Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T (08317616034 )

Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T (08317616034 )

Giá : Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T (08317616034 ) là loại cảm biến cho các ứng dụng yêu cầu dải nhiệt độ hoạt động mở rộng từ -40°C ... 100°C. Cảm biến tùy chỉnh cho phạm vi nhiệt độ vượt quá 100°C theo yêu cầu.

Name:    KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T
Order number :   08317616034
08317616034
Switching distance    1,5 mm 
Mounting     shielded
Switch type     N.O.
Signal Type    DC PNP
Connection    connector M8
Dimension (in mm)    fine-pitch thread M8 x 50
Technical Specification:
Special features    temperature-resistant up to 100°C
Operating voltage    10 - 30  V DC  
Max. ripple    ≤ 10  %
Voltage drop     2,4 V
Max. load current     200 mA
No load current    ≤ 10 mA
Leakage current    ≤ 10 µA
Switching frequency     2000  
Switching hysterese    ≤ 15  %
Operating temperature    -25°C to 100°C
Temperature drift    ≤ 10 %
Repeat accuracy    ≤  10%  
Swiching state    LED
Time delay    100  ms
Short-circuit proof    yes
Overload protection    yes
Reverse voltage protection    yes
Protection category    IP67
EMC-level    DIN EN 60947-5-2:2008
Housing material    Brass, nickel plated
Nominal operating voltage     24 VDC
Termination    Connector M3 3pin
FIT / MTTF acc. to SIEMENS 29500    45,53 / 2505y

Ngoài ra còn có các loại model tương đương khác:

  Name Order number Connection
Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ2-M12MB40-DPS-T 8317626010 Cable
Cam bien nhiet do Pulsotronic KJ2-M12MB60-DPS-V2-T 8317626065 connector M12
Cam bien Pulsotronic VN KJ4-M12MN40-DPS-T 8317626110 Cable
Nha cung cap Pulsotronic KJ5-M18MB40-DPS-T 8317646010 Cable
Pulsotronic chinh hang KJ5-M18MB65-DPS-V2-T 8317646065 connector M12
sensor Pulsotronic Viet Nam KJ8-M18MN40-DPS-T 8317646110 Cable
Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ8-M18MN65-DPS-V2-T 8317646165 connector M12
Cam bien nhiet do Pulsotronic KJ10-M30MB40-DPS-T 8317666010 Cable
Cam bien Pulsotronic VN KJ10-M30MB60-DPS-V2-T 8317666065 connector M12
Nha cung cap Pulsotronic KJ15-M30MN40-DPS-T 8317666110 Cable
Pulsotronic chinh hang KJ15-M30MN60-DPS-V2-T 8317666165 connector M12
sensor Pulsotronic Viet Nam KJ1,5-M8MB45-DPS-T 8317616010 Cable
Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ4-M12MN60-DPS-V2-T 8316626165 Connector
Cam bien nhiet do Pulsotronic KJ2-M12MB40-DPS-T-X0309 8317626012 Cable
Cam bien Pulsotronic VN KJ2-M12MB70-DPS-T-X0309 8317626031 Cable
Nha cung cap Pulsotronic KJ4-M12MN40-DPS-T-X0309 8317626112 Cable
Pulsotronic chinh hang KJ10-M30MB40-DPS-T-X0309 8317666012 Cable
sensor Pulsotronic Viet Nam KJ15-M30MN40-DPS-T-X0309 8317666112 Cable
Cảm biến nhiệt độ Pulsotronic KJ1,5-M8MB45-DPS-T-X0309 8310001701 Cable
Cam bien nhiet do Pulsotronic KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T 8317616034 connector M8
Cam bien Pulsotronic VN KJ4-M12MN40-DNS-T-X0303 8317626310 Cable
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM