Dây đai Brecoflex AT10 MOV/4250 BFX AT8 MOV Timing Belts / Truly Endless - BFX / Move-series

Dây đai Brecoflex AT10 MOV/4250 BFX AT8 MOV Timing Belts / Truly Endless - BFX / Move-series

Giá : Liên hệ

Dây đai Brecoflex AT10 MOV/4250 BFX

AT8 MOV Timing Belts / Truly Endless - BFX / Move-series
Pitch: AT8
Width:  16, 25, 32, 50, 75, 100
Material: TPU ST1
Min Length : 1408mm
Max Length: 100m
Tension Member: move hi-strength steel

Với loại dây đai AT move serial này tăng đáng kể hiệu suất của dây đai trong khi vẫn ăn khớp hoàn hảo với puli dòng At tiêu chuẩn, loại này được tăng thêm độ bên và cứng. 
Độ bền độ cứng cao hơn 75%độ bền cắt răng cao hơn 30%
cho phép giảm chiều rộng vành đai theo 1 tiêu chuẩn kích cỡ.
giảm mài mòn, tăng tuổi thọ
Với độ cứng của dây đai là thông số quan trọng nhất trong truyền động tuyến tính và thường là giới hạn về độ chính xác của truyền động.
Đặc tính khác của đai là lớp phủ nhiều lớp đặc biệt được sử dụng để giảm sự ma sát giau74 đai và ròng rọc. ieu962 này giảm thiểu mài mòn, đảm bảo ăn khớp răng êm và vận hành trơn tru.
Ngoài ra còn có model khác:

Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 720 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 730 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 780 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 840 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 920 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 980 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1080 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1120 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 1150 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 1240 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1280 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1400 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1500 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1600 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1700 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 1800 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 1900 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 2000 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2120 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 2240 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2360 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2500 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 2650 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 2800 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3000 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3150 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3350 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3550 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3750 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 4000 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 4250 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 4500 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 4750 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 5000 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 5300 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 5600 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 6000 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 6300 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 6700 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 7100 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 7500 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 8000 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 9000 BFX
Day dai Brecoflex AT15 MOV / 1500 BFX
Brecoflex chinh hang AT15 MOV / 1590 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 1710 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 1800 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 1905 BFX
Dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 1995 BFX
Dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 2250 BFX
Day dai Brecoflex AT15 MOV / 2505 BFX
Brecoflex chinh hang AT15 MOV / 2790 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 3000 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 3285 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 3495 BFX
Dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 3750 BFX
Dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 4005 BFX
Day dai Brecoflex AT15 MOV / 4245 BFX
Brecoflex chinh hang AT15 MOV / 4500 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 4740 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 4995 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 5295 BFX
Dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 5595 BFX
Dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 5760 BFX
Day dai Brecoflex AT15 MOV / 6000 BFX
Brecoflex chinh hang AT15 MOV / 6300 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 6705 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT15 MOV / 7095 BFX
Dây đai Brecoflex AT15 MOV / 7500 BFX
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM