Đế cầu chì Wohner 31306000 | Wohner việt Nam

Đế cầu chì Wohner 31306000 | Wohner việt Nam

Giá : Liên hệ

Wohner Model: 31306 000

Tấm CUSTO ®
Đế cầu chì tích hợp D0 E 18/63A/3P
bảo vệ cảm ứng
cho đường ray lắp DIN
hệ thống
bảng điều khiển
Ưu điểm sản phẩm: Khu vực kẹp nhãn lớn
Ngoài ra, còn có các loại khác:

Đế cầu chì D0 E14 3 chân
Đế cầu chì D0 E18 1 chân
Đế cầu chì D0 E14 1 chân
Đế cầu chì D0 E18 3 chân

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM