Coup-link LK15-80 | Khớp nối LK15-80 | Coup-link LK15-80-3035WP | Coup-link chính hãng tại Việt Nam

Coup-link LK15-80 | Khớp nối LK15-80 | Coup-link LK15-80-3035WP | Coup-link chính hãng tại Việt Nam

Mô-men xoắn định mức: 50-760N.m
Loại vòng kẹp côn
Thép

 

Giá : Liên hệ

 

Một số model của khớp nối:

COUP-LINK Viet Nam LK15-70-WP 35
Khop noi COUP-LINK LK15-70LWP 35
COUP-LINK Viet Nam LK15-80-WP 35
Khop noi COUP-LINK LK15-80L-WP 35
COUP-LINK Viet Nam LK15-90-WP 48
Khop noi COUP-LINK LK15-90L-WP 48
COUP-LINK Viet Nam LK15-100-WP 60
Khop noi COUP-LINK LK15-100L-WP 60
COUP-LINK Viet Nam LK15-126-WP 65
Khop noi COUP-LINK LK15-126L-WP 65
COUP-LINK Viet Nam LK15-144-WP 75
Khop noi COUP-LINK LK15-144L-WP  
COUP-LINK Viet Nam    
Khop noi COUP-LINK    
COUP-LINK Viet Nam LK15-56-WP 50
Khop noi COUP-LINK LK15-70-WP 70
COUP-LINK Viet Nam LK15-70L-WP 70
Khop noi COUP-LINK LK15-80-WP 125
COUP-LINK Viet Nam LK15-80L-WP 125
Khop noi COUP-LINK LK15-90-WP 180
COUP-LINK Viet Nam LK15-90L-WP 180
Khop noi COUP-LINK LK15-100-WP 280
COUP-LINK Viet Nam LK15-100L-WP 280
Khop noi COUP-LINK LK15-126-WP 450
COUP-LINK Viet Nam LK15-126L-WP 450
Khop noi COUP-LINK LK15-144-WP 760
COUP-LINK Viet Nam LK15-144L-WP 760

 

Khớp nối loại cao su LK23-C15
Khớp nối loại cao su LK23-C20
Khớp nối loại cao su LK23-C25
Khớp nối loại cao su LK23-C30
Khớp nối loại cao su LK23-C35
Khớp nối loại cao su LK23-C40
Khớp nối loại cao su LK23-C45
Khớp nối loại cao su LK23-C15
Khớp nối loại cao su LK23-C20
Khớp nối loại cao su LK23-C25
Khớp nối loại cao su LK23-C30
Khớp nối loại cao su LK23-C35
Khớp nối loại cao su LK23-C40
Khớp nối loại cao su LK23-C45
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM