Cảm biến Baumer OXM200-R05A.001 | Baumer sensor OXM200-R05A.001 | Baumer OXM200-R10A.002

Cảm biến Baumer OXM200-R05A.001 | Baumer sensor OXM200-R05A.001 | Baumer OXM200-R10A.002

Giá : Liên hệ

Baumer OXM200-R05A.001
Baumer OXM200-R10A.002
Cảm biến hồ sơ thông minh dễ sử dụng với các công cụ đo lường mạnh mẽ
Theo dõi ROI và kết hợp các giá trị đo lường
Trực quan hóa và tham số với máy chủ web tích hợp
Thiết kế một hộp nhỏ gọn
Nhiều giao diện và giao thức được bao gồm

Type Measuring mode (M): Height, Line/Angle,
Area, Edge, Width/Gap, Intensity Edge,
Circle, Caliper Z, Caliper X, Caliper Distance, Angle Gauge, Profile in x-z
Measurement range MR 50 mm
Clearance distance 100 mm
Working range (Sdc ... Sde) 100 ... 150 mm
Reference distance 125 mm
Field of view (@Sdc ... Sde) 48 mm ... 72 mm
Resolution X (@Sdc ...
Sde)
80 ... 120 µm
Profiles per second 200 ... 800 Hz
Profile points 600 pixel
Resolution Z (@Sdc ... Sde) 8 ... 15 µm
Repeat accuracy Z 4 µm
Linearity deviation Z ± 0.1 % MR
Temperature drift ± 0.04 %Sde/K
Light Source
Laser class 2
Laser wavelength Red (660 nm)
Max. laser power 4.5 mW
Light point shape (at reference distance)
Line Length (x) 72 mm
Line Width (z) < 100 µm
Material Case: Aluminium, Front Cover: Glass
Dimensions (W x H x D) 36 mm x 74 mm x 60 mm
Width 36 mm
Height : 74mm
Depth:  60mm
Weight:  270g

Baumer Viet Nam OXM200-R05A.001
Baumer chính hãng OXP200-B02C.004
Baumer Viet Nam OXM200-B02A.001 Article no.: 11246586
Baumer Viet Nam OXP200-B02C.004 Article no.: 11248139
Baumer chính hãng OXP200-R10C.005 Article no.: 11218605
Baumer Viet Nam OXP200-R05C.004 Article no.: 11218604
Baumer Viet Nam OXP200-R05C.004 Article no.: 11218604
Baumer chính hãng OXP200-B02C.004 Article no.: 11248139
Baumer Viet Nam GIM500R
Baumer Viet Nam GIM500R 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM