Brinkmann Pumps STA1001S210, STA1003S720, STA1001S440, STA1001S760, STA1006S940, STA1004S1230

Brinkmann Pumps STA1001S210, STA1003S720, STA1001S440, STA1001S760, STA1006S940, STA1004S1230

Giá : Liên hệ

Bơm chìm là máy bơm ly tâm trơn với bánh công tác được lắp trên phần mở rộng của trục dẫn động. Chúng được gắn trên đỉnh thùng chứa, phần mở rộng của bơm được ngâm trong chất làm mát.
Mức chất làm mát tối đa phải ở dưới mặt bích lắp vài mm/inch.
Dòng STA cung cấp một mặt bích với cổng kết nối đồng hồ đo áp suất.
Mặt bích có thể được xoay cho các kết nối ống ngang hoặc dọc.

Các ứng dụng:
Các loại chất lỏng làm mát dầu làm mát / cắt
Độ nhớt động học ...45 mm²/s (45 cSt)
Nhiệt độ bơm 0...80°C
nhiệt độ cao hơn theo yêu cầu

Brinkmann Pumps STA1001S210, Brinkmann Pumps STA1001S310,STA1001S440, Brinkmann Pumps STA1001S760, Bom Brinkmann STA1001S990, Bom Brinkmann STA1001S1110
Bom Brinkmann STA1002S290, Bom Brinkmann STA1002S390, Bom Brinkmann STA1002S840, STA1002S1070, Bom Brinkmann STA1002S1190, Bom Brinkmann STA1002S520
Bom Brinkmann STA1003S370, Bom Brinkmann STA1003S470, Bom Brinkmann STA1003S600, Bom Brinkmann STA1003S720, STA1003S920, Bom Brinkmann STA1003S1150
Bom Brinkmann STA1004S450, STA1004S680 , Bom Brinkmann STA1004S800, Bom Brinkmann STA1004S1000, Bom Brinkmann Viet Nam STA1004S1230
Nha cung cap Bom Brinkmann STA1006S610, Bom Brinkmann STA1006S710, Bom Brinkmann chinh hang STA1006S840, STA1006S940
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM