Bơm Aryung ATP-440HVB | A-ryung pump ATP-420HVB

Bơm Aryung ATP-440HVB | A-ryung pump ATP-420HVB

Giá : Liên hệ

Máy bơm A-ryung ATP-420HVB có thể tích xả lớn, và công nghiệp tàu đã qua sử dụng, máy công cụ, dầu nói chung, Bucker C chuyển dầu của chất lỏng. Máy bơm này có một van giảm áp để điều khiển áp suất bơm để có thể tránh tải trong hoạt động của động cơ và máy bơm.

ATP-420HVB 90cm3/rev, 0.5MPa, 1800rpm, có trọng lượng 44kg

ATP-440HVB 180cm3/rev 0.3MPa, 1200rpm, có trọng lượng 45kg

Type of fluid: oils

Viscosity: 400cSt-1800rpm, 500cSt -1500rpm, 1000cSt

Temperature: 0°C~180°C

Bearung: #6208zz, 6207zz

Shaft: steel

Rotor: Powder steel

Oil-seal: FKM 40x62x11t

O-ring: NBR

Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/208HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HA/206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-208HA/208HAVB
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-210HA/210HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-212HA/210HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-212HA/212HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-216HA/210HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/216HAVB
Pumps A-ryung AMTP-220HA/210HAVB'
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/220HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-1500-320LNVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-220LN
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-206LN
Aryung Viet Nam AMTP-208LN
Pumps A-ryung AMTP-212LN
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-341FAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-340HFVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-320HFVB
T-ROTOR pumps A-ryung 12MSF(VB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG 13MSF(VB)
Bơm dầu A-ryung Korea AFC-100-12MSFVB-T10
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AFC-200-13MSFVB-T14
Aryung Viet Nam AFC-010LT
   
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM