Bơm bánh răng thủy lực Voith IPVAP5-50-101, 50Cc, 80Lpm | Bơm bánh răng Voith IPVAP5-50-101

Bơm bánh răng thủy lực Voith IPVAP5-50-101, 50Cc, 80Lpm | Bơm bánh răng Voith IPVAP5-50-101

Giá : Liên hệ

Bơm bánh răng thủy lực Voith model IPVAP5-50-101 rất phổ biến trong các ngành công nghiệp liên quan đến máy servo. Bơm thủy lực dòng Voith IPVAP tạo ra quá nhiều áp lực để có được công việc mong muốn với độ chính xác.

 Thông số kỹ thuật:

Dung tích: 50CC

Lưu lượng: 75Lpm @ 2500rpm

Trọng lượng: 16kg

Áp suất tối đa: 315bar

Trọng lượng :    16kg

Ngoài ra, còn có các model sau:

Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4-16 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4-20 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV4-25 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV5-32 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV5-40 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV5-50 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV5-64 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV6-64 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV6-80 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV6-125 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV7-125 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV7-160 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV7-200 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC4-20 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC5-40-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPC6-125-601 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPC6-80-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4-13 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC7-160-151 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH/V4-3-32/10-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH4/4-32/32-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-25-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH4-30-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6/5-125/50-201 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith DSG-B07112 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC/V5/4-50/13-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-111 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-151 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-211 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC6-80-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH5-64-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6-125 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4-16-151 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV3-3.5-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPCA6-80-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV4/4-32/13-171 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPVP5-64-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH5/5-40/40-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC6-80-101+IPV4-13 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH4/4-32/32-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH4-25-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-30-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH6/5-125/50-201 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6/6-100/100-111 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPN6-200-141 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPNL5-100-141 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC5-40-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPC6-125-601 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPC6-80-101+IPV4-13 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC7-160-151 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH/V4-3-32/10-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH4/4-32/32-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH4-25-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-30-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH6/5-125/50-201 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6/6-100/100-111 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4/4-25/16-111 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4/3-25/18-171 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV4/3-16/3.5-251 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV3-5-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH6-125-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPN6/4-125/40-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV3/3-10/3.5-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH5-40 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH5-50 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH5-64 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV5/4-64/16-271 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPVP6-125-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPVS7-160-111 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC4-32-601 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV4/4-32/13-271 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPCA5-40-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV5/5-64/64-271 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH6/6-125/100-701 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV7-160 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV7-200 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV7-250 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-20 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH4-25 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH4-30 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV6-80-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4-32-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH5/5-64/64-101\ Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH/V5/3-40/3.5-201 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH6/5-125/40-201 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV5-32-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH6-100/100-111 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6-100-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV3-8-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH5-50-601 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV5/5-64/64-171 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPCA6-80-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4/3-25/18-171 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4/3-16/3.5-251 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV3-5-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6-125-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPN6/4-125/40-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV3/3-10/3.5-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV6-80-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV5-40-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV6-125-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-32-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH6/5-125/50-201 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6/6-100/100-111 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4-32-171 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH5-50-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPNL5-100-141 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH5-40-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4/4-13/13-471 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV5-64-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH5/5-64/64-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH/V5/3-40/3.5-201 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH6/5-125/40-201 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4/3-13/5 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH5-50-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV5/5-64/64-171 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV5/5-64/64-271 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH6/6-125/100-701 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV7-125-111       Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH4-32 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV7-250-111 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4/V4/3-32/10-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-711  Viet Nam
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM