Chổi Vikan Item 31711 UST, 400mm, Mềm mại | Vikan Item 31713 UST Broom, 400 mm, Soft, Blue

Chổi Vikan Item 31711 UST, 400mm, Mềm mại | Vikan Item 31713 UST Broom, 400 mm, Soft, Blue

Chổi (UST) Vikan item 31713, 31711, 31714 SIÊU AN TOÀN này đi kèm với Bộ phận bảo vệ dạng sợi có góc cạnh để quét hiệu quả các hạt khô ở những khu vực có nguy cơ cao. Tất cả các bàn chải UST đều có hệ thống lông độc đáo giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn và rụng lông.
Với chiều dài của lông bàn chổi này là 54mm, là loại mềm mại mỗi hộp được 10pcs, khối lượng 0.4kg
 

Giá : Liên hệ

Một số model mới nhất của hãng Vikan vừa cho ra mắt tại thị trường trong đầu năm 2022:

Vikan Viet nam 31733 UST Broom, 400 mm, Medium, Blue
Nha cung Cap Vikan chinh hang 31734 UST Broom, 400 mm, Medium, Red
Vikan chinh hang danmak 31718 UST Broom, 400 mm, Soft, Purple
Vikan gia re  31731 UST Broom, 400 mm, Medium, Pink
Vikan Viet Nam 31737 UST Broom, 400 mm, Medium, Orange
Vikan 31738 UST Broom, 400 mm, Medium, Purple
Vikan Viet nam 41791 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Pink
Nha cung Cap Vikan chinh hang 41792 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 41794 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Red
Vikan gia re  41795 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, White 
Vikan Viet Nam 41795 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, White 
Vikan 41798 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Purple
Vikan Viet nam 41961 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Pink
Nha cung Cap Vikan chinh hang 41962 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 41962 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Green
Vikan gia re  41964 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Red
Vikan Viet Nam 41963 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Blue
Vikan 41963 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Blue
Vikan Viet nam 41967 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard,Orang
Nha cung Cap Vikan chinh hang 45811 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Pink
Vikan chinh hang danmak 45812 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Green
Vikan gia re  45813 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Blue
Vikan Viet Nam 45814 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Red
Vikan 45816 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Yellow
Vikan Viet nam 45817 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Orange
Nha cung Cap Vikan chinh hang 45851 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Pink
Vikan chinh hang danmak 45854 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Red
Vikan gia re  45854 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Red
Vikan Viet Nam 45858 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Purple
Vikan 5551304 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Red
Vikan Viet nam 5551303 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Blue
Nha cung Cap Vikan chinh hang 5551302 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Green
Vikan chinh hang danmak 5551302 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Green
Vikan gia re  5551306 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Yellow
Vikan Viet Nam 5551308 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Purple
Vikan 70641 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Pink
Vikan Viet nam 70642 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Green
Nha cung Cap Vikan chinh hang 70642 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 70643 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Blue
Vikan gia re  70643 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Blue
Vikan Viet Nam 70646 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Yellow
Vikan 70648 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Purple
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM