Bơm Aryung ATP-12SVB | Aryung pump ATP-13SVB(MSVB) | Nhà phân phối bơm Aryung Oil Pump ATP-12SVB

Bơm Aryung ATP-12SVB | Aryung pump ATP-13SVB(MSVB) | Nhà phân phối bơm Aryung Oil Pump ATP-12SVB

Hiện DTA JSC là nhà phân phối bơm Aryung chính hãng tại Việt Nam Các sản phẩm ACP-1100MFS Coolant Pump, aryung ACP-900HMFS-45, bơm Aryung ACP-1100HMFS-70,Aryung ATP-11S(MS), Aryung pump ATP-12S(MS), A-ryung ATP-13SVB(MSVB), ATP-11MSVB, ATP-13S(MS),ATP-12SVB, ATP-12SVB(MSVB), ATP-13SVB(MSVB), ATP-13S(MS), ATP-11S(MS), ATP-11SVB(MSVB), mATP-11MSVB, ATP-13MSVB, ATP-12MSVB, ATP-13SVB, ATP-11MS

Giá : Liên hệ

Hiện DTA JSC là nhà phân phối bơm Aryung chính hãng tại Việt Nam.

Các sản phẩm ACP-1100MFS Coolant Pump, aryung ACP-900HMFS-45, bơm Aryung ACP-1100HMFS-70,Aryung ATP-11S(MS), Aryung pump ATP-12S(MS), A-ryung ATP-13SVB(MSVB), ATP-11MSVB, ATP-13S(MS),ATP-12SVB
ATP-12SVB(MSVB), ATP-13SVB(MSVB), ATP-13S(MS), ATP-11S(MS), ATP-11SVB(MSVB), mATP-11MSVB, ATP-13MSVB, ATP-12MSVB, ATP-13SVB, ATP-11MS

Với dòng bơm Aryung ATP-S là bơm bánh răng nhỏ gọn. Aryung ATP-12SVB là được sử dụng rộng rãi để cung cấp dầu bôi trơn cho các loại công cụ lao động, máy móc công nghiệp và dụng cụ nông nghiệp, v.v.

Nó chỉ nên được xoay trong hằng số phương hướng. Theo hệ thống lái xe, đó là có thể lái xe bằng sức mạnh của máy và bằng động cơ. (Tùy chọn van cứu trợ)

Thông số kỹ thuật của bơm:

Type

Cm3/ rev

Discharge volume l/min

Permissive Pressure MPa

Permissive Rotation rpm

Net weight kg

1500rpm

1800rpm

ATP-11S(MS)

1.6

2.4

2.9

0.5

300-2000

0.7

ATP-12S(MS)

2.5

3.7

4.5

0.5

300-2000

0.8

ATP-13S(MS)

4.5

6.7

8.1

0.5

300-2000

1.0

ATP-11SVB(MSVB)

1.6

2.4

2.9

0.5

300-2000

1.0

ATP-12SVB(MSVB)

2.5

3.7

4.5

0.5

300-2000

1.0

ATP-13SVB(MSVB)

4.5

6.7

8.1

0.5

300-2000

1.1

Các model khác tương ứng:

Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-210HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-216HA
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-220HAVD
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-220HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-210HAF
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-220HAF
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-210HAVB
Aryung Viet Nam ATP-208HAVD
Pumps A-ryung ATP-216HA
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-216HAVD
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-216HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-216HAF
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-216HA
Aryung Viet Nam ATP-212HA
Pumps A-ryung ATP-212HAVD
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-212HAF
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-212HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-204HA
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-204HAVB
Aryung Viet Nam ATP-204HAVD
Pumps A-ryung ATP-204HAF
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-206HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-206HAF
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-206HAVD
Aryung Viet Nam ATP-210HA
Pumps A-ryung ATP-210HAVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-210HAF
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-210HAVD

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM