-S255
Balluff Viet Nam BES033J BES 516-300-S279
Cam bien Balluff BES033U BES 516-3006-SA-VDM-2
Cam bien Balluff chinh hang BES033Y BES 516-3007-SA4-00,4
Balluff Viet Nam BES0341 BES 516-3009-SA2-MO-C-05
Cam bien Balluff BES0343 BES 516-3009-SA3-MO-C-S49
Balluff Viet Nam BES0345 BES 516-3013-G-SA2-PU-06
Cam bien Balluff BES0346 BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05
Cam bien Balluff chinh hang BES0347 BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32
Balluff Viet Nam BES0348 BES 516-3013-G-SA2-S49-00,5
Cam bien Balluff BES0349 BES 516-3013-G-SA2-S49-C
Balluff Viet Nam BES034C BES 516-3024-SA2-03
Cam bien Balluff BES034J BES 516-324-G-SA58-S49-C
Cam bien Balluff chinh hang BES034K BES 516-324-SA17-05
Balluff Viet Nam BES034L BES 516-324-SA33
Cam bien Balluff BES034P BES 516-324-SA44-C-02
Balluff Viet Nam BES034R BES 516-324-SA44-C-03
Cam bien Balluff BES034T BES 516-324-SA44-C-PU-03
Cam bien Balluff chinh hang BES034U BES 516-324-SA44-C-S4-01,5
Balluff Viet Nam BES034W BES 516-324-SA44-C-S49-00,2
Cam bien Balluff BES034Y BES 516-324-SA44-C-S49-00,3
Balluff Viet Nam BES0350 BES 516-324-SA46-S49-C
Cam bien Balluff BES0351 BES 516-324-SA47-E5-C-S75
Cam bien Balluff chinh hang BES0354 BES 516-324-SA53-S49
Balluff Viet Nam BES0355 BES 516-324-SA54-E4-C-PU-01
Cam bien Balluff BES0356 BES 516-324-SA56-E5-C-S49
Balluff Viet Nam BES0357 BES 516-324-SA57-E5-D-S49
Cam bien Balluff BES0358 BES 516-325-SA23
Cam bien Balluff chinh hang BES0359 BES 516-325-SA37-S9
Balluff Viet Nam BES035A BES 516-325-SA42
Cam bien Balluff BES035E BES 516-325-SA45
Balluff Viet Nam BES035F BES 516-325-SA52
Cam bien Balluff BES035H BES 516-325-SA55-S4
Cam bien Balluff chinh hang BES035M BES 516-325-SA59-E4-C-SP-03
Balluff Viet Nam BES035N BES 516-325-SA60-BO-C-00,5
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM