Bàn chải ống Vikan (Ø60mm, 200mm) Item 53562 (Green) 53563 (Blue) 53564 (Red) 53565 (White) 53566 (Yellow)

Bàn chải ống Vikan (Ø60mm, 200mm) Item 53562 (Green) 53563 (Blue) 53564 (Red) 53565 (White) 53566 (Yellow)

Giá : Liên hệ

Bàn chải ống đa năng của Vikan Model Item 53562 (Green) 53563 (Blue) 53564 (Red) 53565 (White) này được thiết kế để làm sạch đường ống của v.d. bò sữa, trong nhà máy bia và trong ngành công nghiệp đánh bắt cá. Phù hợp với trục linh hoạt của Vikan 53515 và 53525.

Bàn chải ống tròn Vikan Item 53562 (Green)
Tube Brush f/flexible handle Vikan 53563 (Blue)
Bàn chải ống tròn Vikan Item 53564 (Red)
Tube Brush f/flexible handle Vikan 53565 (White)
Bàn chải ống tròn Vikan Item 53566 (Yellow)
Vikan chinh hang 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan Viet Nam 0616 Wall Bracket for 1 product, 48 mm
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan Item 6432 Nail Brush, 100 mm, Hard, White
Vikan chinh hang Item 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan model 0618 Wall Bracket for 6 Products, 460 mm
Vikan chinh hang 2617H Farmer Broom, w/Hole for Handle, 410 mm, Hard, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2617H Farmer Broom, w/Hole for Handle, 410 mm, Hard,Wood
Vikan Item 0700 Tap coupling, male with reducer, 1/2" (Q)
Vikan chinh hang Item 282904 Cone for paint roller, 100 mm, Black
Ban chai Vikan gỗ model 2925150 Wooden Handle, Ø25mm, 1500 mm, Wood
Vikan chinh hang 2925175-G Wooden Handle with thread, Ø25mm, 1760 mm, Wood
Vikan Viet Nam 2925170 Wooden Handle, Ø25mm, 1705 mm, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2945 Aluminium Handle, Ø22 mm, 1305 mm, White
Vikan Item 29989 Angle Thread, 140 mm, Black
Vikan chinh hang Item 3013 Utility Brush, 270 mm, Hard, White
Ban chai Vikan gỗ model 3040 Utility Brush, 270 mm, Soft, White
Vikan chinh hang 3102-9 Socket, Ø31mm, 100 mm, Black
Vikan Viet Nam 3108 Floor Broom, 430 mm, Medium, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3150 Floor Broom, 300 mm, Soft, White
Vikan Item 3162-S Broom, w/socket, 320 mm, Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 3170-S Broom w/Socket, 420 mm, Soft, Wood
Ban chai Vikan gỗ model 3177-S Broom w/Socket, 420 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang 3182-S Broom w/Socket, 520 mm, Medium, Wood
Vikan Viet Nam 3219 Limer w/Socket, 240 mm, Medium, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3239 Limer with handle and bucket bracket, 200 mm,Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 3249 Limer with handle and bucket hanger, 130 mm,Medium, Black
Vikan chinh hang 3636 Deck Scrub, 300 mm, Hard, White
Vikan Viet Nam 3660 Deck Scrub, 295 mm, Hard, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3950 Scrubbing brush, 165 mm, Hard, White
Vikan Item 4280 Dish Brush, 280 mm, Medium, White
Vikan chinh hang Item 4290 Dish Brush, 240 mm, Soft, White
Ban chai Vikan gỗ model 4292 Dish Brush, 240 mm, Soft, Blue
Vikan chinh hang 4299 Dish Brush, 240 mm, Hard, White
Vikan Viet Nam 4550 Banister Brush, 320 mm, Soft, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Vikan Item 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Ban chai Vikan gỗ model 475218 Holder for wash fleece, 347 mm, White
Vikan chinh hang 476118 Window Squeegee, 255 mm, Grey
Vikan Viet Nam 476218 Window Squeegee, 355 mm, Grey
Nha cung Cap Vikan chinh hang 5055 Toilet Brush w/Rim Brush, 400 mm, Medium, White
Vikan Item 5220 Vehicle Brush, 420 mm, Soft, White
Vikan chinh hang Item 5229 Hand Brush, 260 mm, Soft, White 
Ban chai Vikan gỗ model 557010 Plunger, 400 mm, Wood
Vikan chinh hang 5581 Dustpan, with rubber edge, 210 mm, White
Vikan Viet Nam 6432 Nail Brush, 100 mm, Hard, White
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM