Bơm mỡ Hals (Grease Pump) MG-10 chính hãng tại Việt Nam

Bơm mỡ Hals (Grease Pump) MG-10 chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Bơm mỡ Hals (Grease Pump) MG-10 là loại bơm mỡ thủ công với nguồn cung cấp dầu cưỡng bức, áp dụng phương pháp cung cấp dầu tập trung để bôi trơn bằng mỡ, do đó có thể lập kế hoạch hợp lý lượng cung cấp dầu và năng suất có thể được cải thiện bằng cách giảm chi phí dầu và dừng máy thời gian. Bằng cách loại bỏ các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bơm mỡ, có thể thực hiện quản lý bôi trơn an toàn hơn.

- Có thể thiết lập một kế hoạch thích hợp cho lượng dầu bôi trơn và có thể bôi trơn tuần tự bằng cách sử dụng bộ phân phối mỡ loại HU-R.

- Nó có thể kéo dài tuổi thọ của máy và vòng bi.

- Nó có thể ngăn chặn sự trộn lẫn của dầu mỡ bị ô nhiễm.

- Nếu mỡ không xả ra mở Vít thoát khí ( - ) để đẩy hết không khí trong thân máy ra ngoài rồi vận hành lại.

 

Pump Spec

PUMP TYPE

PISTON

DIS. PRESSURE

MAX. 130kg/cm²

DISCHARGE AMOUNT

1.0cc/st

TANK CAPACITY

600cc

SIZE OF OUTLET

PT 1/8"

USING GREASE

#000~#1

Packing Spec

PACKING SIZE (cm)

32(W) x 10(L) x 14(D)

WEIGHT
(kg)

PUMP

3

PACKING

4

Ngoài ra còn có các model khác:

Bơm mỡ bôi trơn Hals HEP-181
Bom mo cong nghiep Hals HEP-182 
Grease Pump Hals HEP-183 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HGP-16(S)
Bom mo cong nghiep Hals HGP-16E 
Grease Pump Hals HGP-40E 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HGP-60E
Bom mo cong nghiep Hals HGP-720 
Grease Pump Hals HGP-950 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HGP-1200 
Bom mo cong nghiep Hals HU-2~8R 
Grease Pump Hals HU-10R 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HU-12R 
Bom mo cong nghiep Hals HU-2~8RL 
Grease Pump Hals HU-10RL
Bơm mỡ bôi trơn Hals HU-12R
Bom mo cong nghiep Hals HUA-16
Grease Pump Hals HUA-26 
Bơm mỡ bôi trơn Hals 2500BMF
Bom mo cong nghiep Hals 4000BMF
Bơm dầu Hals chinh hang Oil COOLER (7L TANK)
Bom Hals Korea Oil COOLER (8L TANK)
Bom dau Hals Oil COOLER (14L TANK)
Bơm dầu Hals chinh hang Oil COOLER (24L TANK)
Bơm Hals Việt Nam HTP-204(HA/HB)(VB/VD) 
Bom Hals Viet Nam HTP-206(HA/HB)(VB/VD)
Hals pump VN HTP-208(HA/HB)(VB/VD)
Nha cung cap bom Hals HTP-210(HA/HB)(VB/VD) 
Bơm Hals Việt Nam HTP-212(HA/HB)(VB/VD) 
Bom Hals Viet Nam HTP-216(HA/HB)(VB/VD) 
Hals pump VN HTP-220(HA/HB)(VB/VD) 
Nha cung cap bom Hals HMTP-3M-HA(VB/VD) type
Bơm Hals Việt Nam HMTP-3M-400-HA(VB/VD)-(E/P)
Bom Hals Viet Nam HMTP-3M-750-HA(VB/VD)-(E/P)
Hals pump VN HMTP-3M-1500-HA(VB/VD)-(E/P)
Nha cung cap bom Hals HMTP-3M-HAVBF type
Bơm Hals Việt Nam HMTP-3M-400-HAVBF-(E)
Bom Hals Viet Nam HMTP-3M-750-HAVBF-(E)
Hals pump VN HMTP-3M-1500-HAVBF-(E)
Nha cung cap bom Hals HMTP-1M-HA(VB/VD) type
Bơm Hals Việt Nam HMTP-1M-400-HA(VB/VD)
Bom Hals Viet Nam HMTP-1M-750-HA(VB/VD)
Hals pump VN HCP-4000EHMF200
Nha cung cap bom Hals HCP-4000EHMF280S
Bơm Hals Việt Nam HCP-5500HMF200
Bom Hals Viet Nam HCP-5500HMF220
Hals pump VN HCP-5500HMF240
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM