Bơm làm mát Aryung ACP-2500MF (ACP-2200MF) |Ar-ryung ACP-2500MF Coolant Pump | Aryung ACP-1500MF

Bơm làm mát Aryung ACP-2500MF (ACP-2200MF) |Ar-ryung ACP-2500MF Coolant Pump | Aryung ACP-1500MF

Giá : Liên hệ

Bơm Aryung ACP-2500MF đã thay thế bằng model  ACP-2200MF
Bơm nước làm mát A-Ryung ACP-2500MF là máy bơm ly tâm nhiều tầng và được sử dụng để bơm lượng dầu lớn cho các máy lớn hơn. Khi động cơ được tách ra khỏi máy bơm, nhiệt độ cao của động cơ không truyền trực tiếp đến máy bơm, do đó nhiệt độ dầu có thể giữ không đổi.
Bộ chia nên được lắp đặt giữa đầu vào và đầu ra để bảo vệ việc giảm lực hút do trộn lẫn bụi và giữ khoảng cách 40mm giữa vỏ máy bơm và đáy bể. Khi lắp đặt thêm ống đầu vào, đáy ống vách nên ngập 1 bậc để tránh hiện tượng không hút khi vận hành lần đầu. Phốt cơ khí đặc biệt giúp cải thiện tuổi thọ của máy bơm.
Các model gồm:
ACP-400MF
ACP-400MFS
ACP-1100MF
ACP-1100MFS
ACP-1800MF
ACP-1800MFS
ACP-4000MF
ACP-900MF
ACP-900MF
ACP-1500MF
ACP-2200MF
ACP-3700MF

ARYUNG PUMP ACP-750HF-19 3
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-750HF-19 
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-750HF-25 3
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACRK 2 60/6
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACRK 4 60/6
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACRK-16-50 / 2
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-100F CHÌM
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-1100MF
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-1100MFS
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-1500MF
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP 1800 MF
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-2500HMF (S) -100
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-2200MF
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-2500HMF (S) -100
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-2500MF
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-251A
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-3700HMF (S) -145
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-4000-HMFD-200H
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-4000MF
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP 1800 HMFS 70
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-180F CHÌM
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-180HF18
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-250HF25
 ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-400F CHÌM
ARYUNG COOLANTS PUMP ACP-180HF18
ARYUNG ROTOR PUMP ACP-400HF28   
ARYUNG ROTOR PUMP ACP-600HF18
ARYUNG ROTOR PUMP ACP-600HF28
ARYUNG ROTOR PUMP ACP-60F SUBMERGE
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP 01AF 100 110V
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP 01NS T03 110
ARYUNG ROTOR PUMP DẦU AMGP-01MF 220 VOLT
ARYUNG ROTOR PUMP DẦU AMGP-3M2-01-NT03-TYS
ARYUNG ROTOR PUMP ATP 320HVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP-01MF 110
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP 200NS T03
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP 200NS T06
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP-3M2-05-T12TYS
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP 025NS
ARYUNG ROTOR PUMP AMGP 1M2 01NS
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 200-208LNVA (VT)
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 400 204 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 400 206HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 400 210HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 210 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 212 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 216HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 220 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP-100-11MSVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP-200-12MSVB
 ARYUNGPUMP AMTP-200-13MS (VB)
 ARYUNGPUMP ATP-216HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 208HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-1500-216HAVB
 ARYUNGPUMPATP 212 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 220 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 216
 ARYUNGPUMP ATP-216HAVB-4S
 ARYUNGPUMP ATP 204 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 206 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 210 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 216 CHVD 30
 ARYUNGPUMP AMTP-200-13MS
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 216HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 206HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 200-208LNVA
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 200-208LNVA
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 204 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 206HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 210HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 210 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-1500-220HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-75AVB
 ARYUNGPUMP ATP 212 HAVB
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM