Cảm biến khuếch tán Balluff BOS02AC BOS R090K-NU-ID10-S75 chính hãng tại Việt Nam

Cảm biến khuếch tán Balluff BOS02AC BOS R090K-NU-ID10-S75 chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Cảm biến khuếch tán Balluff BOS R090K-NU-ID10-S75  phát hiện các đối tượng dựa trên bề mặt, màu sắc và chất liệu của chúng. Do đó, phạm vi quét của chúng phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, màu sắc và kết cấu của bề mặt vật thể phản chiếu.
Bộ phát và bộ thu được đặt cùng nhau trong một bộ phận duy nhất để bạn có thể dễ dàng gắn các cảm biến khuếch tán và căn chỉnh chúng một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng chùm ánh sáng có khả năng nhìn thấy cao của chúng.
cảm biến khuếch tán của chúng tôi cung cấp cho bạn ánh sáng đỏ rất dễ nhìn thấy, ánh sáng hồng ngoại không nhìn thấy hoặc ánh sáng laser rất chính xác, lý tưởng để phát hiện các bộ phận nhỏ.

Lý tưởng để phát hiện sự khác biệt về độ tương phản - phụ thuộc vào bề mặt, màu sắc và chất liệu
Tiết kiệm và dễ dàng lắp đặt và căn chỉnh nhờ chùm ánh sáng nhìn thấy được
Phạm vi ngắn hơn so với cảm biến phản xạ ngược và cảm biến xuyên tia
Việc lắp chỉ bao gồm một thiết bị điện
 

Series: R090K
Dimension: 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface:  NPN normally open/normally closed (NO/NC)
Principle of operation:  Photoelectric sensor
Principle of optical operation: Diffuse sensor, energetic
Beam characteristic: Divergent
Light type: LED infrared
Range: 0...100 mm
Connection: Connector, M8x1, 4-pin
Housing material:  PC   PBT
Material sensing surface: PMMA
Operating voltage Ub: 10...30 VDC

Một số model của cảm biến khuếch tán Balluff thông dụng:

Nha cung cap balluff VN BOS0269 BOS Q08M-PO-LE21-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS026A BOS Q08M-PO-LE21-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS026C BOS Q08M-NS-LE21-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS026E BOS Q08M-NS-LE21-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS026F BOS Q08M-X-LS21-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS026H BOS Q08M-X-LS21-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS026J BOS Q08M-X-LS21-02
Balluff viet nam BOS026K BOS 21M-UUI-LH31-S4
Nha cung cap balluff VN BOS026L BOS 18MR-PA-PR20-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS026M BOS 18MR-PA-RE20-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS026N BOS 18MR-XT-RS20-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS026P BOS 18MR-PA-RD20-S4
cảm biến vị trí balluff BOS026R BOS 21M-UUI-RP30-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS026T BOS Q08M-PS-KF21-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS026U BOS Q08M-PS-KF21-00,2-S49
Balluff viet nam BOS026W BOS Q08M-PS-KF21-02
Nha cung cap balluff VN BOS026Y BOS Q08M-NS-KF21-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS026Z BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS0270 BOS Q08M-UUI-KH22-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0271 BOS Q08M-UUI-KH22-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS0272 BOS 18M-PA-LR20-S4S
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0273 BOS R020K-NS-RX11-00,2-S75
Cam bien Balluff chinh hang BOS0274 BOS R01E-PS-KD30-00,2-S4
Balluff viet nam BOS0275 BOS R01E-PS-KE30-00,2-S4
Nha cung cap balluff VN BOS0276 BOS R01E-PS-KF30-00,2-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS0277 BOS R01E-PS-KF31-00,2-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS0278 BOS R01E-PS-KR30-00,2-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0279 BOS R01E-UI-KH32-00,2-S4
cảm biến vị trí balluff BOS027A BOS R01E-X-KS30-00,2-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS027C BOS R020K-NS-RF11-SA1-00,1
Cam bien Balluff chinh hang BOS027E BOS 18MR-PS-1HA-E4-C-00,3-S4
Balluff viet nam BOS027F BOS 12M-PA-RF10-SA2-S4
Nha cung cap balluff VN BOS027J BOS 6K-XT-RS10-PU-03
Cam bien khuech tan Balluff BOS027K BOS 6K-PU-RE10-PU-03
cảm biến siêu âm Balluff BOS027L BOS 18M-PUV-IE30-SA1-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS027M BOS 21M-PAI-PR30-S4
cảm biến vị trí balluff BOS027N BOS 21M-PAI-RD30-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS027P BOS 21M-XI-RS31-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS027R BOS 21M-PAI-RE30-S4
Balluff viet nam BOS027U BOS 18MR-PAI-RE20-S4
Nha cung cap balluff VN BOS027W BOS 18MR-XU-RS20-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS027Y BOS 18MR-PA-RE20-S4S
cảm biến siêu âm Balluff BOS027Z BOS 18MR-PA-PR20-S4S
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0283 BOS R080K-XM-RS10-S4
cảm biến vị trí balluff BOS0284 BOS R080K-UIM-RE10-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0285 BOS R254K-UUI-LH10-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS0286 BOS R254K-UUI-PR10-S4
Balluff viet nam BOS0287 BOS M08M-PS-RF12-SA2-00,3-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0288 BOS R254K-UUI-RE10-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS0289 BOS R254K-UUI-RS10-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS028C BOS Q08M-PO-KE21-SA2-00,44
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS028E BOS Q08M-X-KS21-SA2-00,44
cảm biến vị trí balluff BOS028F BOS 11K-GA-IE11-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS028H BOS 11K-GA-RH10-02
Cam bien Balluff chinh hang BOS028J BOS R080K-UIM-RE10-00,3-S4
Balluff viet nam BOS028K BOS R080K-XM-RS10-00,3-S4
Nha cung cap balluff VN BOS028L BOS 50K-XT-RS13-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS028M BOS Q08M-X-LS21-03
cảm biến siêu âm Balluff BOS028N BOS Q08M-PS-LE21-03
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS028P BOS Q08M-X-LS21-01,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS028R BOS Q08M-PS-LE21-01,2-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS028T BOS R81K-X-IS10-02
Cam bien Balluff chinh hang BOS028U BOS R81K-NA-IE10-02
Balluff viet nam BOS028W BOS R81K-PA-IE10-02
Nha cung cap balluff VN BOS028Y BOS R81K-X-IS10-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS028Z BOS R81K-NA-IE10-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS0290 BOS R81K-PA-IE10-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0291 BOS R81K-NA-PR10-02
cảm biến vị trí balluff BOS0292 BOS R81K-PA-PR10-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0293 BOS R81K-NA-PR10-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS0294 BOS R81K-PA-PR10-S4
Balluff viet nam BOS0295 BOS R81K-NA-RD10-02
Nha cung cap balluff VN BOS0296 BOS R81K-PA-RD10-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS0297 BOS R81K-NA-RD10-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS0298 BOS R81K-PA-RD10-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0299 BOS R81K-NA-RH10-02
cảm biến vị trí balluff BOS029A BOS R81K-PA-RH10-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS029C BOS R81K-NA-RH10-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS029E BOS R81K-PA-RH10-S4
Balluff viet nam BOS029F BOS R090K-NU-RH10-S49
Nha cung cap balluff VN BOS029H BOS R090K-PU-RH10-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS029J BOS R090K-NU-RH10-02
cảm biến siêu âm Balluff BOS029K BOS R090K-PU-RH10-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS029L BOS R090K-NU-RH10-S75
cảm biến vị trí balluff BOS029M BOS R090K-PU-RH10-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BOS029N BOS R090K-PU-RD11-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS029P BOS R090K-NU-ID11-S49
Balluff viet nam BOS029R BOS R090K-NU-ID10-S49
Nha cung cap balluff VN BOS029T BOS R090K-NU-RD10-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS029U BOS R090K-PU-ID11-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS029W BOS R090K-PU-RD10-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS029Y BOS R090K-NU-RD11-02
cảm biến vị trí balluff BOS029Z BOS R090K-PU-RD11-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS02A0 BOS R090K-NU-ID11-02
Cam bien Balluff chinh hang BOS02A1 BOS R090K-NU-ID10-02
Balluff viet nam BOS02A2 BOS R090K-NU-RR10-S49
Nha cung cap balluff VN BOS02A3 BOS R090K-PU-RR10-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOS02A4 BOS R090K-PU-RR10-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS02A5 BOS R090K-NU-RR10-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS02A6 BOS R090K-NU-RR10-02
cảm biến vị trí balluff BOS02A7 BOS R090K-PU-RR10-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS02A8 BOS R090K-NU-RD10-02
Cam bien Balluff chinh hang BOS02A9 BOS R090K-PU-RD11-S75
Balluff viet nam BOS02AA BOS R090K-NU-ID11-S75
Nha cung cap balluff VN BOS02AC BOS R090K-NU-ID10-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOS02AE BOS R090K-NU-RD10-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOS02AF BOS R090K-PU-ID11-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS02AH BOS R090K-PU-ID10-S75
cảm biến vị trí balluff BOS02AJ BOS R090K-PU-RD10-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BOS02AK BOS R090K-PU-ID11-02
Cam bien Balluff chinh hang BOS02AL BOS R090K-PU-ID10-02
Balluff viet nam BOS02AM BOS R090K-PU-RD10-02
Nha cung cap balluff VN BOS02AN BOS R090K-NU-RX10-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS02AP BOS R090K-NU-RX10-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOS02AR BOS R090K-PU-RX10-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS02AT BOS R090K-PU-RX10-S49
cảm biến vị trí balluff BOS02AU BOS R090K-NU-RX10-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS02AW BOS R090K-PU-RX10-02
Cam bien Balluff chinh hang BOS02AY BOS R090K-PU-ID10-S49
Balluff viet nam BOS02AZ BOS 50K-PA-RE13-S4
Nha cung cap balluff VN BOS02C0 BOS R254K-UUI-LK10-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS02C1 BOS R254K-UUI-LH12-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOW0012 BOW A-1208-PS-C-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW0019 BOW A-0408-NS-C-S49
cảm biến vị trí balluff BOW001A BOW A-0408-PS-C-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOW001H BOW A-0808-NS-C-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOW001J BOW A-0808-PS-C-S49
Balluff viet nam BOW001W BOW A-1208-NS-C-S49
Nha cung cap balluff VN BOW0026 BOW A-1608-NS-C-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOW0027 BOW A-0416-NS-C-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOW0028 BOW A-0816-NS-C-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW0029 BOW A-1216-NS-C-S49
cảm biến vị trí balluff BOW002A BOW A-1616-NS-C-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOW002C BOW A-1608-PS-C-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOW002E BOW A-0416-PS-C-S49
Balluff viet nam BOW002F BOW A-0816-PS-C-S49
Nha cung cap balluff VN BOW002H BOW A-1216-PS-C-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOW002J BOW A-1616-PS-C-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOW002T BOW B-3232-DU-C-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW002U BOW B-0404-DU-C-S75
cảm biến vị trí balluff BOW002W BOW B-0804-DU-C-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BOW002Y BOW B-0808-DU-C-S75
Cam bien Balluff chinh hang BOW002Z BOW B-1208-DU-C-S75
Balluff viet nam BOW0030 BOW B-0812-DU-C-S75
Nha cung cap balluff VN BOW0031 BOW B-1212-DU-C-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOW0032 BOW B-1612-DU-C-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOW0033 BOW B-1216-DU-C-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW0034 BOW B-1616-DU-C-S75
cảm biến vị trí balluff BOW0035 BOW B-2016-DU-C-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BOW0036 BOW B-1620-DU-C-S75
Cam bien Balluff chinh hang BOW0037 BOW B-2020-DU-C-S75
Balluff viet nam BOW003K BOW B-0412-DU-C-S75
Nha cung cap balluff VN BOW003L BOW B-2012-DU-C-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOW003M BOW B-2420-DU-C-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOW003N BOW B-2424-DU-C-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW003P BOW B-2828-DU-C-S75
cảm biến vị trí balluff BOW003R BOW B-3636-DU-C-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BOW003T BOW B-4036-DU-C-S75
Cam bien Balluff chinh hang BOW003U BOW B-4040-DU-C-S75
Balluff viet nam BOW003W BOW Z-0503-PS-SA1-C-S75
Nha cung cap balluff VN BOW0041 BOW Z-2234-PS-SA2-C-TF-00,2
Cam bien khuech tan Balluff BOW0043 BOW F-1208-DU-C-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOW0044 BOW F-1612-DU-C-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW0045 BOW F-1204-DU-SA1-C-S75
cảm biến vị trí balluff BOW0046 BOW F-1212-PU-SA2-C-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BOW004A BOW A-0408-DS-C-S75
Cam bien Balluff chinh hang BOW004C BOW A-0416-DS-C-S75
Balluff viet nam BOW004E BOW A-0808-DS-C-S75
Nha cung cap balluff VN BOW004F BOW A-0816-DS-C-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOW004H BOW A-1208-DS-C-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOW004J BOW A-1216-DS-C-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOW004K BOW A-1608-DS-C-S75
cảm biến vị trí balluff BOW004L BOW A-1616-DS-C-S75
Cảm biến khuếch tán balluff BSI0002 BSI R11A0-XB-CXS045-S75G
Cam bien Balluff chinh hang BSI0003 BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G
Balluff viet nam BSI0004 BSI R11A0-XB-CXP360-S75G
Nha cung cap balluff VN BSI0005 BSI R65K0-XA-MXS090-S115
Cam bien khuech tan Balluff BSI0006 BSI R65K0-XB-MYS015-S115
cảm biến siêu âm Balluff BSI0007 BSI R65K0-XB-MYS030-S115
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI0008 BSI R65K0-XB-MYS045-S115
cảm biến vị trí balluff BSI0009 BSI R65K0-XB-MYS090-S115
Cảm biến khuếch tán balluff BSI000A BSI R65K0-XA-MYS015-S115
Cam bien Balluff chinh hang BSI000C BSI R65K0-XA-MYS030-S115
Balluff viet nam BSI000E BSI R65K0-XA-MYS045-S115
Nha cung cap balluff VN BSI000F BSI R65K0-XA-MYS090-S115
Cam bien khuech tan Balluff BSI000H BSI Q41K0-XB-MXP360-S92
cảm biến siêu âm Balluff BSI000J BSI Q41K0-XB-MXS015-S92
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI000K BSI Q41K0-XB-MXS030-S92
cảm biến vị trí balluff BSI000L BSI Q41K0-XA-MXP360-S92
Cảm biến khuếch tán balluff BSI000M BSI Q41K0-XA-MXS015-S92
Cam bien Balluff chinh hang BSI000N BSI Q41K0-XA-MXS030-S92
Balluff viet nam BSI000P BSI Q41K0-XB-MXS045-S92
Nha cung cap balluff VN BSI000R BSI Q41K0-XB-MXS090-S92
Cam bien khuech tan Balluff BSI000T BSI Q41K0-XA-MXS045-S92
cảm biến siêu âm Balluff BSI000U BSI Q41K0-XA-MXS090-S92
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI000W BSI Q41K0-XB-MYS015-S92
cảm biến vị trí balluff BSI000Y BSI Q41K0-XB-MYS030-S92
Cảm biến khuếch tán balluff BSI000Z BSI Q41K0-XA-MYS015-S92
Cam bien Balluff chinh hang BSI0010 BSI Q41K0-XA-MYS030-S92
Balluff viet nam BSI0011 BSI Q41K0-XB-MYS045-S92
Nha cung cap balluff VN BSI0012 BSI Q41K0-XB-MYS090-S92
Cam bien khuech tan Balluff BSI0013 BSI Q41K0-XA-MYS045-S92
cảm biến siêu âm Balluff BSI0014 BSI Q41K0-XA-MYS090-S92
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI0015 BSI R65K0-XB-MXP360-S115
cảm biến vị trí balluff BSI0016 BSI R65K0-XA-MXP360-S115
Cảm biến khuếch tán balluff BSI0017 BSI R65K0-XA-MXS030-S115
Cam bien Balluff chinh hang BSI0018 BSI R65K0-XB-MXS030-S115
Balluff viet nam BSI0019 BSI R65K0-XB-MXS045-S115
Nha cung cap balluff VN BSI001A BSI R65K0-XB-MXS090-S115
Cam bien khuech tan Balluff BSI001C BSI R65K0-XA-MXS015-S115
cảm biến siêu âm Balluff BSI001E BSI R65K0-XB-MXS015-S115
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI001F BSI R65K0-XA-MXS045-S115
cảm biến vị trí balluff BSI001J BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101
Cảm biến khuếch tán balluff BSI001K BSI R65K0-HXX-MXP360-S92
Cam bien Balluff chinh hang BSI001L BSI R65K0-HXX-MXP360-ST39
Balluff viet nam BSI001M BSI R65K0-HXX-MYS030-S92
Nha cung cap balluff VN BSI001N BSI R65K0-HXX-MYS090-S92
Cam bien khuech tan Balluff BSI001P BSI R65K0-HXX-MYS030-ST39
cảm biến siêu âm Balluff BSI001R BSI R65K0-HXX-MYS090-ST39
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI001T BSI R65K0-HXXS-MYS030-S92
cảm biến vị trí balluff BSI001U BSI R65K0-HXXS-MYS090-S92
Cảm biến khuếch tán balluff BSI001W BSI R65K0-HXXS-MXP360-S92
Cam bien Balluff chinh hang BSI001Y BSI R65K0-HXXS-MYS030-ST39
Balluff viet nam BSI001Z BSI R65K0-HXXS-MYS090-ST39
Nha cung cap balluff VN BSI0020 BSI R65K0-HXXS-MXP360-ST39
Cam bien khuech tan Balluff BSI0021 BSI Q41K0-XE-MXS015-S92
cảm biến siêu âm Balluff BSI0022 BSI Q41K0-XE-MXS030-S92
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI0023 BSI Q41K0-XE-MXS045-S92
cảm biến vị trí balluff BSI0024 BSI Q41K0-XE-MXS090-S92
Cảm biến khuếch tán balluff BSI0025 BSI Q41K0-XE-MXP360-S92
Cam bien Balluff chinh hang BSI0026 BSI Q41K0-XE-MYS015-S92
Balluff viet nam BSI0027 BSI Q41K0-XE-MYS030-S92
Nha cung cap balluff VN BSI0028 BSI Q41K0-XE-MYS045-S92
Cam bien khuech tan Balluff BSI0029 BSI Q41K0-XE-MYS090-S92
cảm biến siêu âm Balluff BSI002A BSI R65K0-HXXA-MXP360-S92
Cảm biến tiệm cận Balluff BSI002C BSI R65K0-HXXA-MYS030-S92
cảm biến vị trí balluff BSI002E BSI R65K0-HXXA-MXP360-ST39
Cảm biến khuếch tán balluff BSI002F BSI R65K0-HXXA-MYS030-ST39
Cam bien Balluff chinh hang BWL0001 BWL 110110D-I011-S49
Balluff viet nam BWL0002 BWL 110110D-I012-S49
Nha cung cap balluff VN BWL0003 BWL 110110D-L011-S49
Cam bien khuech tan Balluff BWL0004 BWL 110110D-L012-S49
cảm biến siêu âm Balluff BWL0005 BWL 110110D-R011-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BWL0006 BWL 110110D-R012-S49
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM