Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-008RA04-1x S111 | Bơm bánh răng EIPS2 - 016RA04-1X Eckerle

Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-008RA04-1x S111 | Bơm bánh răng EIPS2 - 016RA04-1X Eckerle

Giá : Liên hệ

 

EIPS2 - 005RA04-1X
EIPS2 - 011RA04-1X
EIPS2 - 025RA04-1X
EIPS2 - 016RA04-1X
EIPS2 - 022RA04-1X
EIPS2 - 013RA04-1X
EIPS2 - 008RA04-1X

Bơm thủy lực Eckerle có model EIPH và EIPS2-S111 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong ngành công nghiệp và các nhu cầu khắt khe về thủy lực. Các máy bơm trong loạt sản phẩm này là kết quả của nhiều thập kỷ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phát triển các hệ thống bánh răng bên trong. Chúng có tính năng hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu quả tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài ở áp suất cao.

Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RD01-10
Bom thuy luc Eckerle  EIPH6-250RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS2-008RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-019RB04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-022RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-011RA04-1x S111
Bom thủy lực Eckerle  EIPS2-022RB04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS2-025RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-013RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-025RB04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-016RB04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS2-016RA04-1x S111
Bom Eckerle   
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-016RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-020RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RD01-10
Bom Eckerle  EIPS1-032RD01-10
Bom Eckerle  EIPS1-040RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-050RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-100RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-080RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-064RB23-1x
Bơm thuy luc Eckerle EIPC6-125RA23-1x
Bom Eckerle chinh hnag EIPC6-160RA23-1x
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM