Camozzi 40M2L160A0400V Series 40 cylinders | Camozzi 40M2T160A0050V chính hãng tại Việt Nam

Camozzi 40M2L160A0400V Series 40 cylinders | Camozzi 40M2T160A0050V chính hãng tại Việt Nam

Chúng tôi, DTA JSC chuyên cung cấp phân phối các loại xi lanh chính hãng của Camozzi tại Việt Nam. Ngoài model Camozzi 40M2L160A0400V ra có nhiều model khác mà chúng tôi cung cấp. Uy tín đặt lên hàng đầu.

Giá : Liên hệ

Xi lanh Camozzi 40M2L160A0400V tuân  tuân theo ISO 15552 tiêu chuẩn và có thể được lắp ráp với toàn bộ phạm vi tiêu chuẩn phụ kiện.
Một nam châm vĩnh cửu trên piston của những xi lanh này có thể gửi, thông qua công tắc khoảng cách được gắn trên trục trượt hình trụ, tín hiệu điện để cho biết vị trí của nó.

Thép không gỉ cuộn thanh (Ø 160 - 200mm)
Type of construction with tie-rods
Operation double-acting
Design ISO 15552
Materials Coated AL end blocks and piston (Ø250-320 mm), rolled stainless steel AISI 420B (Ø 160-200 mm) or chrome plated steel (Ø250-320
mm) piston rod,
zinc-plated steel piston rod nut, anodized AL tube, zinc-plated steel tie-rods and tie-rod nuts,
NBR-PU rod - piston and cushion seals
brass rod scraper ring
Mounting with tie-rods, front flange, rear flange, feet, centre trunnion, front and rear trunnion, swivel combination
Strokes min - max 10 ÷ 2500 mm
Operating temperature 0°C ÷ 80°C (with dry air -20°C)
Operating pressure 1 ÷ 10 bar
Speed 10 ÷ 500 mm/sec (without load)
Fluid filtered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use oil ISOVG32. Once applied the lubrication should
never be interrupted.

Camozzi  40M2L320A0300V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0250 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0250 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0250 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T320A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0300 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0300 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0300 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T320A0050V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L320A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L320A0050V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0080 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0080 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0080 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L320A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L320A0100V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0125 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L200A0125 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0125 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L320A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L250A0500 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T320A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T160A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T320A0200V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T160A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T320A0300 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T160A0200 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0200 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0200 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3L320A0200 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T160A0250 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0250 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0250 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3L320A0200V Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T160A0300 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0300 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3L250A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3T320A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L160A0080 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L200A0080 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L250A0080 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3T320A0200V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L160A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L200A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L250A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3T320A0300 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L250A0160 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L320A0050V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L160A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L200A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L250A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L320A0100 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L160A0250 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L200A0250 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3L250A0250 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L320A0100V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M3T250A0250 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M5L320A0100 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3T160A0300 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3T200A0300 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3T250A0300 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M5L320A0100V Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3T160A0320 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3T200A0320 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M3T250A0320 Xi lanh thanh giằng Camozzi 
Camozzi  40M5L320A0200   Camozzi 
Camozzi  40M4L250A0150 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T320A0200V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L160A0160 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L200A0160 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L250A0160 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T320A0300 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L160A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L200A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M4L250A0200 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T320A0300V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5L160A0400 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5L200A0400 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5L250A0400 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5L160A0500 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5L200A0500 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5L250A0500 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T160A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T200A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T250A0050 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M5T160A0075 Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0300V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0100V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0100V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0400V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0200V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0200V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2L160A0500V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T200A0300V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T250A0300V Tie-rods cylinders Camozzi 
Camozzi  40M2T160A0050V Tie-rods cylinders Camozzi 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM