Balluff NAMUR sensors BES02L6 BES 516-3005-FO-N-03 | Cảm biến BES 516-3005-FO-N-03 Balluff

Balluff NAMUR sensors BES02L6 BES 516-3005-FO-N-03 | Cảm biến BES 516-3005-FO-N-03 Balluff

Giá : Liên hệ

Cảm biến NAMUR BES02L6 BES 516-3005-FO-N-03 cảm ứng và bộ khuếch đại chuyển mạch giúp dễ dàng phát hiện các điều kiện bên trong các khu vực nhạy cảm theo cách không tiếp xúc. Các cảm biến được đặt bên trong khu vực làm việc và các bộ khuếch đại chuyển mạch được đặt bên ngoài. Điều này giúp ổn định quy trình.
Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, chúng tôi cũng cung cấp các biến thể áp suất cao để giám sát vị trí cuối trong xi lanh thủy lực hoặc để giám sát vị trí của van. Có các biến thể chống cháy nổ cho các hệ thống hoặc phòng nguy hiểm cháy nổ trong Khu 1 và 2. Ngoài ra, các mô hình đã được chứng minh có sẵn cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Dimension: Ø5 x 24.5mm
Style: M5x0.5
Installation for flush mounting
Range: 0.8mm
Interface: NAMUR
Switching frequency: 2000 Hz
Housing material: Stainless steel
Material sensing surface: PBT
Connection: Cable, 3.00 m, PVC
Operating voltage Ub: 7.7...9 VDC
Ambient temperature: -25...70 °C
IP rating: IP67
Approval/Conformity: CE, EAC, WEEE

Một số model thông dụng:

BES02J9 BES 516-326-S4-CW
BES02JA BES 516-326-S4-W
BES02JE BES 516-326-SA30-S4-CW
BES02JF BES 516-326-SA96-S4-W
BES02JH BES 516-327-S4-CW
BES02JJ BES 516-327-S4-W
BES02JL BES 516-327-SA96-S4-W
BES02JM BES 516-356-S4-CW
BES02JN BES 516-356-S4-W
BES02JP BES 516-360-S4-CW
BES02JR BES 516-360-S4-W
BES02JT BES 516-362-S4-CW
BES02JU BES 516-362-S4-W
BES02JW BES M12MD1-PSC80E-S04G-W
BES02JY BES M12MD1-PSC80E-S04G-W01
BES02JZ BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
BES02K0 BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01
BES02K1 BES M12MI-PSC30B-S04G-W
BES02K2 BES M12MI-PSC30B-S04G-W01
BES02K3 BES M12ML-PSC30A-S04G-W
BES02K4 BES M12ML-PSC30A-S04G-W01
BES02K5 BES M12ML-PSC80E-S04G-W
BES02K6 BES M12ML-PSC80E-S04G-W01
BES02K8 BES M18MD-PSC12E-S04G-W01
BES02K9 BES M18MF1-PSC50A-S04G-W
BES02KA BES M18MF1-PSC50A-S04G-W01
BES02KC BES M18MI-PSC70B-S04G-W
BES02KE BES M18MI-PSC70B-S04G-W01
BES02KF BES M18ML-PSC12E-S04G-W
BES02KH BES M18ML-PSC12E-S04G-W01
BES02KJ BES M18ML-PSC50A-S04G-W
BES02KK BES M18ML-PSC50A-S04G-W01
BES02KM BES M30ML-PSC10A-S04G-W
BES02KN BES M30ML-PSC10A-S04G-W01
BES02KP BES M30ML-PSC20E-S04G-W
BES02L5 BES 516-3005-E2-N-PU-00,35
BES02L6 BES 516-3005-FO-N-03
BES02LA BES 516-324-EO-N-03
BES02LC BES 516-325-E3-N-03
BES02LE BES 516-325-E3-N-PU-05
BES02LL BES 516-327-E3-N-PU-05
BES02LN BES 516-349-SA2
BES02LW BES 516-371-SA3-03
BES02LY BES 516-371-SA3-05
BES02M3 BES 113-3019-SA1-PU-03
BES02M4 BES 113-3019-SA1-PU-05
BES02M5 BES 113-3019-SA1-S4
BES02M7 BES 113-325-SA7-S4
BES02M8 BES 113-356-SA31-S4
BES02M9 BES 113-356-SA6-PU-03
BES02MC BES 113-356-SA6-S4
BES02ME BES 113-370-SA2-S4
BES02MH BES 516-100-S18
BES02ML BES 517-108-RK
BES02MM BES 517-110-RK
BES02MN BES 517-142-Y-RK
BES02MP BES 517-300-S100-Y
BES02MR BES 517-300-S103-Y
BES02N3 BES M08EH1-NSC20B-S04G-S
BES02N4 BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01
BES02N5 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S
BES02N6 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01
BES02N8 BES M12EI-NSC40B-S04G-S
BES02N9 BES M12EI-NSC40B-S04G-S01
BES02NA BES M12EI-PSC40B-S04G-S
BES02NC BES M12EI-PSC40B-S04G-S01
BES02NF BES M18EI-NSC72B-S04G-S
BES02NH BES M18EI-NSC72B-S04G-S01
BES02NJ BES M18EI-PSC72B-S04G-S
BES02NK BES M18EI-PSC72B-S04G-S01
BES02NR BES M18MF-USC70B-S04G
BES02NT BES M18MG-GOC70B-BV02
BES02NU BES M18MG-UOC70B-BV02
BES02P0 BES 516-324-SA96-G-E5-C-S49
BES02P1 BES 516-343-SA96-G-E5-C-S49
BES02P3 BES 516-326-SA96-G-E5-Y-S4
BES02P5 BES 516-324-SA96-G-E4-C-S4-00.3
BES02PN BES M08MH1-NSC20B-S04G-101
BES02PP BES 516-324-EO-C-S49-01
BES02PT BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS04-101
BES02PU BES M08MH1-PSC20B-S04G-101
BES02PW BES M08MH1-PSC30B-S04G-101
BES02R7 BES 516-324-EO-C-S4-PU-00.2
BES02RA BES 516-326-SA23-03
BES02RC BES 516-324-EO-L-PU-05
BES02RJ BES 516-300-S135-D-PU-10
BES02RN BES IKJ-S-050-P-2-S-S4-C
BES02RP BES IKK-050.38-G-S4
BES02RU BES IKN-070T.38-G-S4
BES02RW BES IKN-K-070-P-1-S
BES02T0 BES IKN-S5-070-W-4-S
BES02T2 BES IKO-K-100-P-1-S
BES02T4 BES IKO-S5-100-W-4-O
BES02T5 BES IKO-S5-100-W-4-S
BES02T9 BES IKU-010.23-G-S4
BES02TA BES IKU-010.23-G-S49-SA1
BES02TC BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
BES02TE BES IKU-011.23-G-S4-SA2
BES02TF BES IKU-011T.28-G-S4
BES02TH BES IKU-015-23-G-S4
BES02TK BES IKU-015.23-G-S4-SA1
BES02TL BES IKU-021.28-G-S4
BES02TN BES IKU-031.28-S4
BES02TP BES IKU-051.23-G-S4
BES02TR BES IKU-215.38-G-S4
BES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4
BES02TW BES IKV-025.23-G-Z-S4
BES02TY BES IKV-045.23-G-Z-S4
BES02U5 BES IKV-K-045-NS-1-Y
BES02U7 BES IKV-K-045-PS-1-Y
BES02UA BES IKV-S4-015-PS-1-Y
BES02UE BES IKV-S4-025-NS-1-Y-TD
BES02UH BES IKV-S4-045-PS-1-Y
BES02UN BES IKZ-475.38-G-S4
BES02W0 BES M08MG1-NSC60F-S04G
BES02W5 BES M08MH-PSC40B-BP00,2-GS04-507
BES02W6 BES M08MH-PSC40B-S49G-507
BES02W7 BES M08MH1-NSC30B-S04G
BES02W9 BES M08MH1-PSC30B-S04G
BES02WC BES M12EF1-NSC10F-S04G-S
BES02WE BES M12EF1-PSC10F-S04G-S
BES02WF BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11
BES02WH BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11
BES02WJ BES M12MC1-NSC10F-S04G
BES02WK BES M12MC1-PSC10F-S04G
BES02WL BES M12MD1-NSC60B-S04G
BES02WM BES M12MD1-PSC60B-S04G
BES02WN BES M12MF1-NSC10F-S04G
BES02WP BES M12MF1-POC10F-S04G
BES02WR BES M12MF1-PSC10F-S04G
BES02WU BES M12MG1-NOC60B-S04G
BES02WW BES M12MG1-NSC60B-S04G
BES02WY BES M12MG1-POC60B-S04G
BES02WZ BES M12MG1-PSC60B-S04G
BES02Y0 BES M18EF1-NSC20F-S04G-S
BES02Y1 BES M18EF1-PSC20F-S04G-S
BES02Y2 BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11
BES02Y3 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11
BES02Y7 BES M18ME1-PSC20F-S04G
BES02Y9 BES M18MG1-PSC12B-S04G
BES02YC BES M30EE1-PSC40F-S04G-S
BES02YF BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11
BES02YH BES M30MG1-NSC40F-S04G
BES02YJ BES M30MG1-PSC40F-S04G
BES02YL BES M30MI1-POC22B-S04G
BES02YM BES M30MI1-PSC22B-S04G
BES02YR BES M08EG-PSC15A-S49G-W
BES02YT BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
BES02YU BES M12MD1-NSC80E-S04G
BES02YY BES M08EG1-NSC15S-S04G-S
BES02YZ BES M08EG1-PSC15S-S04G-S
BES02Z0 BES M12EG1-NSC20S-S04G-S
BES02Z1 BES M12EG1-POC20S-S04G-S
BES02Z2 BES M12EG1-PSC20N-S04G-S
BES02Z3 BES M12EG1-PSC20S-S04G-S
BES02Z5 BES M12EN1-USU20S-S21G-S
BES02Z6 BES M18EG1-NSC50S-S04G-S
BES02Z7 BES M18EG1-POC50S-S04G-S
BES02Z8 BES M18EG1-PSC50N-S04G-S
BES02Z9 BES M18EG1-PSC50S-S04G-S
BES02ZC BES M18EP1-USU50S-S21G-S
BES02ZE BES M18MN-USU80B-S21G
BES02ZH BES M30EG1-PSC80N-S04G-S
BES02ZJ BES M30EG1-PSC80S-S04G-S
BES02ZR BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX
BES02ZT BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX
BES02ZU BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX
BES02ZW BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX
BES02ZY BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX
BES02ZZ BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX
BES0300 BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX
BES0304 BES Q40KFU-PAC40E-S04G-012
BES0305 BES Q40KFU-PSC20A-S04G-012
BES0306 BES Q40KFU-PSC20B-S04G-012
BES0307 BES Q40KFU-PSC35E-S04G-012
BES0308 BES Q40KFU-PSC40F-S04G-012
BES030A BES Q80KA-GSH50B-S04Q
BES030C BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U
BES030E BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006
BES030F BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006
BES030K BES 516-325-E5-Y-S4
BES030L BES 516-326-G-E5-Y-S4
BES030P BES 516-326-G-E4-Y-03
BES030R BES 516-326-G-E5-Y-S49
BES030T BES 516-326-G-E4-Y-PU-05
BES030U BES 516-326-G-E4-Y-05
BES030W BES 516-325-E5-Y-S49
BES030Y BES 516-357-E4-Y-03
BES0314 BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04-107
BES0315 BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49
BES0316 BES 516-418-E5-L-S27
BES0317 BES 516-420-E5-L-S27
BES0318 BES 516-449-S27-L
BES031C BDS 21MR03-NT-PU-03-SA2
BES031E BDS 21MR03-NT-PU-05-SA5
BES031F BDS 21MR05-NT-PU-03-SA2
BES031H BDS 21MR05-NT-PU-03-SA4
BES031J BDS 21MR05-NT-PU-05-SA2
BES031L BDS 21MR08-NT-PU-03-SA2
BES031N BES 516-527-S4-H
BES0324 BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101
BES0325 BES M08MG-USC20B-BV00.32.-512
BES0326 BES M12MG-GSC30B-BP00,3-GS04-101
BES0328 BES M18MF-GSC70B-S04G
BES032C BES R01ZC-USC50B-BP00.2-GS04
BES032H BES 516-100-S32
BES032J BES 516-100-S33
BES032M BES 516-113-SA3-S4-C
BES032N BES 516-114-SA6-05
BES032P BES 516-133-SA2-02
BES032R BES 516-133-SA3-C-PU-04
BES032T BES 516-133-SA3-C-S4-02
BES032U BES 516-146-EO-X-PU-F017
BES0330 BES 516-209-SA1-S21-E
BES0331 BES 516-209-SA2-S21-E
BES0333 BES 516-213-E5-E-S21-C037
BES0338 BES 516-300-S173-02,5
BES0339 BES 516-300-S176-03,5
BES033E BES 516-300-S223
BES033H BES 516-300-S255
BES033J BES 516-300-S279
BES033U BES 516-3006-SA-VDM-2
BES033Y BES 516-3007-SA4-00,4
BES0341 BES 516-3009-SA2-MO-C-05
BES0343 BES 516-3009-SA3-MO-C-S49
BES0345 BES 516-3013-G-SA2-PU-06
BES0346 BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05
BES0347 BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32
BES0348 BES 516-3013-G-SA2-S49-00,5
BES0349 BES 516-3013-G-SA2-S49-C
BES034C BES 516-3024-SA2-03
BES034J BES 516-324-G-SA58-S49-C
BES034K BES 516-324-SA17-05
BES034L BES 516-324-SA33
BES034P BES 516-324-SA44-C-02
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM