Bơm Voith IPVA | Bơm bánh răng IPVA High-pressure Internal Gear Pumps | Voith IPVA 6 – 64 | Bơm Voith chính hãng tại Việt Nam

Bơm Voith IPVA | Bơm bánh răng IPVA High-pressure Internal Gear Pumps | Voith IPVA 6 – 64 | Bơm Voith chính hãng tại Việt Nam

Hiện DTA chuyên cung cấp nhập khẩu các loại bơm thủy lực, bơm bánh răng của hãng Voith chính hãng tại Việt Nam.

Giá : Liên hệ

Bơm Voith IPVA là loại bánh bơm bánh răng hay gọi là bơm dầu thủy lực được quay các bánh răng bên trong chất lỏng áp suất được hút vào khoang giau74 của bánh răng và các bánh răng bên trong. 
Tỷ lệ hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí cho bạn. 
Là loại bơm nhỏ gọn, có xung áp suất tối thiểu khi hoạt động và hiệu suất cao
Nên các nhà máy luôn chọn lựa để vận hành trong nhà máy của mình.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Voith IPVA:

Design: Internal gear pump with radial and axial sealing gap compensation
Type: IPVA
Mounting types: SAE hole flange; ISO 3019/1
Line mounting: SAE suction and pressure flange J 518 C Code 61
Sense of rotation: Right hand rotation
Mounting position: any
Shaft load:
For details of radial and axial drive shaft loads
please contact your Voith Turbo H + L Hydraulic representative
Input pressure: 0.8…3 bar absolute pressure
Pressure fluid: HLP mineral oils DIN 51524, part 2 or 3
Viscosity range of the pressure fluid: 10…300 mm2s-1 (cSt))
Permissible start viscosity: max. 2 000 mm2s-1 (cSt)
Permissible temperature of the pressure fluid: -20 ... + 80°C
Required purity of the pressure fluid according to NAS 1638: Class 19 / 17 / 14 (ISO 4406), Class 8 (NAS 1638)
Filtration: Filtration quotient min. β20 ≥ 75, recommended β10 ≥ 100 (longer life)
Permissible ambient temperature: -20 ... + 60°C

Một số model chính hãng thông dụng: 

Bơm bánh răng Voith IPVA 6 – 125
Bom Voith chinh hang  IPVA 6 – 100
Bom cao ap Voith IPVA 6 – 80
Voith pumps IPVA 6 – 64
Bom Voith chinh hang  IPVA 5 – 64
Voith Viet Nam IPVA 5 – 50
Bơm bánh răng Voith IPVA 5 – 40
Bom Voith chinh hang  IPVA 5 – 32
Bom cao ap Voith IPVA 4 – 32
Voith pumps IPVA 4 – 25
Bom Voith chinh hang  IPVA 4 – 16
Voith Viet Nam IPVA 3 – 10
Bơm bánh răng Voith IPVA 4 – 13
Bom Voith chinh hang  IPVA 3 – 6.3
Bom cao ap Voith IPVA 3 – 8
Voith pumps IPVA 3 – 3.5
Bom Voith chinh hang  IPVA 3 – 5
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4-16 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4-20 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV4-25 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV5-32 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV5-40 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV5-50 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV5-64 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV6-64 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV6-80 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV6-125 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPV7-125 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV7-160 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV7-200 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC4-20 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC5-40-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPC6-125-601 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPC6-80-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV4-13 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC7-160-151 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH/V4-3-32/10-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH4/4-32/32-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-25-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH4-30-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6/5-125/50-201 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith DSG-B07112 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC/V5/4-50/13-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-111 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-151 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPC/V6/4-100/13-211 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPC6-80-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPH5-64-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH6-125 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPV4-16-151 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPV3-3.5-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPCA6-80-101 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPV4/4-32/13-171 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPVP5-64-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH5/5-40/40-101 Việt Nam
Cung cấp Bơm Voith IPC6-80-101+IPV4-13 Viet Nam
Chính hãng Bơm Voith IPH4/4-32/32-101 VietNam
Nhà cung cấp Bơm Voith IPH4-25-101 Chính hãng
Phân phối Bơm Voith IPH4-30-101 Việt Nam
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM