Bơm bánh răng Eckerle EIPS2-16 144 | Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-16 144

Bơm bánh răng Eckerle EIPS2-16 144 | Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-16 144

Giá : Liên hệ

Bơm bánh răng ECKERLE loại model EIPS2-16 144 là bơm bánh răng bên trong có thể trao đổi để sử dụng cho các xe tải nhỏ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và cho các nhiệm vụ cộng đồng. Áp suất hoạt động vĩnh viễn cho phép hiện cao hơn áp suất của các máy bơm ban đầu, ở mức 230 bar. Điều này cung cấp thêm khả năng dự trữ cho xe của bạn.
Máy bơm ECKERLE EIPS2-16 144 chỉ có sẵn dưới dạng model 16 cm3 / U.
Có thể thay thế máy bơm 13 cm3 / U bằng máy bơm 16 cm3 / U mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Máy bơm dây quấn trái có mã nhận dạng thiết kế… 644.

Máy bơm thay thế cho xe nông nghiệp và xe tải nhỏ phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và các công việc cộng đồng.
Máy bơm thay thế thích hợp cho: IPM / IPS3 / IPSF3

Bom Eckerle  Bơm Eckerle VN EIPC3-020RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-RB - Wellenende SAE verzahnt - ohne Durchtrieb
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC3-025RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-032RB23-1x
Bom Eckerle  Bơm Eckerle EIPC3-040RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC3-050RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-064RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC3-064RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-020RK23-1x
Bom Eckerle  EIPC3-025RK23-1x
Bom Eckerle  Bơm Eckerle VN EIPC3-032RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-040RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-050RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-064RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-080RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-100RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC5-064RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-080RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC5-100RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-125RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-160RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC6-200RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-250RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-125RB23-1x
Bom Eckerle  Bơm Eckerle VN EIPC6-160RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-200RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-250RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam  
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-050RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS1-020RA01-10
Bom Eckerle  EIPC6-125RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-064RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-160RB23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-080RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS1-032RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-200B23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-100RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-040RA01-10
Bom Eckerle  EIPC6-250RB23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-125RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-050RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-016RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-160RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS2-005RA04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS1-020RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-200RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-006RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RD01-10
Bom thuy luc Eckerle  EIPH6-250RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS2-008RA04-1x S111
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM