Bơm piston Duplomatic HPR

Bơm Duplomatic HPR là máy bơm pít-tông hướng trục có thể thay đổi dung tích, đĩa quét, dành cho các ứng dụng mạch hở. Chúng có sẵn bảy kích cỡ với các chuyển vị danh nghĩa từ 55 đến 280 cm3/vòng. Tốc độ dòng chảy do máy bơm cung cấp tỷ lệ thuận với số vòng quay và góc nghiêng của đĩa dao động. Góc tối đa được giới hạn cơ học bằng vít điều chỉnh. Nhờ các đặc điểm xây dựng, máy bơm HPR phù hợp với áp suất vận hành cao (420 bar liên tục và 500 bar đỉnh). Tất cả các máy bơm đều được trang bị bộ giảm thanh để giảm tiếng ồn phát ra.

Độ dịch chuyển tối đa: 282 cm 3 /giro
Áp suất vận hành tối đa: 420 bar

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM