Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0005 BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 chính hãng

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0005 BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 chính hãng

Giá : Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 tiếp xúc với phương tiện BFT có thể phát hiện nhiệt độ quá trình liên tục và / hoặc với phản hồi chuyển mạch. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho nhiều trường hợp như trong máy công cụ, máy làm việc di động, máy bơm và máy nén hoặc thủy lực và khí nén.
 Vỏ IP67 chắc chắn làm cho các cảm biến nhiệt độ này cũng lý tưởng cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Cảm biến nhiệt độ tiếp xúc với phương tiện của chúng tôi bao gồm một ống bảo vệ có kết nối quy trình cố định và được luồn trực tiếp vào quy trình.

Thông số cơ bản của cảm biến :
Dải đo: -30 ... 150°C
Phần tử đo lường: Pt1000
Điện áp hoạt động Ub: 10 ... 30 VDC
Đầu ra analog: Tương tự, dòng điện 4… 20mA
Gồm: Đầu nối, M12x1-Male, 4 chân
Chiều dài lắp đặt từ bề mặt tiếp xúc: 25mm
Kết nối quá trình: G 1/4 "bên ngoài
Quy trình kết nối vật liệu: 1.4571 thép không gỉ
Vật liệu: Thép không gỉ (1.4571)
Đánh giá áp suất tối đa.: 270 thanh
Nhiệt độ môi trường: -40 ... 85 ° C
Đánh giá IP: IP67, IP69, IP69K
 

Một số model của cảm biến Balluff được thông dụng:

Cam bien Balluff chinh hang BOS021A BOS R020K-PS-RF10-02
Balluff viet nam BOS021C BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS021E BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75
Cam bien khuech tan Balluff BOS021F BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS021H BOS R020K-NO-RF10-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS021J BOS R01E-PS-KD20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS021K BOS R01E-PS-KD20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS021L BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS021M BOS R01E-PS-KR20-02
Balluff viet nam BOS021N BOS R01E-PS-KE20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS021P BOS R01E-PS-KE20-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS021R BOS R01E-X-KS20-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS021T BOS R01E-X-KS20-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS021U BOS R01E-PS-KF20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS021W BOS R01E-PS-KF20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS021Y BOS R01E-PO-KD20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS021Z BOS R01E-PO-KD20-02
Balluff viet nam BOS0220 BOS R01E-NS-KD20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0221 BOS R01E-NS-KD20-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS0222 BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS0223 BOS R01E-PO-KR20-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0224 BOS R01E-NS-KR20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS0225 BOS R01E-NS-KR20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0226 BOS R01E-PO-KE20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS0227 BOS R01E-PO-KE20-02
Balluff viet nam BOS0228 BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0229 BOS R020K-NS-RH12-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS022C BOS R020K-PS-RH12-02
cảm biến siêu âm Balluff BOS022F BOS R01E-NS-KE20-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS022H BOS R01E-PO-KF20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS022J BOS R01E-PO-KF20-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS022K BOS R01E-NS-KF20-00,2-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS022L BOS R01E-NS-KF20-02
Balluff viet nam BOS022M BOS R01E-PS-KF21-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS022N BOS R01E-PS-KF21-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS022P BOS R01E-PO-KF21-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS022R BOS R01E-PO-KF21-02
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS022T BOS R01E-NS-KF21-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS022U BOS R01E-NS-KF21-02
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0230 BOS 12M-NA-RH12-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS0233 BOS R020K-NS-RH12-00,2-S75
Balluff viet nam BOS0234 BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75
Nha cung cap balluff VN BOS0236 BOS 18E-X-IS20-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS0237 BOS 18E-XT-IS20-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS0238 BOS 5K-PU-LH12-00,3-S75
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0239 BOS 18E-PA-ID20-S4
cảm biến vị trí balluff BOS023A BOS 18E-PA-IE20-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS023C BOS M06M-PS-ID11-PU-00,3
Cam bien Balluff chinh hang BOS023E BOS 18E-PI-RD30-S4
Balluff viet nam BOS023F BOS 18E-PI-PR30-S4
Nha cung cap balluff VN BOS023H BOS 18E-PI-RE30-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS023J BOS 18E-XI-RS30-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS023K BOS G18E-X-IS20-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS023M BOS G18E-PA-ID20-S4
cảm biến vị trí balluff BOS023N BOS G18E-PA-IE20-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS023R BOS 18E-PA-RD30-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS023T BOS 18E-PA-RD31-S4
Balluff viet nam BOS023U BOS 18E-X-RS30-S4
Nha cung cap balluff VN BOS023W BOS 18E-PA-RE30-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS023Y BOS 18E-PA-PR30-S4
cảm biến siêu âm Balluff BOS023Z BOS 18E-PA-ID30-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0240 BOS G18E-PA-RD30-S4
cảm biến vị trí balluff BOS0241 BOS G18E-PA-RD31-S4
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0242 BOS G18E-X-RS30-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS0243 BOS G18E-PA-RE30-S4
Balluff viet nam BOS0246 BOS 08E-PI-KH22-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS0247 BOS 08E-PI-KH22-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS0248 BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75
cảm biến siêu âm Balluff BOS0249 BOS Q08M-X-LS20-03
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS024A BOS Q08M-PS-LE20-03
cảm biến vị trí balluff BOS024C BOS 18M-PA-1PD-E4-C-05
Cảm biến khuếch tán balluff BOS024E BOS 18M-PA-1VD-E4-C-03
Cam bien Balluff chinh hang BOS024F BOS 6K-PU-LK10-01-S4
Balluff viet nam BOS024H BOS Q08M-PS-LD20-00,2-S49
Nha cung cap balluff VN BOS024J BOS Q08M-PO-LD20-00,2-S49
Cam bien khuech tan Balluff BOS024K BOS Q08M-NS-LD20-00,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS024L BOS 08E-PS-LE20-00,2-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS024M BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49
cảm biến vị trí balluff BOS024N BOS 08E-X-LS20-00,2-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS024P BOS 12M-PA-RF10-SA1-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS024R BOS Q08M-PS-KD21-S49
Balluff viet nam BOS024U BOS 12M-PA-RE10-S4
Nha cung cap balluff VN BOS024W BOS 12M-PA-RE10-02
Cam bien khuech tan Balluff BOS024Z BOS Q08M-PS-LE20-01,2-S49
cảm biến siêu âm Balluff BOS0250 BOS Q08M-X-LS20-01,2-S49
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS0253 BOS 12M-X-RS10-SA1-00,3-S4
cảm biến vị trí balluff BOS0254 BOS 5K-PU-LH12-S49
Cảm biến khuếch tán balluff BOS0255 BOS 5K-PU-LR10-S49
Cam bien Balluff chinh hang BOS0258 BOS 18M-X-RS21-S4
Balluff viet nam BOS0259 BOS 18M-XT-RS21-S4
Nha cung cap balluff VN BOS025A BOS 18M-PA-RE21-S4
Cam bien khuech tan Balluff BOS025C BOS 18M-PA-RE21-S4S
cảm biến siêu âm Balluff BOS025E BOS 18M-NA-RE21-S4
Cảm biến tiệm cận Balluff BOS025F BOS 18M-PS-RE21-S4
cảm biến vị trí balluff BOS025H BOS 18M-PO-RE21-S4S
Cảm biến khuếch tán balluff BOS025J BOS 18M-PO-RE21-S4
Cam bien Balluff chinh hang BOS025K BOS 18M-PS-RE25-S4
Balluff viet nam BOS025L BOS 18M-PO-RE25-S4
Nha cung cap balluff VN BOS025M BOS 18M-XT-IS21-S4
Cam bien Balluff BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03BES05UF
Cam bien Balluff VN BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05
cam bien Balluff chính hãng BES05UR BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03
Balluff VN BES05UJ BES M18EH2-GNX50B-BT02-X05
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES05U1 BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04
Balluff VN BES0069 BES M18MF-GSC70B-S04K
Cam bien Balluff BES004R BES M12MG-USC30B-BP05
Cam bien Balluff VN BES004P BES M12MG-USC30B-BP03
cam bien Balluff chính hãng BES0047 BES M12MG-GSC30B-BV05
Balluff VN BES0474 BES M12MG-GOC30B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES001T BES M08MG-USC20B-BV02
Balluff VN BES001L BES M08MG-GSC20B-BV02
Cam bien Balluff BES03P3 BES 516-542-S4-H
Cam bien Balluff VN BES0022 BES M08ME1-GSC20B-S04G
cam bien Balluff chính hãng BES0091 BES M30MF-USC15B-BV02
Balluff VN BES0074 BES M18MG-USC70B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES006E BES M18MG-GSC70B-BP03
Balluff VN BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02
Cam bien Balluff BES03FJ BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
Cam bien Balluff VN BES0073 BES M18MG-USC70B-BV02
cam bien Balluff chính hãng BES008Y BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04
Balluff VN BES008Y BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES03FJ BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
Balluff VN BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02
Cam bien Balluff BES0045 BES M12MG-GSC30B-BV02
Cam bien Balluff VN BES039W BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U
cam bien Balluff chính hãng BES0326 BES M12MG-GSC30B-BP00,3-GS04-101
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM