Cầu chì Cooper Bussmann DMM-B-44/100 DMM (1000v) |

Cầu chì Cooper Bussmann DMM-B-44/100 DMM (1000v) |

DMM-B 13⁄32˝ x 1-3/8˝ and 1-1/2” 1000Vac/dc fast-acting fuses for multi-meters

Giá : Liên hệ

Agency information
• CE
• UL Recognized 1000Vdc, File E19180)
• RoHS compliant (DMM-B-11A only)
Temperature specifications
• DMM-B-44/100 - Maximum temperature 28°C
in 22°C ambient temperature when carrying
100% of rated current.
• DMM-B-11A - Maximum temperature 69°C in
a 22°C ambient temperature when carrying
100% of rated current.

Catalog numbers (amps): DMM-B-44/100 DMM-B-11A
Kích thước cầu chì: (10,3 mm x 38,1 mm)
Đường kính:    10 mm    
Chiều dài:    34,9 mm
Trọng lượng:    6,804g

Ngoài ra còn có 1 số model khác:

Bussmann VietNam  170M3509
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3559
Bussmann Fuse   170M3410
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3460
Bussmann VietNam  170M3510
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3560
Bussmann Fuse  170M3411
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3461
Bussmann VietNam  170M3511
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3561
Bussmann Fuse  170M3412
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3462
Bussmann VietNam  170M3512
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3562
Bussmann Fuse  170M3413
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3463
Bussmann VietNam  170M3513
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3563
Bussmann Fuse   170M3414
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3464
Bussmann VietNam  170M3514
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3564
Bussmann Fuse  170M3415
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3465
Bussmann VietNam  170M3515
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3565
Bussmann Fuse  170M3416
Nhà cung cấp Bussmann chính hãng 170M3466
Bussmann VietNam  170M3516
Cầu chì Bussmann VietNam 170M3566
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM