Bộ điều nhiệt gắn bảng điều khiển JUMO dòng ETH

Bộ điều nhiệt gắn bảng điều khiển JUMO dòng ETH

Dương Triều Anh chuyên cung cấp các sản phẩm cảm biến, role, đầu dò… hãng Jumo tại Việt Nam. Với 1 số sản phẩm từ Jumo: cảm biến nhiệt độ jumo, lưu lượng Jumo, đầu dò Jumo, bộ điều nhiệt Jumo, rơle bán dẫn Jumo, bộ truyền động Jumo, công tắc phao Jumo...

Giá : Liên hệ

Bộ điều nhiệt gắn bảng điều khiển của dòng ETH giám sát các quá trình nhiệt. Các thiết bị này có sẵn dưới dạng bộ theo dõi nhiệt độ an toàn (STW) và bộ giới hạn nhiệt độ an toàn (STB). Trong trường hợp có sự cố, STB sẽ đặt hệ thống đang được giám sát ở trạng thái hoạt động an toàn.

Một số thông số kỹ thuật chung:

Chuyển đổi chức năng: Màn hình nhiệt độ an toàn (STW); khởi động lại khóa với bộ giới hạn nhiệt độ an toàn (STB); sử dụng màn hình nhiệt độ an toàn (STW) làm bộ giới hạn nhiệt độ an toàn (STB); tự giám sát với bộ giới hạn nhiệt độ an toàn (STB) và bộ theo dõi nhiệt độ an toàn (STW)

Phạm vi kiểm soát, đầy khí:     Tối đa 20 đến 500°C

Phạm vi kiểm soát, đầy chất lỏng: Tối đa 50 đến 300°C

Vật liệu: Đồng (Cu)ø 1,5mm hoặc thép không gỉ (CrNi) ø 1,5mm

Vật liệu thăm dò nhiệt độ: Vật liệu đồng (Cu) số 2.0090, hàn cứng, thép không gỉ (CrNi) ø 1.5mm vật liệu số 1.4571

Công suất chuyển mạch tối đa: AC 230 V 10%, 10 (2) A, cos ϕ = 1 (0,6), DC 230V 10%, 0,25A với vi sai chuyển đổi

Độ dài chèn     Chiều dài tiêu chuẩn: 100, 120, 150, 200 hoặc 300mm

Kết nối quá trình:         Đầu dò hình trụ trơn (như một tính năng tiêu chuẩn); ống bảo vệ để vặn vào

Chiều dài mao quản:    Theo tiêu chuẩn 1000 mm, tối đa 5000 mm

Dòng sản phẩm của Jumo:

Nhiệt độ JUMO
Máy ghi âm JUMO
Cảm biến nhiệt độ JUMO
Bộ điều khiển Jumo
Công tắc  Jumo
Cặp nhiệt điện Jumo
Bộ điều nhiệt Jumo
Màn hình  Jumo
Máy đo nhiệt Jumo
Đầu dò nhiệt độ RTD Jumo
Quay số nhiệt kế Jumo
Phụ kiện Jumo
Phân tích chất lỏng Jumo
Cảm biến Jumo
Điều khiển Jumo
Cảm biến Hygro- & Hygrothermo Jumo
lưu lượng Jumo
Cảm biến mức Jumo
Đầu dò mức Jumo
Bộ điều khiển Jumo
Công tắc phao Jumo
Bộ truyền động Jumo
Rơ le bán dẫn Jumo
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM