Cảm biến Balluff chính hãng tại Việt nam | Balluff BOS R01E-PS-KD20-02 BOS021K | Cảm biến khuếch tán Balluff

Cảm biến Balluff chính hãng tại Việt nam | Balluff BOS R01E-PS-KD20-02 BOS021K | Cảm biến khuếch tán Balluff

Giá : Liên hệ


Các cảm biến khuếch tán này phát hiện các đối tượng dựa trên bề mặt, màu sắc và chất liệu của chúng. Do đó, phạm vi quét của chúng phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, màu sắc và kết cấu của bề mặt vật thể phản chiếu.
Bộ phát và bộ thu được đặt cùng nhau trong một bộ phận duy nhất để bạn có thể dễ dàng gắn các cảm biến khuếch tán và căn chỉnh chúng một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng chùm ánh sáng có khả năng nhìn thấy cao của chúng.
Bạn chọn loại ánh sáng phù hợp nhất dựa trên ứng dụng của bạn. Tùy thuộc vào kiểu máy, cảm biến khuếch tán của chúng tôi cung cấp cho bạn ánh sáng đỏ rất dễ nhìn thấy, ánh sáng hồng ngoại không nhìn thấy hoặc ánh sáng laser rất chính xác, lý tưởng để phát hiện các bộ phận nhỏ.
Để phát hiện không phụ thuộc vào màu sắc và không phụ thuộc vào bề mặt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các cảm biến khuếch tán với tính năng triệt tiêu nền.

Thông số cơ bản của cảm biến:

Special characteristics:  Washdown
Series:  R01E
Dimension: 20 x 32 x 9 mm
Interface: PNP Normally open (NO)
Principle of operation: Photoelectric sensor
Principle of optical operation: Diffuse sensor, (energetic)
Beam characteristic: Divergent
Light type: LED Red light
Light spot size: Ø 3.0 mm Light exit
Range: 1...100 mm
Connection: Cable, 2.00 m, PUR
Housing material: Stainless steel (1.4404)
Material sensing surface: PA
Operating voltage Ub: 10...30 VDC
Approval/Conformity: CE, cULus, Ecolab, WEEE

Ngoài ra còn có 1 số model thông dụng của cảm biến Balluf này:

Nha cung cap balluff VN BOS021E BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOS021F BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS021H BOS R020K-NO-RF10-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS021J BOS R01E-PS-KD20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS021K BOS R01E-PS-KD20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS021L BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS021M BOS R01E-PS-KR20-02
Balluff viet nam BOS021N BOS R01E-PS-KE20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS021P BOS R01E-PS-KE20-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS021R BOS R01E-X-KS20-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS021T BOS R01E-X-KS20-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS021U BOS R01E-PS-KF20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS021W BOS R01E-PS-KF20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS021Y BOS R01E-PO-KD20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS021Z BOS R01E-PO-KD20-02
Balluff viet nam BOS0220 BOS R01E-NS-KD20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0221 BOS R01E-NS-KD20-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS0222 BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS0223 BOS R01E-PO-KR20-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0224 BOS R01E-NS-KR20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS0225 BOS R01E-NS-KR20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0226 BOS R01E-PO-KE20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS0227 BOS R01E-PO-KE20-02
Balluff viet nam BOS0228 BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0229 BOS R020K-NS-RH12-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS022C BOS R020K-PS-RH12-02
cảm biến siêu âm Balluff BOS022F BOS R01E-NS-KE20-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS022H BOS R01E-PO-KF20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS022J BOS R01E-PO-KF20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS022K BOS R01E-NS-KF20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS022L BOS R01E-NS-KF20-02
Balluff viet nam BOS022M BOS R01E-PS-KF21-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS022N BOS R01E-PS-KF21-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS022P BOS R01E-PO-KF21-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS022R BOS R01E-PO-KF21-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS022T BOS R01E-NS-KF21-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS022U BOS R01E-NS-KF21-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0230 BOS 12M-NA-RH12-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS0233 BOS R020K-NS-RH12-00,2-S75
Balluff viet nam BOS0234 BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75
Nha cung cap balluff VN BOS0236 BOS 18E-X-IS20-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS0237 BOS 18E-XT-IS20-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS0238 BOS 5K-PU-LH12-00,3-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0239 BOS 18E-PA-ID20-S4
cảm biến vị trí balluff BOS023A BOS 18E-PA-IE20-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS023C BOS M06M-PS-ID11-PU-00,3
Cam bien Balluff chinh hang BOS023E BOS 18E-PI-RD30-S4
Balluff viet nam BOS023F BOS 18E-PI-PR30-S4
Nha cung cap balluff VN BOS023H BOS 18E-PI-RE30-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS023J BOS 18E-XI-RS30-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS023K BOS G18E-X-IS20-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS023M BOS G18E-PA-ID20-S4
cảm biến vị trí balluff BOS023N BOS G18E-PA-IE20-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS023R BOS 18E-PA-RD30-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS023T BOS 18E-PA-RD31-S4
Balluff viet nam BOS023U BOS 18E-X-RS30-S4
Nha cung cap balluff VN BOS023W BOS 18E-PA-RE30-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS023Y BOS 18E-PA-PR30-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS023Z BOS 18E-PA-ID30-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0240 BOS G18E-PA-RD30-S4
cảm biến vị trí balluff BOS0241 BOS G18E-PA-RD31-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0242 BOS G18E-X-RS30-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS0243 BOS G18E-PA-RE30-S4
Balluff viet nam BOS0246 BOS 08E-PI-KH22-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0247 BOS 08E-PI-KH22-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS0248 BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOS0249 BOS Q08M-X-LS20-03
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS024A BOS Q08M-PS-LE20-03
cảm biến vị trí balluff BOS024C BOS 18M-PA-1PD-E4-C-05
Cảm biến khuếch tán balluff BOS024E BOS 18M-PA-1VD-E4-C-03
Cam bien Balluff chinh hang BOS024F BOS 6K-PU-LK10-01-S4
Balluff viet nam BOS024H BOS Q08M-PS-LD20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS024J BOS Q08M-PO-LD20-00,2-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS024K BOS Q08M-NS-LD20-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS024L BOS 08E-PS-LE20-00,2-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS024M BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS024N BOS 08E-X-LS20-00,2-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS024P BOS 12M-PA-RF10-SA1-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS024R BOS Q08M-PS-KD21-S49
Balluff viet nam BOS024U BOS 12M-PA-RE10-S4
Nha cung cap balluff VN BOS024W BOS 12M-PA-RE10-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS024Z BOS Q08M-PS-LE20-01,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS0250 BOS Q08M-X-LS20-01,2-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0253 BOS 12M-X-RS10-SA1-00,3-S4
cảm biến vị trí balluff BOS0254 BOS 5K-PU-LH12-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0255 BOS 5K-PU-LR10-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS0258 BOS 18M-X-RS21-S4
Balluff viet nam BOS0259 BOS 18M-XT-RS21-S4
Nha cung cap balluff VN BOS025A BOS 18M-PA-RE21-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS025C BOS 18M-PA-RE21-S4S
cảm biến siêu âm Balluff BOS025E BOS 18M-NA-RE21-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS025F BOS 18M-PS-RE21-S4
cảm biến vị trí balluff BOS025H BOS 18M-PO-RE21-S4S
Cảm biến khuếch tán balluff BOS025J BOS 18M-PO-RE21-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS025K BOS 18M-PS-RE25-S4
Balluff viet nam BOS025L BOS 18M-PO-RE25-S4
Nha cung cap balluff VN BOS025M BOS 18M-XT-IS21-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS025P BOS 18M-PA-IE21-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS025R BOS 18M-NA-IE21-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS025T BOS 18M-PS-IE25-S4
cảm biến vị trí balluff BOS025U BOS 18M-X-IS21-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS025W BOS 18M-X-IS26-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS025Y BOS Q08M-PO-KE21-SA1-00,53
Balluff viet nam BOS025Z BOS Q08M-X-KS21-SA1-00,53
Nha cung cap balluff VN BOS0260 BOS 6K-NU-PT10-SA1-00,6
Cam bien khuech tan Balluff BOS0261 BOS 18E-PA-IE20-S4S
cảm biến siêu âm Balluff BOS0262 BOS 18E-PA-ID25-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0263 BOS 6K-PU-LH10-S49
cảm biến vị trí balluff BOS0265 BOS R01E-UI-KH22-00,2-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0266 BOS Q08M-PS-LE21-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS0267 BOS Q08M-PS-LE21-00,2-S49
Balluff viet nam BOS0268 BOS Q08M-PS-LE21-02
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM