Cầu chì Siba 3020413.80 | Siba fuse 3028813.31.5 (31.5A)

Cầu chì Siba 3020413.80 | Siba fuse 3028813.31.5 (31.5A)

Giá : Liên hệ

Thông số của cầu chì Siba 3020413.80 
partial range, DIN E=537mm, w/ 80N striker & temperature limiter, 63kAIR
80A 10/24kV Back-up 537mm HH - High Voltage HHD-B

Cầu chì Siba 3028813.31.5 (31.5A) có trọng lượng 3.7kg, D: 2.64/67[in/mm], 63kA, E=442mm

Một số model của cầu chì Siba:

Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001243.100 100A   2.6kg
SiBa Germany product 3002043.125 125A   3.9kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3002443.50 50A 6.8kg
SiBa Viet Nam 3002443.63 63A 6.8kg
Siba fuse Germany 3002443.80  6.8kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức  3034243.80 
SiBa Germany product 3000213.10
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000213.6.3
SiBa Viet Nam 3000213.16
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3000213.20
SiBa Germany product 3000213.25
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000213.31.5
SiBa Viet Nam 3000213.40
Siba fuse Germany 3000213.50
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.010.013.160
SiBa Germany product 3000213.80
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.000.213.100
SiBa Viet Nam 3.000.213.125
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.000.213.160
SiBa Germany product 3.001.814.200
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.001.814.250
SiBa Viet Nam 3.010.013.125
Siba fuse Germany 3.010.013.100
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3010013.80
SiBa Germany product 3010013.63
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3010013.50
SiBa Viet Nam 3010013.40
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3010013.20
SiBa Germany product 3.010.014.355
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.010.014.315
SiBa Viet Nam 3.010.014.200
Siba fuse Germany 3.011.013.160
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3010913.80
SiBa Germany product 3010813.50
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3010813.20
SiBa Viet Nam 3010813.40
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3010913.80
SiBa Germany product 3.010.913.100
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.010.913.125
SiBa Viet Nam 3.011.014.500
Siba fuse Germany 3.011.014.400
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.011.014.355
SiBa Germany product 3.011.014.315
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.011.014.250
SiBa Viet Nam 3.011.014.200
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3026713.25
SiBa Germany product 3026713.40
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3026713.63
SiBa Viet Nam 3026713.20
Siba fuse Germany 3026713.16
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3026713.10
SiBa Germany product 3026713.6.3
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000413.6.3
SiBa Viet Nam 3000413.10
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3000413.6.3
SiBa Germany product 3000413.16
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000413.20
SiBa Viet Nam 3000413.25
Siba fuse Germany 3000413.31.5
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3000413.40
SiBa Germany product 3000413.50
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000413.63
SiBa Viet Nam 3000413.80
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.000.413.100
SiBa Germany product 3.000.413.125
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.000.413.160
SiBa Viet Nam 3.000.413.200
Siba fuse Germany 3.000.413.250
Cầu chì Siba chính hãng Đức  3010113.6.3
SiBa Germany product  3010113.10
Cau chi Siba chinh hang tai VN  3010113.20
SiBa Viet Nam  3010113.40
Cầu chì Siba chính hãng Đức  3010113.50
SiBa Germany product  3010113.63
Cau chi Siba chinh hang tai VN  3010113.80
SiBa Viet Nam 3.010.113.100
Siba fuse Germany 3.010.113.125
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.010.113.160
SiBa Germany product 3.010.113.200
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.010.113.250
SiBa Viet Nam 3.021.113.100
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.021.113.125
SiBa Germany product 3.021.113.160
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.021.113.200
SiBa Viet Nam 3.021.113.250
Siba fuse Germany 3.021.113.315
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3025513.6.3
SiBa Germany product 3025513.10
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3025513.16
SiBa Viet Nam 3025513.31.5
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3025513.40
SiBa Germany product 3025513.50
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3025513.63
SiBa Viet Nam 3025513.80
Siba fuse Germany 3.025.513.100
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.025.513.125
SiBa Germany product 3.025.513.160
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3017713.50
SiBa Viet Nam 3017713.63
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3017713.80
SiBa Germany product 3.017.713.125
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.017.713.160
SiBa Viet Nam 3017713.10
Siba fuse Germany 3017713.16
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3023213.80
SiBa Germany product 3.023.213.100
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.023.213.160
SiBa Viet Nam 3023213.40
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3023213.25
SiBa Germany product 3023213.80
SiBa Germany product 3.001.413.250
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3020313.40    2.8kg
SiBa Viet Nam 3020313.80  4.3kg
Siba fuse Germany 3020313.100 100A 6.8kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3020313.160  6.8kg
SiBa Germany product 3020313.10 2.8kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3020313.6.3  2.8kg
SiBa Viet Nam 3020313.16 2.8kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3020313.20  2.8kg
SiBa Germany product 3020313.63   4.3kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3045411.10  2.8kg
SiBa Germany product 3045411.16 2.8kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3045411.6.3 2.8kg
SiBa Viet Nam 3029513.25  3.7kg
Siba fuse Germany 3029513.10  2.5kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3029513.16  2.5kg
SiBa Germany product 3029513.20  3.7kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3029513.6.3  2.5kg
SiBa Viet Nam 3001613.31.5  4.5kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001613.40  4.5kg
SiBa Germany product 3001613.63  6.8kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001613.10  2.7kg
SiBa Germany product 3001613.6.3  2.7kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3001613.320  2.7kg
SiBa Viet Nam 3033913.40  6.8kg
Siba fuse Germany 3033913.50 6.8kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3033913.6.3  2.7kg
SiBa Germany product 3033913.10  2.7kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3033913.16 4.5kg
SiBa Viet Nam 3034213.50 6.8kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3034213.16  2.7kg
SiBa Germany product 3034213.6.3  2.7kg
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3034213.10 2.7kg
SiBa Germany product 3034213.31.5  4.5kg
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3034213.63  6.8kg
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM