Conch HM-740S | Bộ điều khiển Conch HM-740A | Controller Conch HM-740S | Controller Conch HM-740A (5.6")

Conch HM-740S | Bộ điều khiển Conch HM-740A | Controller Conch HM-740S | Controller Conch HM-740A (5.6")

Controller Conch HM-740S , Controller Conch HM-740A (5.6")

Giá : Liên hệ

Conch HM-740S & HM-740A (5,6 ")
Conch HM-740S
Conch HM-740A (bao gồm Ethernet)

• Giao diện người máy Màn hình TFT 5.6 "Màn hình hiển thị 65536 màu.
• Hỗ trợ nhiều cổng giao tiếp (RS232 / RS422 / RS485)
• Độ phân giải 640 x 480 pixel
• Chức năng USB Host
• Chức năng chỉnh sửa đa ngôn ngữ
• Các phím chức năng có thể lập trình
• Hỗ trợ hiển thị dọc và ngang
• Hỗ trợ Truy cập dữ liệu thẻ nhớ SD
• Hỗ trợ sao chép dữ liệu hmi-to-hmi
• Hỗ trợ nhiều chế độ tải xuống: RS232 、 USB 、 Ethernet (hỗ trợ HM-740A)
• Phần mềm chỉnh sửa PanelDesigner hỗ trợ hệ điều hành Windows XP / Vista / 7/8/10

Trọng lượng (weight): 850g

Một số model khác của hãng Conch:

Conch Viet Nam LS18D-40N: NPN output / 0~40cm sensing distance
Conch chinh hang LS18D-40P: PNP output / 0~40cm sensing distance
Conch Việt Nam LS5T-6MN & LS5T-6MX: NPN output / 0~6M sensing distance
Conch Viet Nam LS5T-6MP & LS5T-6MX: PNP output / 0~6M sensing distance
Conch chinh hang LS18T-15MN(P)+LS18T-15MX (through beam type)LS18T-15MN(P)+LS18T-15MX (through beam type)
Conch Việt Nam LS18T-15MN & LS18T-15MX: NPN output / 0~15M sensing distance
Conch Viet Nam LS18T-15MP & LS18T-15MX: PNP output / 0~15M sensing distance
Conch chinh hang LS3-3MR: 0.1~3M sensing distance
Conch Việt Nam LS3-15MT & LS3-15MX: 0~15M sensing distance
Conch Viet Nam Conch PL-D2M (Y) Unt 10cm(0.1Y)
Conch chinh hang Conch PL-D3M(Y) unit (1cm(0.00Y)
Conch Việt Nam Conch PL-D3M (scale: 1cm)
Conch Viet Nam Conch PL-D3Y (scale: 0.01Y)
Conch chinh hang RLA-40K-N (NPN input)
Conch Việt Nam RLA-40K-P (PNP input)
Conch Viet Nam RLA-40K-N(P) 4-digit tachometer/line speed meterter
Conch chinh hang Máy đo tốc độ Conch RLA-40K-N
Conch Việt Nam Máy đo tốc độ Conch RLA-40K-P
Conch Viet Nam Conch FD-5RL-XXXA
Conch chinh hang Conch FD-5RLN00A
Conch Việt Nam Conch FD-5RLN12
Conch Viet Nam Conch FD-5RLP06
Conch chinh hang Conch FD-5RLN07
Conch Việt Nam Conch FD-5RLN03
Conch Viet Nam Conch FD-5RLT10
Conch chinh hang Conch FD-5RLT01
Conch Việt Nam Conch FD-5RLP16
Conch Viet Nam RUN-51K (52K/53K)-N (P) U series (96mm*48mm)
Conch chinh hang Conch RUN-51K(52K/53K)-N(P)
Conch Việt Nam Conch RUN-51K-N
Conch Viet Nam Conch RUN-52K-P
Conch chinh hang Conch RUN-53-N
Conch Việt Nam Conch RUN-51-P
Conch Viet Nam Conch RUN-52-N
Conch chinh hang conch RS-N-2M(DC12V): NPN input
Conch Việt Nam Conch RS-N-3M(DC24V): PNP input
Conch Viet Nam Conch RS-P-2M(DC12V): NPN input
Conch chinh hang Conch RS-P-3M(DC24V): PNP input
Conch Việt Nam Bộ hiển thị Conch CXF-40K
Conch Viet Nam Conch VM2-RL
Conch chinh hang Conch MTB-XX-XX
Conch Việt Nam Conch MTB-11-00
Conch Viet Nam Conch MTB-25-04
Conch chinh hang MTC-4
Conch Việt Nam TS-3010NA: NPN normally open
Conch Viet Nam TS-3010NB: NPN normally close
Conch chinh hang TS-3010PA: PNP normally open
Conch Việt Nam TS-3010PB: PNP normally close
Conch Viet Nam TS-3015NA: NPN normally open
Conch chinh hang TS-3015NB: NPN normally close
Conch Việt Nam TS-3015PA: PNP normally open
Conch Viet Nam TS-3015PB: PNP normally close
Conch chinh hang TS-1805NA: NPN normally open
Conch Việt Nam TS-1805NB: NPN normally close
Conch Viet Nam TS-1805PA: PNP normally open
Conch chinh hang TS-1805PB: PNP normally close
Conch Việt Nam TS-1808NA: NPN normally open
Conch Viet Nam TS-1808NB: NPN normally close
Conch chinh hang TS-1808PA: PNP normally open
Conch Việt Nam TS-1808PB: PNP normally close
Conch Viet Nam TS-1202NA: NPN normally open
Conch chinh hang TS-1202NB: NPN normally close
Conch Việt Nam TS-1202PA: PNP normally open
Conch Viet Nam TS-1202PB: PNP normally close
Conch chinh hang TS-1204NA: NPN normally open
Conch Việt Nam TS-1204NB: NPN normally close
Conch Viet Nam TS-1204PA: PNP normally open
Conch chinh hang TS-1204PB: PNP normally close
Conch Việt Nam TS-0801NA: NPN normally open
Conch Viet Nam TS-0801NB: NPN normally close
Conch chinh hang TS-0801PA: PNP normally open
Conch Việt Nam TS-0801PB: PNP normally close
Conch Viet Nam TS-0802NA: NPN normally open
Conch chinh hang TS-0802NB: NPN normally close
Conch Việt Nam TS-0802PA: PNP normally open
Conch Viet Nam TS-0802PB: PNP normally close
Conch chinh hang QL-1805NA: NPN normally open
Conch Việt Nam QL-1805NB: NPN normally close
Conch Viet Nam QL-1805PA: PNP normally open
Conch chinh hang QL-1805PB: PNP normally close
Conch Việt Nam QS-1705NA: NPN normally open
Conch Viet Nam QS-1705NB: NPN normally close
Conch chinh hang QS-1705PA: PNP normally open
Conch Việt Nam QS-1705PB: PNP normally close
Conch Viet Nam TA-41K-N 
Conch chinh hang TH-7PM & TH-7PH (PNP input 7-digits timer)
Conch Việt Nam TH-7PM (unit: minute)
Conch Viet Nam TH-7PH (unit: hour)
Conch chinh hang TH-7AM & TH-7AH (HI-V input 7-digits timer)
Conch Việt Nam TH-7AM (unit: minute)
Conch Viet Nam TH-7AH (unit: hour)
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM