Chuyên cung câp tụ điện Itelcond chính hãng Italy tại Việt Nam

Chuyên cung câp tụ điện Itelcond chính hãng Italy tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Hiện DƯơng Triều Anh chuyên cung câp chính hãng các loại tụ điện tại Việt Nam.

Itelcond  AKS 85, 5000hrs

Itelcond  ATC/ATS 105°8000hrs

Itelcond  AZK 105° 5000hrs

Itelcond  ACC/ACS 85° 5000hrs

Itelcond  ATK 105° 8000hrs

Itelcond AR  85° 5000hrs
Itelcond AS  85° 15000hrs
Itelcond AF 85° 20000hrs
Itelcond AY 85° 10000hrs
Itelcond AZ 105° 5000hrs
Itelcond AD  85° 15000hrs
Itelcond AT  105° 8000hrs
Itelcond AP 85° 15000hrs
AF(U)X-HR472M350DF1
AF(U)X-HR472M350DF1
AY(U)X-HR472M350DF1

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM