Bơm thủy lực Eckerle EIPH6-200RK23-1x

Bơm thủy lực Eckerle EIPH6-200RK23-1x

Giá : Liên hệ

Dòng EIPH và EIPS2-S111 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong ngành công nghiệp và các nhu cầu khắt khe về thủy lực. Các máy bơm trong loạt sản phẩm này là kết quả của nhiều thập kỷ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phát triển các hệ thống bánh răng bên trong. Chúng có tính năng hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu quả tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài ở áp suất cao.

Công nghệ báo chí, Công nghiệp máy công cụ nói chung, Công nghiệp giấy, Công nghệ băng tải và nâng hạ, Công nghệ ép nhựa và cao su, Bộ truyền động servo điều khiển tốc độ tiết kiệm năng lượng.

Pump volume (l/min) at 1,500 rpm    300
Nominal size    200
Vth - specific volume (cm³/rev)    200.9
Max. speed (rpm)    2000
Permanent operating pressure (bar)    160
Peak operating pressure (bar) (range)    170
Wave end    cylindrical

Bom Eckerle EIPH2-004RK00-1X+
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-005RK00-1X+
Bom banh rang Eckerle  EIPH2-008RK00-1X+
Bom Eckerle Germany EIPH2-011RK00-1X+
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH2-016RK00-1X+
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH2-022RK00-1X+
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH2-025RK00-1X+
Bom Eckerle EIPH2-013RK00-1X+
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-019RK00-1X+
Bom banh rang Eckerle  EIPH2-004RP30-1X
Bom Eckerle Germany EIPH2-006RP30-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH2-008RP30-1X
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH2-016RP30-1X
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH2-019RP30-1X
Bom Eckerle EIPH2-022RP30-1X
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-025RP30-1X
Bom banh rang Eckerle  EIPH2-022RP30-1X
Bom Eckerle Germany EIPH3-014RK23-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH3-016RK23-1X
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH3-040RK23-1X
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH3-050RK23-1X
Bom Eckerle EIPH3-064RK23-1X
Bom thuy luc Eckerle EIPH3-032RK23-1X
Bom banh rang Eckerle  EIPH3-025RK23-1X
Bom Eckerle Germany EIPH3-050RK23-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH3-032RP30-1X
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH3-050RP30-1X
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH3-032RP30-1X
Bom Eckerle EIPH3-020RP30-1X
Bom thuy luc Eckerle  EIPH5-064RA23-1X
Bom banh rang Eckerle   EIPH5-080RA23-1X
Bom Eckerle Germany  EIPH5-100RA23-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH5-064RB23-1X
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH5-080RB23-1X
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH5-100RB23-1X
Bom Eckerle EIPH5-064SL23-1X+
Bom thuy luc Eckerle EIPH5-080SL23-1X+
Bom banh rang Eckerle  EIPH5-100SL23-1X+
Bom Eckerle Germany EIPH3-064RE36-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH3-080RE36-1X
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH3-100RE36-1X
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH6-250RK23-1X
Bom Eckerle EIPH6-200RK23-1X
Bom thuy luc Eckerle EIPH6-080RK23-1X
Bom banh rang Eckerle  EIPH6-040RK23-1X
Bom Eckerle Germany EIPH6-050RK23-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH6-250RP30-1X
Dai ly Eckerle chinh hang EIPH6-200RP30-1X
Dai ly Eckerle Viet Nam EIPH6-100RP30-1X
Bom Eckerle EIPH6-080RP30-1X
Bom thuy luc Eckerle EIPH6-125RP30-1X
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM