Cảm biến cảm ứng Balluff BES02H7 BES 516-114-SA1-05

Cảm biến cảm ứng Balluff BES02H7 BES 516-114-SA1-05

Giá : Liên hệ

Cảm biến Balluff BES02H7 BES 516-114-SA1-05 là cảm biến cảm ứng định mức nhiệt độ.

Hiện DTA JSC đã và đang phân phối các sản phảm cảm biến chính hãng Balluff có xuất xứ Germany tại thị trường Việt Nam.
Thông số kỹ thuật của Cảm Biến Balluff BES 516-114-SA1-05:
Kích thước: Ø30x91.5mm
Style Housing: M30x1.5
Installation: for flush mounting
Range: 10mm
Switching output: PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Switching frequency: 300Hz
Housing material: Brass, nickel-plated
Material sensing surface: PBT
Connection: Cable, 5.00m, Silicone
Operating voltage Ub: 10...30VDC
Ambient temperature: -25...120°C
IP rating: IP67
Phê duyệt/Tuân thủ: CE/UKCA/WEEE

Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu đến quý khách hàng các model khác tương tự của dòng cảm biến Balluff được sử dụng thông dụng tại thị trường Việt Nam.

 

Cảm biến Balluff BES02JA BES 516-326-S4-W
Balluff Việt Nam BES02J9 BES 516-326-S4-CW
Nhà phân phối Balluff HCM BES02J8 BES 516-325-SA96-S4-W
Đại lý Baluff HCM BES02J7 BES 516-325-S4-WR
Cam biến cảm ứng Balluff BES02J6 BES 516-325-S4-W
Cam bien vi tri Balluff BES02J5 BES 516-325-S4-CW
Cảm biến Balluff BES02J4 BES 516-113-SA2-S4-CW
Balluff Việt Nam BES02J2 BES M05ED-PSD05B-ES02-T01
Nhà phân phối Balluff HCM BES02J1 BES 516-347-SA2-05
Đại lý Baluff HCM BES02J0 BES 516-347-SA2-03
Cam biến cảm ứng Balluff BES02HZ BES 516-325-SA68-03
Cam bien vi tri Balluff BES02HY BES 516-324-SA55-03
Cảm biến Balluff BES02HW BES 516-325-SA19-05
Balluff Việt Nam BES02HU BES 516-325-SA19-03
Nhà phân phối Balluff HCM BES02HR BES 516-324-SA8-05
Đại lý Baluff HCM BES02HP BES 516-324-SA8-02
Cam biến cảm ứng Balluff BES02HN BES 516-324-SA26-10
Cam bien vi tri Balluff BES02HM BES 516-324-SA26-05
Cảm biến Balluff BES02HL BES 516-324-SA26-03
Balluff Việt Nam BES02HK BES 516-324-SA26-02
Nhà phân phối Balluff HCM BES02HJ BES 516-324-SA-26-SP03
Đại lý Baluff HCM BES02HH BES 516-125-SA1-15
Cam biến cảm ứng Balluff BES02HF BES 516-125-SA1-08
Cam bien vi tri Balluff BES02HE BES 516-125-SA1-05
Cảm biến Balluff BES02HC BES 516-120-SA2
Balluff Việt Nam BES02H9 BES 516-114-SA1-15
Nhà phân phối Balluff HCM BES02H8 BES 516-114-SA1-08
Đại lý Baluff HCM BES02H7 BES 516-114-SA1-05
Cam biến cảm ứng Balluff BES02H6 BES 516-105-SA5
Cam bien vi tri Balluff BES02H5 BES 516-105-SA2-05
Cảm biến Balluff BES02H4 BES 516-105-SA1-05
Balluff Việt Nam BES02H0 BES M18EI-PSC80B-S04G
Nhà phân phối Balluff HCM BES02FZ BES M18EI-POC80B-S04G
Đại lý Baluff HCM BES02FY BES M18EI-NSC80B-S04G
Cam biến cảm ứng Balluff BES02FU BES M12EI-PSC40B-S04G
Cam bien vi tri Balluff BES02FT BES M12EI-POC40B-S04G
Cảm biến Balluff BES02FR BES M12EI-NSC40B-S04G
Balluff Việt Nam BES02FP BES 515-449-SA7-S21
Nhà phân phối Balluff HCM BES02FN BES 515-362-S4-C
Đại lý Baluff HCM BES02FM BES 515-360-SA12-S4-T
Cam biến cảm ứng Balluff BES02FL BES 515-360-S4-C
Cam bien vi tri Balluff BES02FK BES 515-360-E5-T-S4
Cảm biến Balluff BES02FJ BES 515-360-BO-C-PU-10
Balluff Việt Nam BES02FH BES 515-360-BO-C-PU-03
Nhà phân phối Balluff HCM BES02FC BES 515-356-S4-C
Đại lý Baluff HCM BES02FA BES 515-356-E5-T-S4
Cam biến cảm ứng Balluff BES02F9 BES 515-356-E4-Y-03
Cam bien vi tri Balluff BES02F8 BES 515-356-E4-C-10
Cảm biến Balluff BES02F7 BES 515-356-E4-C-03
Balluff Việt Nam BES02F5 BES 515-356-BO-C-PU-05
Nhà phân phối Balluff HCM BES02F1 BES 515-327-S4-C
Đại lý Baluff HCM BES02F0 BES 515-327-E5-T-S4
Cam biến cảm ứng Balluff BES02EZ BES 515-327-BO-C-PU-15
Cam bien vi tri Balluff BES02EW BES 515-326-SA46-S4-T
Cảm biến Balluff BES02EU BES 515-326-S4-C
Balluff Việt Nam BES02ET BES 515-326-E5-T-S4
Nhà phân phối Balluff HCM BES02EP BES 515-326-BO-C-PU-05
Đại lý Baluff HCM BES02EN BES 515-326-BO-C-PU-03
Cam biến cảm ứng Balluff BES02EM BES 515-325-SA61-S4-T
Cam bien vi tri Balluff BES02EL BES 515-325-S4-C
Cảm biến Balluff BES02EK BES 515-325-E5-T-S4
Balluff Việt Nam BES02EJ BES 515-325-BO-C-PU-05
Nhà phân phối Balluff HCM BES02EF BES 515-3029-BO-C-PU-03
Đại lý Baluff HCM BES02EA BES 515-215-E5-E-S27
Cam biến cảm ứng Balluff BES02E9 BES 515-215-E5-E-S21
Cam bien vi tri Balluff BES02E8 BES 515-213-E5-E-S27
Cảm biến Balluff BES02E7 BES 515-213-E5-E-S21
Balluff Việt Nam BES02E6 BES 515-211-E5-E-S27
Nhà phân phối Balluff HCM BES02E5 BES 515-211-E5-E-S21
Đại lý Baluff HCM BES02E4 BES 515-209-S21-E
Cam biến cảm ứng Balluff BES02E3 BES 515-207-S21-E
Cam bien vi tri Balluff BES02E2 BES 515-207-BO-E-PU-05
Cảm biến Balluff BES02E1 BES 515-123-S4-C
Balluff Việt Nam BES02E0 BES 515-114-S4-C
Nhà phân phối Balluff HCM BES02CY BES R05KB-USU40B-EV02
Đại lý Baluff HCM BES02CU BES R05KB-USU20B-EV03
Cam biến cảm ứng Balluff BES02CT BES R05KB-USU20B-EV02
Cam bien vi tri Balluff BES02CF BES 516-461-S21-L
Cảm biến Balluff BES02CE BES 516-461-BO-L-05
Balluff Việt Nam BES02CC BES 516-461-BO-L-02
Nhà phân phối Balluff HCM BES02CA BES 516-449-S21-L
Đại lý Baluff HCM BES02C9 BES 516-449-BO-L-05
Cam biến cảm ứng Balluff BES02C8 BES 516-449-BO-L-02
Cam bien vi tri Balluff BES02C7 BES 516-437-E5-L-S21
Cảm biến Balluff BES02C6 BES 516-437-E4-L-05
Balluff Việt Nam BES02C5 BES 516-437-E4-L-02
Nhà phân phối Balluff HCM BES02C3 BES 516-432-E5-L-S21
Đại lý Baluff HCM BES02C2 BES 516-432-E4-L-05
Cam biến cảm ứng Balluff BES02C1 BES 516-432-E4-L-02
Cam bien vi tri Balluff BES02AY BES 516-420-E5-L-S21
Cảm biến Balluff BES02AW BES 516-420-E4-L-05

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM