Chổi Vikan UST item 3171X, 400mm, loại sợi cước lông mềm, màu xanh lam

Chổi Vikan UST item 3171X, 400mm, loại sợi cước lông mềm, màu xanh lam

Giá : Liên hệ

Chổi Vikan UST item 3171X, 400mm, loại sợi cước lông mềm, màu xanh lam
Cây chổi CÔNG NGHỆ SIÊU AN TOÀN (UST) này đi kèm với Bộ phận An toàn Dây tóc góc cạnh để quét hiệu quả các hạt khô ở những khu vực có nguy cơ cao. Tất cả các bàn chải UST đều có hệ thống lông độc đáo giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn và rụng lông.

Thông số kỹ thuật của bàn chải 3171x:
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materialsYes
Pat. Pending/Patent No.EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Visible bristle length: 54mm
Bristle stiffness Soft
Weight cardboard (Recycling symbol "20" PAP)0.029 kg.
Weight bag0.0063 kg.
Tare total0.0353 kg.
MaterialPolyester;Glass reinforced;Polypropylene
Country of originDenmark
ColourBlue
Box Width  290mm
Box length 410mm
Box Height 210mm
Height: 95mm
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 Yes
Is Halal and Kosher compliant Yes
GTIN-14 Number (Box quantity) 15705020317139
Gtin-13 Number  5705020317132
Complies with (EC) 1935/2004 on food contact materials¹   Yes
FDA compliant raw material (CFR 21)Yes
Produced according to EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice  Yes
Customs Tariff No.  96039099
Width  50mm
Length/Depth  400mm
Gross Weight 0.44kg.
Net Weight 0.4kg.
Max. pH-value in Usage Concentration 10.5pH
Min. pH-value in usage concentration 2pH
Box Quantity 10Pcs.
Quantity per Pallet (80 x 120 x 180-200 cm)  400Pcs
Max. cleaning temperature (Dishwasher) 93°C
Max. drying temperature 100°C
Max usage temperature (food contact) 80°C
Max usage temperature (non food contact) 100°C
Min. usage temperature  -20°C
Recommended sterilisation temperature (Autoclave) 121°C

Một số model cùng serial: 

Item number: 31713 UST Broom, 400 mm, Soft, Blue
Item number: 31711 UST Broom, 400 mm, Soft, Pink
Item number: 31712 UST Broom, 400 mm, Soft, Green
Item number: 31714 UST Broom, 400 mm, Soft, Red
Item number: 31715 UST Broom, 400 mm, Soft, White
Item number: 31716 UST Broom, 400 mm, Soft, Yellow
Item number: 31717 UST Broom, 400 mm, Soft, Orange
Item number: 31718 UST Broom, 400 mm, Soft, Purple

Một số model của Bàn chải gỗ mới 2021 vikan
Vikan Item 0810 Boot cleaner, 460 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang Item 0811 Replacement brushes f/boot cleaner, 0810, 320 mm,Hard, Wood
Vikan model 111199 Kit for metal detection, 55 mm, Dark blue
Vikan chinh hang 116000 Deck Scrub, 250 mm, Medium, Wood
Vikan Viet Nam 116000 Deck Scrub, 250 mm, Medium, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2117H Street Broom, w/hole for Handle, 390 mm, Hard, Wood
Vikan Item 2120H Street Broom, w/hole for Handle, 520 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang Item 2517 Street Broom w/Thread for Handle, 400 mm, Hard,Wood
Ban chai Vikan gỗ model 3150 Floor Broom, 300 mm, Soft, White
Vikan chinh hang 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan Viet Nam 0616 Wall Bracket for 1 product, 48 mm
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan Item 6432 Nail Brush, 100 mm, Hard, White
Vikan chinh hang Item 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan model 0618 Wall Bracket for 6 Products, 460 mm
Vikan chinh hang 2617H Farmer Broom, w/Hole for Handle, 410 mm, Hard, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2617H Farmer Broom, w/Hole for Handle, 410 mm, Hard,Wood
Vikan Item 0700 Tap coupling, male with reducer, 1/2" (Q)
Vikan chinh hang Item 282904 Cone for paint roller, 100 mm, Black
Ban chai Vikan gỗ model 2925150 Wooden Handle, Ø25mm, 1500 mm, Wood
Vikan chinh hang 2925175-G Wooden Handle with thread, Ø25mm, 1760 mm, Wood
Vikan Viet Nam 2925170 Wooden Handle, Ø25mm, 1705 mm, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2945 Aluminium Handle, Ø22 mm, 1305 mm, White
Vikan Item 29989 Angle Thread, 140 mm, Black
Vikan chinh hang Item 3013 Utility Brush, 270 mm, Hard, White
Ban chai Vikan gỗ model 3040 Utility Brush, 270 mm, Soft, White
Vikan chinh hang 3102-9 Socket, Ø31mm, 100 mm, Black
Vikan Viet Nam 3108 Floor Broom, 430 mm, Medium, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3150 Floor Broom, 300 mm, Soft, White
Vikan Item 3162-S Broom, w/socket, 320 mm, Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 3170-S Broom w/Socket, 420 mm, Soft, Wood
Ban chai Vikan gỗ model 3177-S Broom w/Socket, 420 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang 3182-S Broom w/Socket, 520 mm, Medium, Wood
Vikan Viet Nam 3219 Limer w/Socket, 240 mm, Medium, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3239 Limer with handle and bucket bracket, 200 mm,Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 3249 Limer with handle and bucket hanger, 130 mm,Medium, Black
Vikan chinh hang 3636 Deck Scrub, 300 mm, Hard, White
Vikan Viet Nam 3660 Deck Scrub, 295 mm, Hard, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3950 Scrubbing brush, 165 mm, Hard, White
Vikan Item 4280 Dish Brush, 280 mm, Medium, White
Vikan chinh hang Item 4290 Dish Brush, 240 mm, Soft, White
Ban chai Vikan gỗ model 4292 Dish Brush, 240 mm, Soft, Blue
Vikan chinh hang 4299 Dish Brush, 240 mm, Hard, White
Vikan Viet Nam 4550 Banister Brush, 320 mm, Soft, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Vikan Item 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Ban chai Vikan gỗ model 475218 Holder for wash fleece, 347 mm, White
Vikan chinh hang 476118 Window Squeegee, 255 mm, Grey
Vikan Viet Nam 476218 Window Squeegee, 355 mm, Grey
Nha cung Cap Vikan chinh hang 5055 Toilet Brush w/Rim Brush, 400 mm, Medium, White
Vikan Item 5220 Vehicle Brush, 420 mm, Soft, White
Vikan chinh hang Item 5229 Hand Brush, 260 mm, Soft, White 
Ban chai Vikan gỗ model 557010 Plunger, 400 mm, Wood
Vikan chinh hang 5581 Dustpan, with rubber edge, 210 mm, White
Vikan Viet Nam 6432 Nail Brush, 100 mm, Hard, White
   
Vikan Viet nam 31733 UST Broom, 400 mm, Medium, Blue
Nha cung Cap Vikan chinh hang 31734 UST Broom, 400 mm, Medium, Red
Vikan chinh hang danmak 31718 UST Broom, 400 mm, Soft, Purple
Vikan gia re  31731 UST Broom, 400 mm, Medium, Pink
Vikan Viet Nam 31737 UST Broom, 400 mm, Medium, Orange
Vikan 31738 UST Broom, 400 mm, Medium, Purple
Bàn chải Vikan 41791 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Pink
Bna chai Vikan 41792 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 41794 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Red
UST Hand Brush 41795 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, White 
Vikan Viet Nam 41795 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, White 
Bàn chải Vikan 41798 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Purple
Vikan Viet nam 41961 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Pink
Nha cung Cap Vikan chinh hang 41962 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 41962 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Green
Vikan gia re  41964 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Red
Vikan Viet Nam 41963 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Blue
Vikan 41963 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Blue
Vikan Viet nam 41967 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard,Orang
Bàn chải Vikan 45811 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Pink
Ban chai Vikan 45812 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Green
Vikan gia re  45813 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Blue
Vikan Viet Nam 45814 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Red
Vikan Brush 45816 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Yellow
Vikan Viet nam 45817 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Orange
Nha cung Cap Vikan chinh hang 45851 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Pink
Vikan chinh hang danmak 45854 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Red
Vikan gia re  45854 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Red
Vikan Viet Nam 45858 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Purple
Vikan 5551304 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Red
Vikan Viet nam 5551303 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Blue
Nha cung Cap Vikan chinh hang 5551302 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Green
Vikan chinh hang danmak 5551302 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Green
Vikan gia re  5551306 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Yellow
Vikan Viet Nam 5551308 UST Detail Brush, 30 mm, Soft, Purple
Vikan 70641 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Pink
Vikan Viet nam 70642 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Green
Nha cung Cap Vikan chinh hang 70642 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 70643 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Blue
Vikan gia re  70643 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Blue
Vikan Viet Nam 70646 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Yellow
Vikan 70648 UST Deck Scrub, 400 mm, Hard, Purple
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM