Cầu chì Mersen 690VAC - 36x55, 2x36x55 BS236UM69V450 | BS36UL69V400 | BS236UM69V450T

Cầu chì Mersen 690VAC - 36x55, 2x36x55 BS236UM69V450 | BS36UL69V400 | BS236UM69V450T

Giá : Liên hệ

CẦU CHÌ CÔNG SUẤT CỰC CAO:
BA MÔ HÌNH TUÂN THỦ BS 88-4
- KHÔNG CÓ CHỈ BÁO
- CÓ CHỈ SỐ CHUYẾN ĐI RIÊNG
- CÓ BỘ CHỈ BÁO CHUYẾN ĐI TÍCH HỢP
Cầu chì có khả năng cắt cực cao:
Bảo vệ chất bán dẫn điện theo tiêu chuẩn IEC 60269-1 và -4
Định mức điện áp 690V theo
cấp IEC 33 aR (định mức dòng điện từ 75 đến 800A) theo VDE 636-23 và IEC 60269.4
Thiết kế không có đèn báo

THÊM THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phạm vi ampe: 75 ... 250 A  
Tốc độ/Đặc điểm: aR  

BS36UL69V50
BS36UL69V65
BS36UR69V75
BS36UL69V85
BS36UL69V90
BS36UR69V110
BS36UL69V150
BS36UL69V180
BS36UR69V200
BS36UL69V200
BS36UR69V250
BS36UL69V250
BS36UL69V280
BS36UL69V315
BS36UL69V355
BS36UL69V400
BS36UL69V50T
BS36UL69V65T
BS36UR69V75T
BS36UL69V85T
BS36UL69V90T
BS36UR69V110T
BS36UL69V150T
BS36UL69V180T
BS36UR69V200T
BS36UL69V200T
BS36UR69V250T
BS36UL69V250T
BS36UL69V280T
BS36UL69V315T
BS36UL69V355T
BS36UL69V400T
BS236UU69V200
BS236UU69V235
BS236UM69V300
BS236UM69V325
BS236UM69V355
BS236UU69V400
BS236UM69V450
BS236UM69V500
BS236UU69V500
BS236UM69V630
BS236UU69V630
BS236UM69V710
BS36UL69V150P
BS36UL69V180P
BS36UR69V200P
BS36UL69V200P
BS36UR69V250P
BS36UL69V250P
BS36UL69V280P
BS36UL69V315P
BS36UL69V355P
BS36UL69V400P
BS236UU69V200T
BS236UU69V235T
BS236UM69V300T
BS236UM69V325T
BS236UM69V355T
BS236UU69V400T
BS236UM69V450T
BS236UM69V500T
BS236UU69V500T
BS236UM69V630T
BS236UU69V630T
BS236UM69V710T
BS236UM69V800T
BS236UU69V200P
BS236UU69V235P
BS236UM69V300P
BS236UM69V325P
BS236UM69V355P
BS236UU69V400P
BS236UM69V450P
BS236UU69V500P
BS236UM69V500P
BS236UU69V630P
BS236UM69V630P
BS236UM69V710P
BS236UM69V800P

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM