Balluff BIS C-6026-034-050-06-ST19 (BIS00AU) | Balluff LF processor units BIS00AU(70/455 kHz)

Balluff BIS C-6026-034-050-06-ST19 (BIS00AU) | Balluff LF processor units BIS00AU(70/455 kHz)

Giá : Liên hệ

Balluff (70/455 kHz)
BIS C-6026-034-050-06-ST19
Order Code: BIS00AU
Product group: LF (70/455 kHz)
Interface: Ethernet/IP
Các công nghệ RFID được hỗ trợ: LF 70/455 kHz (BIS C )
Số lượng đầu R/W/ăng-ten có thể kết nối: 2
Điện áp hoạt động Ub: 19.2...28.8 VDC
Vật liệu: Nhôm, đúc khuôn
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0...60°C
Đánh giá IP: IP65, có đầu nối
Cái, 4 chân, Nam mã D, 5 chân
Altitude max. 2000m
Application weight 950.00 g
Dimension 100 x 60 x 160mm
Current consumption max. at 24 V DC 400 mA
Link/Activity (L/A) Green LED/Red LED
Operating voltage Ub 19.2...28.8 VDC
Residual ripple max. 10%
Các model khác tương ứng:

BIS00H5 BIS C-60R-001-08N-PU-05
BIS00H4 BIS C-489-14-KBT02
BIS00FF BIS C-353-E-KBT04-PU-10
BIS00C4 BIS C-622-028-050-03-ST5
BIS00C2 BIS C-622-019-050-03-ST5
BIS00C1 BIS C-621-023-050-03-ST3
BIS00C0 BIS C-620-022-050-00-ST2-S
BIS00AZ BIS C-620-007-050-00-ST2
BIS00AY BIS C-6027-039-050-06-ST19
BIS00AU BIS C-6026-034-050-06-ST19
BIS00AT BIS C-6023-025-050-03-ST13
BIS00AR BIS C-6022-028-050-03-ST14
BIS00AP BIS C-6022-028-050-03-ST10
BIS00AN BIS C-6022-019-056-03-ST14
BIS00AM BIS C-6022-019-050-03-ST14
BIS00AL BIS C-6022-019-050-03-ST10
BIS00AJ BIS C-6021-029-050-03-ST8
BIS00AH BIS C-6021-023-050-03-ST9M
BIS00AF BIS C-6021-023-050-03-ST9
BIS00AC BIS C-6021-023-050-03-ST8
BIS00AA BIS C-602-028-650-03-KL2
BIS00A4 BIS C-602-019-650-03-KL2
BIS00A3 BIS C-602-019-000-03-KL2
BIS009Y BIS C-601-023-650-03-KL2
BIS009W BIS C-601-023-000-03-KL2
BIS009R BIS C-6003-025-655-03-ST12
BIS009P BIS C-6003-025-653-03-ST12
BIS009N BIS C-6003-025-650-03-ST12
BIS009M BIS C-6002-028-650-03-ST11
BIS009L BIS C-6002-028-650-03-KL2
BIS009J BIS C-6002-019-655-03-ST11
BIS009H BIS C-6002-019-655-03-KL2
BIS009F BIS C-6002-019-654-03-ST11
BIS009C BIS C-6002-019-653-03-KL2
BIS009A BIS C-6002-019-650-03-ST11
BIS0099 BIS C-6002-019-650-03-KL2
BIS0095 BIS C-6001-023-650-03-KL2
BIS0094 BIS C-600-022-650-00-KL1-S
BIS0092 BIS C-600-007-670-00-KL1
BIS008W BIS C-600-007-650-02-KL1
BIS008U BIS C-600-007-650-00-KL1
BIS008M BIS C-655
BIS008L BIS C-654
BIS008K BIS C-653
BIS008J BIS C-652
BIS008F BIS C-650
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM