Cảm biến vị trí Novotechnik TLH-0600 (025324) có sẵn giao ngay

Cảm biến vị trí Novotechnik TLH-0600 (025324) có sẵn giao ngay

Giá : Liên hệ

Đầu dò LWH được thiết kế cho trực tiếp, tuyệt đối đo lường sự dịch chuyển hoặc độ dài trong quy định kiểm soát và các ứng dụng đo lường.

Độ phân giải cao (0,01 mm)

Tuyến tính nổi bật - lên đến ± 0.04%
• Độ phân giải cao - 0,01 mm
• Tốc độ hoạt động rất cao
• Kết nối qua cắm và ổ cắm DIN 43.650 (đầu nối thủy lực)
• Lớp bảo vệ IP 55
Cảm biến Novotechnik TLH-0600 tuyến tính loại que có độ dài đột quỵ 1-9 mm. Họ có khả năng chống chịu với điều kiện môi trường bất lợi và cung cấp thời gian hoạt động lâu dài, với các tính năng khác nhau, để đáp ứng các yêu cầu của hầu hết bất kỳ ứng dụng cảm biến vị trí.

Encoder Novotechnik SP2841 345 065 001
Novotechnik Việt Nam SP2841 100 067 006
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0050* 024302
Novotechnik sensor LWH-0075 024303
Novotechnik Viet Nam LWH-0100 024304
Nhà cung cấp cảm biến Novotechnik LWH-0110* 024360
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0130 024305
Novotechnik sensor LWH-0150 024306
Novotechnik Viet Nam LWH-0175 027307
Nhà cung cấp cảm biến Novotechnik LWH-0200 024308
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0225 024309
Novotechnik sensor LWH-0250 024310
Novotechnik Viet Nam LWH-0275 024311
Nhà cung cấp cảm biến Novotechnik LWH-0300 024312
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0325 024313
Novotechnik sensor LWH-0360 024314
Novotechnik Viet Nam LWH-0375 024315
Nhà cung cấp cảm biến Novotechnik LWH-0400 024316
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0425* 024317
Novotechnik sensor LWH-0450 024318
Novotechnik Viet Nam LWH-0500 024320
Nhà cung cấp cảm biến Novotechnik LWH-0550 024322
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0600 024324
Novotechnik sensor LWH-0650* 24326
Novotechnik Viet Nam LWH-0750 024330
Nhà cung cấp cảm biến Novotechnik LWH-0800* 024332
Cảm biến vị trí Novotechnik LWH-0900 024336
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM