Cảm biến Dynisco | Đầu dò Dynisco PT4196 | PT46X6 Dynisco Viet Nam

Cảm biến Dynisco | Đầu dò Dynisco PT4196 | PT46X6 Dynisco Viet Nam

Giá : Liên hệ

Cảm biến thanh đẩy EPR3
Đầu dò áp suất nóng chảy nhiệt độ cao EPR3 model của Dynisco được cung cấp như một giải pháp thay thế cho dòng PT420 và PT460 của nó.
Thông số kỹ thuật
Độ chính xác tốt hơn ± 0,5%
Thiết kế thanh đẩy
Các phép đo lên đến 750 ° F (400 ° C)
Tất cả các bộ phận bằng thép không gỉ, được làm ướt
Hiệu chuẩn shunt nội bộ 80%
Cảm biến chứa đầy dầu có ưu điểm là không độc hại và do đó phù hợp với nhiều ứng dụng thực phẩm, y tế hoặc các ứng dụng quan trọng khác. Một nhược điểm của hệ thống đổ đầy dầu là chất đầy dầu hữu cơ có thể bị phân huỷ theo thời gian ở nhiệt độ cao.

Dynisco PT460XL Series 
Đầu dò PT460XL cung cấp tín hiệu 3,33 mV / V tiêu chuẩn công nghiệp được thiết kế để hoạt động với hầu hết các chỉ số áp suất. Các cấu hình cặp nhiệt điện hoặc RTD tùy chọn có sẵn để cung cấp nhiệt độ nóng chảy. PT460XL có ren UNF 1 / 2-20 để lắp vào các lỗ lắp đầu dò tiêu chuẩn và có thể được cung cấp với nhiều loại kết nối điện khác nhau.

Dòng PT460XL bao gồm các kiểu PT460XL, PT462XL, PT463XL, TPT460XL, TPT462XL và TPT463XL.

Các dòng model khác của cảm biến Dynisco:

Dynisco Việt Nam SPX 4-Series
Cảm biến Dynisco SPX 5-Series
Bộ khuếch đại Dynisco Dòng MDT
Cảm biến Dynisco Dòng PT46X4
Dynisco Việt Nam Dòng PT46X5
Cảm biến Dynisco Dòng PT46X6
Bộ khuếch đại Dynisco Dòng PT460
Cam Bien Dynisco Dòng PT460XL
Dynisco Việt Nam Dòng MRT462
Cam Bien Dynisco Dòng MRT463
Bộ khuếch đại Dynisco Dòng Echo
Dynisco Việt Nam Dòng Guardian
Cam Bien Dynisco Dòng DYN-X-MA
Dynisco Việt Nam Dòng DYN-XV
Bộ khuếch đại Dynisco Dòng DYN-X
Dynisco Việt Nam Dòng MDA420
Cam Bien Dynisco Dòng MDA460
Dynisco Việt Nam Dòng PT450
Bộ khuếch đại Dynisco Dòng PT420A
Dynisco Việt Nam Dòng PT462E-M10
Dynisco Việt Nam DYN-X-V 
Cam Bien Dynisco DYN-X-V-TC
Dynisco Việt Nam PT4606 
Bộ khuếch đại Dynisco PT4626 
Dynisco Việt Nam TPT4636
Dynisco Việt Nam PT4186 
Cam Bien Dynisco PT4196 
Dynisco Việt Nam TPT4196
Bộ khuếch đại Dynisco EPR6 
Dynisco Việt Nam EPR6-TC
Dynisco Việt Nam PT4676 
Cam Bien Dynisco PT4656XL
Dynisco Việt Nam PT4605 
Bộ khuếch đại Dynisco PT4625 
Dynisco Việt Nam TPT4635
Dynisco Việt Nam PT4185 
Cam Bien Dynisco PT4195 
Dynisco Việt Nam TPT4195
Bộ khuếch đại Dynisco EPR5 
Dynisco Việt Nam EPR5-TC
Dynisco Việt Nam PT4675
Cam Bien Dynisco PT4655XL

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM