Bơm Voith IPVAP 6 – 64 | Bơm bánh răng Voith IPVAP 5 – 40 | Voith pumps IPVAP High-pressure | Voith chính hãng tại Việt Nam

Bơm Voith IPVAP 6 – 64 | Bơm bánh răng Voith IPVAP 5 – 40 | Voith pumps IPVAP High-pressure | Voith chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Voith pumps IPVAP High-pressure internal gear pumps for variable speed drives.\

Bơm bánh răng Voith IPVAP 3 – 10
Bom Voith IPVAP 6 – 125
Voith Viet Nam IPVAP 4 – 16
Bom Voith chinh hang IPVAP 6 – 100
Voith pumps IPVAP 6 – 64
Bơm bánh răng Voith IPVAP 6 – 80
Bom Voith IPVAP 5 – 64
Voith Viet Nam IPVAP 5 – 50
Bom Voith chinh hang IPVAP 5 – 32
Voith pumps IPVAP 5 – 40
Bơm bánh răng Voith IPVAP 3 – 10
Bom Voith IPVAP 4 – 16
Voith Viet Nam IPVAP 3 – 8
Bom Voith chinh hang IPVAP 3 – 6.3
Voith pumps IPVAP 3 – 3.5
Voith pumps IPVAP 3 – 5

Hiện tại Thông báo ngừng sản phẩm:
Các sản phẩm bị ngừng cung cấp bao gồm các dòng IPC, IPCA, IPCAP, IPVA, IPVAP và IPVP.
Các đơn đặt hàng cho loạt phim này phải được đặt trước cuối năm 2021.
Để tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài ý muốn và kéo dài thời gian sử dụng máy, bạn có thể chuyển sang các dòng IPS, IPV, IPVS, IPH ngay hôm nay!

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM