Bơm Aryung AMGP 01AF-T03-T 220V chính hãng | A-ryung AMGP 01AF-T 100 200V chính hãng

Bơm Aryung AMGP 01AF-T03-T 220V chính hãng | A-ryung AMGP 01AF-T 100 200V chính hãng

Giá : Liên hệ

Bơm Aryung AMGP 01AF-T03-T 220V là một máy bơm gián đoạn có chứa bộ đếm thời gian kỹ thuật số bên trong để điều khiển khối lượng xả một cách chính xác. Có hai loại, một loại được sử dụng kết hợp với các nhà phân phối điện trở (loại DB), cái còn lại là kết hợp với máy phân phối đo lường (loại ARD-340, 350, PVO).
Nó có bộ điều khiển kỹ thuật số để dễ dàng kiểm tra hoạt động với dấu hiệu của chữ và số trên bộ điều khiển. bề mặt đẹp và dễ dàng kiểm tra vận hành.
Có thể bôi trơn bằng cách cài đặt khoảng thời gian và thời gian xả dễ dàng và chính xác.
Máy bơm này có một hộp thiết bị đầu cuối để liên hệ với bộ điều khiển bên ngoài để báo động thiếu dầu. (Lựa chọn)
Vì máy bơm được lắp đặt công tắc nút nạp bên trong máy bơm nên rất dễ dàng loại bỏ không khí và vận hành bằng tay.
Máy bơm này chủ yếu được sử dụng máy công cụ, in ấn, thực phẩm, vải, máy phun và các máy công nghiệp khác nhau.

Bơm AMGP 01AF 100 110V
AMGP 01A 100 200V
AMGP 01AF 100 220V
AMGP 01AF-T 100 200V
AMGP 01AF-T 100 200V
AMGP 01AF-T03 200V
AMGP 01AF-T03 150 220V
AMGP 01AF-T03-T 220V
Ngoài ra còn có các model khác của hãng Aryung:

Bơm dầu A-ryung Korea ATP-212HA
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-216HA
Aryung Viet Nam ATP-220HA
Pumps A-ryung ATP-11S(MS)
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-13S(MS)
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-11SVB(MSVB)
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-13SVB(MSVB)
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-12SVB(MSVB)
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-12S(MS)
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-11S(MS)
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-13SVB(MSVB)
Aryung Viet Nam AR2-4FC
Pumps A-ryung AR2-8FC
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AR2-12FC
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AR1-2F
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-440HVB
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-420HVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-11**VB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-13**VB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-11**
Aryung Viet Nam 11MSVB/MTVB
Pumps A-ryung 13MS/MT
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-204HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-208HA
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-210HA
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-216HA
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-220HA
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-208
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-212
Aryung Viet Nam AMTP-220
Pumps A-ryung AMTP-216HAVBF
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HAVBF
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HAVBF
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-204HAVBF
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-206HA/206HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-208HA/208HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-210HA/208HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-212HA/208HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/208HAVB
Pumps A-ryung AMTP-216HA/210HAVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-216HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/212HAVB
Bom A-ryung Viet Nam ACHK-2-30/3 Aryung Power Cool Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACHK 2 60/6 Aryung Power Cool Coolant Pump
Bom A-ryung ACP 1500 MFS Coolant Pump
A-ryung Han Quoc ACHK-2-40/4 Aryung Power Cool Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-101A Aryung Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-181A Aryung Coolant Pump
Bom A-ryung Viet Nam ACP-121A Aryung Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACP-2200BMF Coolant Pump
Bom A-ryung ACPQ 300HSP 200
A-ryung Han Quoc ACPQ 400HSP 280
A-ryung Viet Nam ACP-750HF-25 Aryung Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-750HF-19 3 Phase Aryung Coolant Pump
Bom A-ryung Viet Nam ACRK-16-50/2 Aryung Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACRK-2-220/20 Coolant Pump
Bom A-ryung ACP-1100MFS Coolant Pump
A-ryung Han Quoc ACP-1100MF Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-100F Submerged Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-1500HMF(S)-70 Coolant Pump
Bom A-ryung Viet Nam ACP-1500MF Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACP 1800 MF Coolant Pump
Bom A-ryung ACP-2200MFCoolant Pump
A-ryung Han Quoc ACP-2500MF Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-3700HMF(S)-145 Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-4000-HMFD-200H
Bom A-ryung Viet Nam ACP-4000MF Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACP-400MF Coolant Pump
Bom A-ryung ACP-400MFS
A-ryung Han Quoc ACP-401A Aryung Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-900HMFS 45 Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACRK 2 50 Aryung Coolant Pump
Bom A-ryung Viet Nam ACRK 4 100/10
Bom lam mat Aryung ACRK 4 120/12
Bom A-ryung ACRK-2-130/13 
A-ryung Han Quoc ACP 1800 HMFS 70
A-ryung Viet Nam ACP-180HF18 Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-400HF18
Bom A-ryung Viet Nam ACP-400HF28
Bom lam mat Aryung ACP-600HF18 
Bom A-ryung ACP-600HF28 Coolant Pump
A-ryung Han Quoc ACP-60F Submerged Coolant Pump
   
Bơm dầu A-ryung AMGP-01MF 110 Volt Oil Pump
Bom A-ryung Han Quoc Bơm AMGP 01AF 100 110V
Bom Aryung Korea AMGP 01A 100 200V
A-ryung Han Quoc AMGP 01AF 100 220V
Bom dau Aryung Viet Nam AMGP 01AF-T 100 200V
Bom A-ryung Han Quoc AMGP 01AF-T 100 200V
Bom Aryung Korea AMGP 01AF-T03 200V
A-ryung Han Quoc AMGP 01AF-T03 150 220V
Bom dau Aryung Viet Nam AMGP 01AF-T03-T 220V
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM