Cảm biến vị trí IFM | Cảm biến xi lanh IFM M9H206 | Cảm biến vị trí MFH201 IFM

Cảm biến vị trí IFM | Cảm biến xi lanh IFM M9H206 | Cảm biến vị trí MFH201 IFM

Giá : Liên hệ

Cảm biến xi lanh M9H206 IFM M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US
Product characteristics:
Electrical design    PNP
Output function    normally open
Sensing range [mm]    1.8
Housing    threaded type
Dimensions [mm]    M14 x 1.5 / L = 41
Application:    hydraulic cylinders
Operating voltage [V]:    10...36 DC
Current consumption [mA]    < 23
Electrical design:    PNP
Output function:    normally open
Cáp: 0,5 m, PUR
Đầu nối: 1 x M12; Khóa: đai ốc khía, có thể xoay

Cảm biến vị trí IFM MFH200 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 93 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH202 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
Cảm biến vị trí IFM M9H200 2 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M14 x 1.5 / L = 53 mm
Cảm biến vị trí IFM M9H206 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M14 x 1.5 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM M9H202 2 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M14 x 1.5 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH209 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH213 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH205 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH214 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH215 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM M9H201 2 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M14 x 1.5 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM M9H203 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH208 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH207 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH206 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC NPN M12 x 1 / L = 41 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH204 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH203 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC NPN M12 x 1 / L = 60 mm
Cảm biến vị trí IFM MFH201 1,8 mm có thể lắp phẳng 1000 Hz DC NPN M12 x 1 / L = 93 mm
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM