Bơm Aryung AMTP-220HAVBF | Aryung AMTP-208HAVBF

Bơm Aryung AMTP-220HAVBF | Aryung AMTP-208HAVBF

Giá : Liên hệ

Trong máy bơm AMTP-HAVBF đã có bộ lọc hút và luôn hút và thải dịch trong.

Vì vậy, nó có thể cải thiện tuổi thọ của máy bơm bằng cách bảo vệ mài mòn và chấn thương.

Đồng hồ đo được gắn tại máy bơm để thông báo dễ dàng khoảng thời gian trao đổi của bộ lọc. (Loại phần tử) có thể sử dụng sau.

Phớt cơ khí dầu kép cải thiện máy bơm sức chịu đựng.

Máy bơm này có một van giảm áp để kiểm soát áp suất bơm để có thể tránh tải trong hoạt động của động cơ và máy bơm.

Máy bơm này được sử dụng chuyển dầu và nhiên liệu trong công nghiệp máy và bôi trơn máy và dụng cụ

AMTP-212HAVBF
AMTP-216HAVBF
AMTP-220HAVBF
AMTP-208HAVBF
AMTP-204HAVBF
AMTP-206HAVBF
AMTP-210HAVBF
AMTP-210HAVBF 15.3l/min  7.4kg
AMTP-220HAVBF  8.1kg
AMTP-204HAVBF 7.2kg
AMTP-208HAVBF 7.3kg

ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 212 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 216HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 220 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP-100-11MSVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP-200-12MSVB
 ARYUNGPUMP AMTP-200-13MS (VB)
 ARYUNGPUMP ATP-216HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 208HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-1500-216HAVB
 ARYUNGPUMPATP 212 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 220 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 216
 ARYUNGPUMP ATP-216HAVB-4S
 ARYUNGPUMP ATP 204 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 206 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 210 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 216 CHVD 30
 ARYUNGPUMP AMTP-200-13MS
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 216HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 206HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 200-208LNVA
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 200-208LNVA
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 204 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 206HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 210HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 210 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-1500-220HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-75AVB
 ARYUNGPUMP ATP 212 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 220 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 216HAVB
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM