Bơm thủy lực Duplomatic IGP serial | Bơm bánh răng Duplomatic model IGP

Bơm thủy lực Duplomatic IGP serial | Bơm bánh răng Duplomatic model IGP

Max Displacement: 251.7 cm3/giro
Max Operating Pressure: 330 bar

Giá : Liên hệ

Bơm thủy lực Duplomatic model IGP là máy bơm có bánh răng bên trong, có sẵn năm loại kích thước, mỗi chia thành một loạt các khác nhau chuyển vị.
- Các máy bơm có thể tích cao mức hiệu suất, nhờ cả hướng tâm và bồi thường trục tương ứng với hoạt động áp lực, ngoài mức độ tiếng ồn thấp.
— Phân bổ tải tối ưu và ma sát đặc biệt vòng bi cho phép làm việc liên tục ở mức cao áp lực và đảm bảo kéo dài tuổi thọ của bơm.
— Máy bơm IGP cũng có sẵn trong nhiều các phiên bản có thể được kết hợp để tạo ra nhóm đa luồng.

Một số model thông dụng của bơm thủy lực hãng Duplomatic:

Bom thuy luc Duplomatic  IGP7
Bom banh rang IGP6
Bơm bánh răng Duplomatic IGP5
Bơm thủy lực Duplomatic IGP4
Bom thuy luc Duplomatic IGP3
Bom banh rang IGP3


Ngoài ra còn có 1 số model của hãng:

Nhà phân phối Duplomatic FPHME3-F10S/10N
Nhà cung cấp  Duplomatic FPHME3-F25S/10N
Chuyên cung cấp  Duplomatic FPHME5-F05S/10N
Nhà phân phối  Duplomatic FPHME5-F10S/10N
Nhà cung cấp Duplomatic FPHME5-F10S/10V
Chuyên cung cấp Duplomatic HC2 
Nhà phân phối Duplomatic HCK2 
Nhà cung cấp Duplomatic HC3 
Chuyên cung cấp Duplomatic HCK3
Nhà phân phối  Duplomatic LC16-PS0.5/20N
Nhà cung cấp Duplomatic LC16-PS2/20N
Chuyên cung cấp  Duplomatic LC16-PS4/20N
Nhà phân phối  Duplomatic LC16-QS0.5/20N
Nhà cung cấp  Duplomatic LC16-QS2/20N
Chuyên cung cấp  Duplomatic LC16-QS2/20V
Nhà phân phối  Duplomatic LC16-QD4/20N
Nhà cung cấp  Duplomatic LC16-QD2/20N 
Chuyên cung cấp Duplomatic LC16-QD2/20V
Nhà phân phối Duplomatic LCM16D-QD4/20N/LL
Nhà cung cấp  Duplomatic LCM16D-QD4/21N 
Chuyên cung cấp  Duplomatic LC25-PS0.5/20N
Nhà phân phối  Duplomatic LC25-PS2/20N
Nhà cung cấp Duplomatic LC25-PS4/20N
Chuyên cung cấp  Duplomatic LC25-QS0.5/20N
Nhà phân phối  Duplomatic LC25-QS2/20N
Nhà cung cấp Duplomatic LC25-QD4/20N
Chuyên cung cấp  Duplomatic LC25-QD2/20N 
Nhà phân phối  Duplomatic LC25-QS4/20N LH  
Nhà cung cấp  Duplomatic LC25-QS2/20N/LL L
Chuyên cung cấp Duplomatic LCM25D-QD4/21N
Nhà phân phối  Duplomatic LC32-PS2/20N
Nhà cung cấp  Duplomatic LC32-QS2/20N 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM