Bơm làm mát Aryung ACP-400HF18 | Bơm A-ryung ASP-1100HF 19/25 | Aryung chính hãng Korea

Bơm làm mát Aryung ACP-400HF18 | Bơm A-ryung ASP-1100HF 19/25 | Aryung chính hãng Korea

Giá : Liên hệ

Hiện Công ty CP DTA đang phân phối các sản phẩm bơm chính hãng Aryung (Korea) tại Việt Nam.
Bơm làm mát Aryung ACP-400HF18 được sử dụng trong các máy công cụ cần độ nâng cao hơn so với loại ACP-F. Nó có ít sự cố khi làm việc không tải vì không có phốt cơ khí. Nó có thiết kế nhỏ gọn và được sử dụng rộng rãi trong các máy công cụ nói chung.

Một số model cùng seria của Bơm ACP:

ASP-180HF 18/25
ASP-250HF 18/25
ASP-400HF 18/28
ASP-600HF 18/28
ASP-750HF 10
ASP-900HF 19/25
ASP-1100HF 19/25

Bơm A-ryung model ACP-600HF18 được sử dụng trong các máy công cụ cần độ nâng cao hơn so với loại ACP-F. Nó có ít sự cố khi làm việc không tải vì không có phốt cơ khí. Nó có thiết kế nhỏ gọn và được sử dụng rộng rãi trong các máy công cụ nói chung.
ACP-180HF 18/25
ACP-250HF 18/25
ACP-400HF 18/28
ACP-600HF 18/28750HF 19
ACP-900HF 19/25
ACP-1100HF 19/25

ACP-250HF25 Coolant Pump
Bơm làm mát A-ryung ACP-250HF25 được sử dụng trong các máy công cụ cần độ nâng cao hơn so với loại ACP-F. Nó có ít sự cố khi làm việc không tải vì không có phốt cơ khí. Nó có thiết kế nhỏ gọn và được sử dụng rộng rãi trong các máy công cụ nói chung.
ACP-180HF 18/25
ACP-250HF 18/25
ACP-400HF 18/28
ACP-750HF 19
ACP-900HF 19/25
ACP-1100HF 19/25

Ngoài ra còn có các model khác của hãng A-ryung:

Bom A-ryung Viet Nam ACRK-16-50/2 Aryung Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACRK-2-220/20 Coolant Pump
Bom A-ryung ACP-1100MFS Coolant Pump
A-ryung Han Quoc ACP-1100MF Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-100F Submerged Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-1500HMF(S)-70 Coolant Pump
Bom A-ryung Viet Nam ACP-1500MF Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACP 1800 MF Coolant Pump
Bom A-ryung ACP-2200MFCoolant Pump
A-ryung Han Quoc ACP-2500MF Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-3700HMF(S)-145 Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-4000-HMFD-200H
Bom A-ryung Viet Nam ACP-4000MF Coolant Pump
Bom lam mat Aryung ACP-400MF Coolant Pump
Bom A-ryung ACP-400MFS
A-ryung Han Quoc ACP-401A Aryung Coolant Pump
A-ryung Viet Nam ACP-900HMFS 45 Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACRK 2 50 Aryung Coolant Pump
Bom A-ryung Viet Nam ACRK 4 100/10
Bom lam mat Aryung ACRK 4 120/12
Bom A-ryung ACRK-2-130/13 
A-ryung Han Quoc ACP 1800 HMFS 70
A-ryung Viet Nam ACP-180HF18 Coolant Pump
Aryung Viet Nam ACP-400HF18
Bom A-ryung Viet Nam ACP-400HF28
Bom lam mat Aryung ACP-600HF18 
Bom A-ryung ACP-600HF28 Coolant Pump
A-ryung Han Quoc ACP-60F Submerged Coolant Pump
Pumps A-ryung Bom A-ryung ATP-340HFVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/208HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HA/206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-208HA/208HAVB
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-210HA/210HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-212HA/210HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-212HA/212HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-216HA/210HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/216HAVB
Pumps A-ryung AMTP-220HA/210HAVB'
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/220HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-1500-320LNVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-220LN
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-206LN
Aryung Viet Nam AMTP-208LN
Pumps A-ryung AMTP-212LN
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-341FAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-340HFVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-320HFVB
T-ROTOR pumps A-ryung 12MSF(VB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG 13MSF(VB)
Bơm dầu A-ryung Korea AFC-100-12MSFVB-T10
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AFC-200-13MSFVB-T14
Aryung Viet Nam AFC-010LT
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM