Bơm bánh răng Voith IPVP 6/-100/101 | Voith pumps IPVP High-pressure IPVP 3 – 10 | Voith IPVP 5 – 64

Bơm bánh răng Voith IPVP 6/-100/101 | Voith pumps IPVP High-pressure IPVP 3 – 10 | Voith IPVP 5 – 64

Giá : Liên hệ

Máy bơm cao áp IPVP của hãng Voith được thông dụng trong các nhà máy ưa chữa


Thuận lợi
+ Khả năng kiểm soát rất tốt
và chức năng giữ áp suất
+ Tượng đài cao và
hiệu quả tổng thể
+ Hành vi đập rất tốt
+ Mạnh mẽ và nhỏ gọn
+ Phát ra tiếng ồn thấp
+ Khả năng đa luồng
Design Internal gear pump with radial and axial sealing gap compensation
Type IPVP
Mounting types SAE hole flange; ISO 3019/1
Line mounting SAE suction and pressure flange J 518 C Code 61
Sense of rotation right-hand rotation
Mounting position any
Shaft load for details please contact J.M. Voith SE & Co. KG
Input pressure 0.8…3 bar absolute pressure (at start up for short time 0.6 bar)
Preload pressure. pressure port (in reversing mode) for details please contact J.M. Voith SE & Co. KG
Pressure fluid HLP mineral oils DIN 51524. part 2 or 3
Viscosity range 10 ... 300 mm2s-1 (cSt), up to n=1 800 rpm
10 ... 100 mm2s-1 (cSt), up to nmax
Permissible start viscosity max. 2 000 mm2s-1 (cSt)
Permissible temperature of the pressure fluid -20 ... + 80 °C
Required purity of the pressure fluid Class 19 / 17 / 14 (ISO 4406). Class 8 (NAS 1638)
Filtration filtration quotient min. β20 ≥ 75. recommended β10 ≥ 100 (longer life time)
Permissible ambient temperature -20 ... + 60 °C

Ngoài ra còn có 1 số model của Voith:

Bơm bánh răng Voith IPVP 6 – 100
Bom Voith IPVP 7 – 250
Voith Viet Nam IPVP 7 – 200
Bom Voith chinh hang IPVP 7 – 160
Voith pumps IPVP 7 – 125
Voith pumps IPVP 6 – 125
Bơm bánh răng Voith IPVP 6 – 80
Bom Voith IPVP 6 – 64
Voith Viet Nam IPVP 5 – 64
Bom Voith chinh hang IPVP 5 – 50
Voith pumps IPVP 5 – 40
Voith pumps IPVP 5 – 32
Bơm bánh răng Voith IPVP 4 – 32
Bom Voith IPVP 4 – 16
Voith Viet Nam IPVP 4 – 20
Bom Voith chinh hang IPVP 3 – 8
Voith pumps IPVP 3 – 10
Voith pumps IPVP 3 – 5
Bơm bánh răng Voith IPVP 3 – 6.3
Bom Voith IPVP 3 – 3.5
Voith Viet Nam IPVP 3 – 10
Bom Voith chinh hang IPVP 4 – 32
Voith pumps IPVP 5 – 64
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM